::Home::
::CV::
::Research::
 :: Publications
 :: Preprints
::Teaching::
 :: Algebra
 :: Others
::Photos::
 :: Family
 :: Friends
::Mail::
::Links::


Doktorat Witka Chmielowca

Zastosowanie hamiltonowskiej teorii promieniowania do analizy własnosci radiacyjnych pól fizycznych


Tu bedzie kiedys plik PS z pierwsza czescia skryptu z analizy

link