W tabeli poniżej podana jest lista Organizatorów praktyk, z którymi Wydział podpisał porozumienie długoterminowe.

Instytucja Nr i data podpisania porozumienia Dokumenty do pobrania Instrukcja przygotowania dokumentów
Centrum Badań Kosmicznych WF-4431-5-2019/20; 17.02.2020 Załączniki nr 2 i 3 (Skierowanie i Program Praktyk)
  1. Załącznik nr 2 - SKIEROWANIE: wypełnia student; podpisuje Dziekan Wydziału Fizyki UW po uprzednim zaparafowaniu przez właściwego asystenta koordynatora praktyk i koordynatora praktyk; następnie podpisuje Organizator praktyki

  2. Załącznik nr 3 - Ramowy PROGRAM PRAKTYKI: wypełnia student z Opiekunem praktyki u Organizatora praktyki; podpisuje: (i) w imieniu UW - koordynator praktyk po zaparafowaniu przez właściwego asystenta koordynatora praktyk, (ii) w imieniu Organizatora praktyki - Opiekun praktyki, (iii) student.

  3. Do Dziekanatu po podpis na załączniku 2 należy zgłosić się po uprzednim wypełnieniu załącznika 3 i uzyskaniu podpisu Opiekuna praktyki.

  4. Wypełnione dokumenty należy wydrukować w 3 egzemplarzach.
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika WF-4431-12-2019/20; 22.06.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
(Prosimy o zapoznanie się z regulaminem praktyk w ITE.)
WF-4431-13-2019/20; 22.06.2020
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN WF-4431-8-2019/20; 05.03.2020
Inphotech Sp. Z o.o. WF-4431-3-2020; 12.02.2020
Narodowy Instytut Onkologii WF-4431-7-2021/22; 16.12.2021
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN WF-4431-1-2018; 09.01.2018r
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów (z siedzibą przy ul. Pasteura 5A) WF-4431-2-2018; 09.01.2018
Instytut Geofizyki PAN WF-4431-1-2021/22; 25.10.2021
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego WF-4431-5-2018; 11.01.2018
Image Recording Solutions Sp. z o.o. WF4431/12/18; 27.07.2018
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego WF/4431/30/2015; 25.05.2015
Instytut Fizyki PAN WF-4431-15-2019/20; 05.12.2016
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN WF/4431-15-2019/20; 30.06.2020
Centrum Badań Kosmicznych PAN WF/4431-5-2019/20; 17.02.2020
Instytut Wysokich Ciœnień UNIPRESS PAN WF-4431-6-2019/20; 13.02.2020
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (z siedzibą przy ul. Dorodnej 16) WF-4431-85-2019; 09.07.2020