Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o rozkładzie jednorodnym?

z użyciem modułu scipy.stats

Tutaj mamy największe pole do popisu. Możemy podać zarówno rozmiar tablicy liczb, którą chcemy uzyskać, jak również zakres, z którego losujemy.

import scipy  # wystarczy nawet import scipy.stats

# generujemy jedną liczbę pseudorzeczywistą z zakresu od 0 do 1
x = scipy.stats.uniform.rvs()

# generujemy jedną liczbę pseudorzeczywistą z zakresu od 5 do 7 (sposób 1)
x = scipy.stats.uniform.rvs(5,2)

# generujemy jedną liczbę pseudorzeczywistą z zakresu od 5 do 7 (sposób 2)
x = scipy.stats.uniform(5,2).rvs()
# lub z zapisaniem generatora jako zmiennej (np. dla późniejszego wykorzystania)
generator = scipy.stats.uniform(5,2)
x = generator.rvs()

# generujemy tablicę 4 liczb pseudorzeczywistych z zakresu od 0 do 1
x = scipy.stats.uniform.rvs(size=4)

# generujemy tablicę 4 liczb pseudorzeczywistych z zakresu od 3 do 10 (sposób 1)
x = scipy.stats.uniform.rvs(3,7,size=4)

# generujemy tablicę 4 liczb pseudorzeczywistych z zakresu od 3 do 10 (sposób 2)
x = scipy.stats.uniform(3,7).rvs(size=4)
autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016