Przedmiot Technologie informacyjne i komunikacyjne

Przedmiot dla studentów mających niewielkie doświadczenie w pracy z komputerem. Strona przedmiotu w USOSie:)

Kordynator przedmiotu: dr Magdalena Posiadała-Zezula, pok. 4.20

email: Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl

Elementy zaliczenia (zalicza minimum 50% ogólnej sumy punktów):

  • Projekt z Latex'a do końca listopada 30.11 - 10 punktów
  • Python - sprawdzian na zajęciach 2h - 15 punktów
  • Mathematica - sprawdzian na zajęciach 2h - 15 punktów
  • Test online z materiału wykładowego - termin styczeń 2023 platforma Kampus - 10 punktów

Skala ocen:

  • Punkty- mniej niż 25 - ocena 2
  • Punkty 25 - 29 - ocena 3
  • Punkty 30 - 34 - ocena 3+
  • Punkty 35 - 39 - ocena 4
  • Punkty 40 - 44 - ocena 4+
  • Punkty 45 - 50 - ocena 5