Jak wygenerować wartości zmiennej losowej o rozkładzie jednorodnym?

z użyciem modułu random

Najprostsza metoda, pozwala na generowanie pojedynczych liczb.

import random

# generujemy jedną liczbę pseudorzeczywistą z zakresu od 0 do 1
x = random.random()
autor: Piotr Różański, ostatnia modyfikacja: 10.04.2016