Stanisław Lech Woronowicz

Katedra Metod Matematycznych Fizyki


KMMF

Wydział Fizyki


WF

Uniwersytet Warszawski


UW

Telefon:

(+48)

225532352

Korespondencja


e-mailKonferencje

Publikacje: html    bibtex    pdf

Cytowania w arxiv

Google Scholar   Tabelka

Symetrie w matematyce i fizyce