Kierunki badań i techniki eksperymentalne

Fizyczne właściwości materiałów półprzewodnikowych III-V i II-VI:

 • wzbudzenia niskoenergetyczne, badania magnetooptyczne w dalekiej podczerwieni
 • elektryczne właściwości stanów zlokalizowanych w półprzewodnikach
 • fizyka półprzewodników półmagnetycznych: materiał objętościowy i struktury niskowymiarowe
 • technologia materiałów III-V

Stosowany sprzęt i techniki eksperymentalne:

 • badania optyczne, magnetooptyczne i transportowe w zakresie światła widzialnego, bliskiej i dalekiej (70-400 mikronów) podczerwieni w silnych polach magnetycznych (do 10 T), w niskich temperaturach (do 1.3 K) przy ciśnieniach jednoosiowych i hydrostatycznych (do 1.5 GPa)
 • badania fotoluminescencji w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni
 • pomiary galwanometryczne i magnetyzacji (SQUID)
 • system epitaksji MOCVD - warstwy GaAs, GaAlAs, GaSb, GaN oraz struktury kwantowe
 • piec typu Czochralskiego
 • standardowe techniki charakteryzacji: Hall, DLTS, Electrochemical CV profiling

Współpraca Naukowa:

 • High Magnet. Fields Lab CNRS-MPI Grenoble, France
 • Katholieke Univ. Nijmegen ( High Magnet. Fields Lab), The Netherlands
 • University Montpelier, France
 • University Paris VI, France
 • University Paris VII, France
 • Notre Dame University, USA
 • University of Berkeley, California, USA
 • Australian National University, Canberra, Australia