Kontakt

Zakład Fizyki Ciała Stałego
Instytut Fizyki Doświadczalnej

ul. Pasteura 5
PL 02-093 Warszawa

Tel: +48-2255-32778
Fax: +48-2255-32991

E-mail: sek-zfcs@fuw.edu.pl

 

Kierownik zakładu

prof. dr hab. Andrzej Golnik

 

Tel.: (+48 22) 55-32-777
pokój 3.77 (Pasteura 5, trzecie piętro)
e-mail: Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl