DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH ZAKŁADU FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

  semestr letni  2016/2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
prof. dr hab. Adam Babiński     13:00 - 14:00 (0.12)    
prof. dr hab. Michał Baj         12:00 - 13:00 (3.02)
dr Johannes Binder   13:00 - 14:00 (3.92)      
dr Marta Borysiewicz         12:00 - 13:00 (p.3.04)
dr hab. Aneta Drabińska   14:00 - 15:00(3.66)      
prof. dr hab. Andrzej Golnik       11:00-12:00 (3.77)  
dr Mateusz Goryca   14:00-15:00 (3.11)      
prof. dr hab.  Maria Kamińska 13:00 - 14:00 (3.67)        
dr Tomasz Kazimierczuk     17:00 - 18:00 (3.11)    
prof. dr hab. Krzysztof Korona         12:00- 13:00 (3.65)
prof. dr hab. Piotr Kossacki 13:00-14:00 (3.26)        
dr hab. Grzegorz Kowalski     10:00 - 12:00 (3.101)    
dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. UW   14:00 - 15:00 (3.70)      
prof. dr hab.  Andrzej Majhofer     11:00-13:00 (3.19)    
dr hab. Wojciech Pacuski   14:30 - 15:00 (3.07)      
dr Barbara Piętka 14:00 - 15:00 (3.64)        
prof. dr hab.  Roman Stępniewski     11:00 -13:00 (3.100)    
dr hab. Jan Suffczyński     14:00 -15:00 (3.07)    
dr hab. Jacek Szczytko       9:00 -10:00 (3.64)  
dr Mateusz Tokarczyk   13:00 - 14:00 (3.101)      
dr Paweł Trautman         12:00 - 13:00 (3.65 )
prof. dr hab. Andrzej Twardowski   do 16:00 MISMAP   do 16:00 MISMAP 12:00 - 13:00
p. 3.32
prof. dr hab. Dariusz Wasik   13:00 - 14:00 (3.01)      
dr hab. Andrzej Witowski       11:30-12:30 Pracownia B2.25  
dr hab. Agnieszka Wołoś   11:00 - 12:00 (3.66)      
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek     17:00 - 18:00 (3.93)   13:00 - 15:00 (3.93)