Dydaktyka2020/2021
Tomasz F±s "Raman magneto-spectroscopy of antiferromagnetic CrPS4 crystals" (MGR)

2019/2020
Marcin Muszyński "Własciwosci optyczne ekscytonów naładowanych w studni kwantowej ZnO/(Zn,Mg)O" (MGR)

2018/2019
Tomasz F±s "Tunelowanie ekscytonów między studniami kwantowymi umieszczonymi w mikrownęce optycznej" (LIC)
Mateusz Pawlak "Badania ramanowskie objętościowych kryształów MnPS3" (LIC)

2017/2018
Marcin Muszyński "Właściwości emisji układu sprzężonych mikrownęk optycznych ze studniami kwantowymi" (LIC)

2016/2017
Paulina Mieldzioć "Modelowanie właściwości mikrownęk optycznych sprzężonych przez półprzepuszczalne zwierciadło Bragga" (LIC)

2015/2016
Patryk Adamczyk "Badania rozdzielonej czasowo fotoluminescencji warstw GaN domieszkowanego żelazem" (LIC)

2013/2014
Justyna Piwowar "Spektroskopia stanów ekscytonowych w kropkach kwantowych CdSe/(Zn,Cd)Se" (MGR)
Krzysztof Sawicki "Spektroskopia kropek kwantowych (Cd,Mn)Te/ZnTe oznaczonych metod± fotolitograficzn± in situ" (MGR)

2012/2013
Adam Budniak "Badania mikrofotoluminescencji semipolarnych warstw GaN" (LIC)

2011/2012
Krzysztof Gałkowski "Spektroskopia nanodrutów kwantowych ZnMnTe" (MGR)
Krzysztof Sawicki "Badanie nanostruktur ZnO otrzymanych metod± hydrotermaln±" (LIC)

2010/2011
Jean-Guy Rousset "Optical investigations of homogeneity of GaN doped with Fe" (MGR)

2009/2010
Krzysztof Gałkowski "Badania spektroskopowe ZnO:Co" (LIC)