Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego za rok 2013

Laureatem Nagrody za rok 2013 został

prof. Achim Schwenk
z Technische Universität w Darmstadt

za pionierskie prace na temat zastosowania grup renormalizacji do opisu
oddziaływań nukleon-nukleon i problemu wielu ciał, oraz za przełomowy wkład
do zrozumienia wpływu sił trójciałowych na strukturę jąder atomowych.

Wręczenie dyplomu Nagrody nastąpiło dnia 7 listopada 2013 na Wydziale Fizyki Uniwersytety Warszawskiego. Laureat wygłosił wykład (wersja pdf, wersja PowerPoint) pt. „Three-body forces: From exotic nuclei to neutron stars”.

Wręczenie Dyplomu Laureatowi. W głębi stoją od lewej: Laureat, prof. A. Schwenk, prodziekan Wydziału Fizyki dr hab. Marek Karny i dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej prof. Wojciech Satuła.
Prof. Achim Schwenk z córką Anną i synem Pawłem profesora Szymańskiego.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)