Grupy Badawcze

grupy

Grupy Badawcze

 • LUMS -
  Laboratorium ultraszybkiej magnetospektroskopii
  (Laboratory of Ultrafast Magneto-Spectroscopy)

  LUMS logo
 • Polaryton -
  Laboratorium struktur plazmonowo- polarytonowych
  (Plasmon - Polariton Structures Laboratory)
 • SQUID + Nanomat
  o Laboratorium wysokoczułej magnetometrii /SQUID/
   (High-Sensitivity Magnetometry Laboratory /SQUID/)
  o Laboratorium magnetooptycznych badań nanomateriałów
   (Laboratory of Magnetooptical Investigations of Nanomaterials)
 • LBRTG -
  Laboratorium rentgenowskich badań strukturalnych
  (Laboratory of X-ray Structural Studies)
 • LML -
  Laboratorium materiałów warstwowych
  (Layered Material Laboratory)
  LML logo
 • LaSsO -
  Laboratorium Spektroskopii Optycznej
  (Laboratory of Optical Spectroscopy)
  tl_files/logo-122x124.gif
 • NNLab / LTPiNP-
  Laboratoria technologii półprzewodników i nanostruktur półprzewodnikowych

  o   Pracownia nanostruktur azotkowych (MOVPE)
     (Nitride Nanostructures Laboratory)
  o   Laboratorium MBE
     (MBE Laboratory
  )

  o   Laboratorium litografii
     (Lithography Laboratory)
  o   Laboratorium mikroskopu sił atomowych
     (Atomic Force Microscopy Laboratory)