Jak porównać statystykę z próby z ustaloną wartością?

badając dowolną statystykę z wykorzystaniem przedziału ufności

Załóżmy, że mamy próbą losową składającą się z \(N\) wartości \(x_1, x_2 \ldots x_N\). Chcemy przetestować hipotezę (zerową) że prawdziwa pewnej wybranej statystyki z próby (nazwijmy ją \(A\)) wynosi \(A_0\). Może to być zarówno średnia, wariancja, jak i dowolna inna statystyka (funkcja próby), np. mediana.

Uproszczone wnioskowanie możemy przeprowadzić, konstruując przedział ufności dla wybranej statystyki przy użyciu symulacji (metody bootstrap). Jeżeli otrzymany przedział
autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016