Wnioskowanie Statystyczne

Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o dowolnym rozkładzie?

korzystając z predefiniowanych rozkładów

odwracając dystrybuantę

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016