Strona wykładu MatematykaI 2014/15

Lista zagadnień i zalecana literatura znajdują się na

stronie wykładu w USOSIE.

Bardzo często będziemy korzystać z

materiałów dla kierunków Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka.