Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o rozkładzie jednorodnym?

z użyciem modułu numpy.random

Tutaj możemy wygenerować wiele liczb naraz; możemy je otrzymać w postaci jednowymiarowej tablicy lub dwuwymiarowej macierzy o zadanych wymiarach.

import numpy  # wystarczy nawet import numpy.random

# generujemy jedną liczbę pseudorzeczywistą z zakresu od 0 do 1
x = numpy.random.random()

# generujemy tablicę (numpy.array) kilku (tutaj: 5) liczb pseudorzeczywistych
tablica = numpy.random.random(5)

# generujemy macierz 4 (wiersze) x 3 (kolumny) liczb pseudorzeczywistych
macierz = numpy.random.random((4,3))

Pomimo że funkcja zwraca nam tylko wartości o rozkładzie jednorodnym na \([0;1]\), możemy otrzymać np. rozkład jednorodny na dowolnym \([x;y]\) – wystarczy pomnożyć przez \((y-x)\) i dodać \(x\).

import numpy  # wystarczy nawet import numpy.random

# generujemy jedną liczbę pseudorzeczywistą z zakresu od 5 do 7
x = numpy.random.random() * 2 + 5

# generujemy tablicę (numpy.array) kilku (tutaj: 3)
# liczb pseudorzeczywistych z zakresu od 1 do 5
tablica = numpy.random.random(3) * 4 + 1

# generujemy macierz 4 (wiersze) x 3 (kolumny) liczb pseudorzeczywistych
# z zakresu od 0 do 2
macierz = numpy.random.random((4,3)) * 2
autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016