Wnioskowanie Statystyczne

Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o rozkładzie jednorodnym?

z użyciem modułu scipy.stats

z użyciem modułu random

z użyciem modułu numpy.random

autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016