Emerytowani pracownicy, współpracownicy, wolontariusze

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
prof. dr hab. Michał Baj 3.02 2255-32702 Michal.Baj@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Baranowski 3.02 2255-32702 Jacek.Baranowski@fuw.edu.pl
mgr Aleksander Bogucki -1.50 2255-32490 Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl
mgr Aleksandra Dąbrowska CeNT I p. 229 2255-32505 Aleksandra.Dabrowska@fuw.edu.pl
mgr Melania Deresz     Melania.Deresz@fuw.edu.pl
mgr Jakub Kierdaszuk     jakub.kierdaszuk@fuw.edu.pl
dr hab. Grzegorz Kowalski     Grzegorz.Kowalski@fuw.edu.pl
mgr Mateusz Król     Mateusz.Krol@fuw.edu.pl
dr Jacek Przybytek -1.36   Jacek.Przybytek@fuw.edu.pl
mgr Jarosław Rybusiński     Jaroslaw.Rybusinski@fuw.edu.pl
dr hab. Janusz Sadowski 3.07, CeNT I p. 230 2255-32707 janusz.sadowski@fuw.edu.pl
dr Krzysztof Sawicki     Krzysztof.Sawicki@fuw.edu.pl
dr hab. Andrzej Witowski 3.70 2255-32770 Andrzej.Witowski@fuw.edu.pl
mgr Małgorzata Zinkiewicz     Malgorzata.Pilat@fuw.edu.pl
dr Dmitriy Yavorskiy     Dmitriy.Yavorskiy@fuw.edu.pl

Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
prof. dr hab. Andrzej Golnik 3.77 2255-32-777 Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
prof dr hab. Adam Babiński 3.25 2255-32-725 Adam.Babinski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Golnik 3.77 2255-32-777 Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Maria Kamińska 3.67 2255-32-767 Maria.Kaminska@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Korona 3.99 2255-32-799 Krzysztof.Korona@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Kossacki 3.26 2255-32-726 Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Jerzy Łusakowski 3.70 2255-32-770 Jerzy.Lusakowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Majhofer 3.19 2255-32-719 Andrzej.Majhofer@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Marek Potemski 3.27 2255-32-727 Marek.Potemski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski 3.100 2255-32-700 Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Twardowski 3.32 2255-32-732 Andrzej.Twardowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Dariusz Wasik 3.01 2255-32-701 Dariusz.Wasik@fuw.edu.pl
prof dr hab. Andrzej Wysmołek 3.93 2255-32-793 Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl
dr hab. Wojciech Pacuski, prof. UW 3.07, CeNT I p. 230 2255-32-707(biuro)
2255-32-852 (lab)
Wojciech.Pacuski@fuw.edu.pl
dr hab. Barbara Piętka, prof. UW 3.64 2255-32-764 Barbara.Pietka@fuw.edu.pl
dr hab. Jacek Szczytko, prof. UW 3.64 2255-32-764 Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl
dr hab. Agnieszka Wołoś, prof. UW 3.66 2255-32-766 Agnieszka.Wolos@fuw.edu.pl
       
dr hab. Marta Borysiewicz 3.04 2255-32-704 Marta.Gryglas@fuw.edu.pl
dr hab. Aneta Drabińska 3.66 2255-32-766 Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl
dr hab. Tomasz Kazimierczuk 3.11 2255-32-711 Tomasz.Kazimierczuk@fuw.edu.pl
dr hab. Maciej Molas
3.21
2255-32-721 maciej.molas@fuw.edu.pl
dr hab. Jan Suffczyński 3.07 2255-32-707 (biuro)
2255-32-480 (lab)
2255-32-482 (lab)
Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl
       
dr Igor Antoniazzi 3.25 2255-32-25 Igor.Antoniazzi@fuw.edu.pl
dr Mukul Bhatnagar 3.97 2255-32-797 Mukul.Bhatnagar@fuw.edu.pl
dr Johannes Binder 3.92 2255-32-792 Johannes.Binder@fuw.edu.pl
dr Bruno Cury Camargo 3.65 2255-32-765 Bruno.Camargo@fuw.edu.pl
dr Arkadiusz Ciesielski CeNT I p. 229 2255 32 505 Arkadiusz.Ciesielski@fuw.edu.pl
dr Mateusz Goryca 3.21 2255-32-721 Mateusz.Goryca@fuw.edu.pl
dr Michał Grzybowski 3.04 2255-32-704 Michał.Grzybowski@fuw.edu.pl
dr Tomasz Jakubczyk 3.92 2255-32-792 Tomasz.Jakubczyk@fuw.edu.pl
dr Karol Nogajewski CeNT I p. 01.231
2255 32 854 Karol.Nogajewski@fuw.edu.pl
dr Mateusz Tokarczyk 3.101 2255-32-789, CeNT I 32-548 Mateusz.Tokarczyk@fuw.edu.pl
dr Paweł Trautman 3.65 2255-32-765, Pawel.Trautman@fuw.edu.pl
dr inż Krzysztof Tyszka 3.49 2255-32-749 krzysztof.tyszka@fuw.edu.pl
       
mgr Olga Babicka 3.78 2255-32-778 Olga.Babicka@fuw.edu.pl
mgr Rafał Bożek CeNT I p. 175 2255-32-937,
2255-32-525
Rafal.Bozek@fuw.edu.pl
mgr Natasza Gajda CeNT I p. 01.231
2255 32 854
Natasza.Gajda@fuw.edu.pl
mgr inż. Bartosz Karpiłowski -1.56 2255-32-496 Bartosz.Karpilowski@fuw.edu.pl
Paweł Cybin 3.61 2255-32-761 Pawel.Cybin@fuw.edu.pl
Marcin Król -1.56 2255-32-496 Marcin.Krol@fuw.edu.pl
Marek Słodkowski -1.45 2255-32-485 Marek.Slodkowski@fuw.edu.pl

Doktoranci i studenci z diamentowym grantem

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
mgr Nilesh Dalla 3.79 55-32-779 Nilesh.Dalla@fuw.edu.pl
mgr Tomasz Fąs 3.05 55-32-705 Tomasz.Fas@fuw.edu.pl
mgr Magdalena Furman 3.79 55-32-779 Magdalena.Furman@fuw.edu.pl
mgr Jakub Iwański 3.69 55-32-769 Jakub.Iwanski@fuw.edu.pl
mgr Łucja Kipczak 3.09 55-32-709 Lucja.Kipczak@fuw.edu.pl
mgr Maciej Krajewski 3.69 55-32-769 Maciej.Krajewski@fuw.edu.pl
mgr Julia Kucharek 3.09 55-32-709 Julia.Kucharek@fuw.edu.pl
mgr Katarzyna Ludwiczak 3.96 55-32-796 Katarzyna.Ludwiczak@fuw.edu.pl
mgr Ewa Łacińska 3.96 55-32-796 Ewa.Lacinska@fuw.edu.pl
mgr. Karolina Łempicka-Mirek 3.49 55-32-749 karolina.lempicka@fuw.edu.pl
mgr Aleksandra Łopion 3.06 55-32-706 Aleksandra.Lopion@fuw.edu.pl
mgr Wojciech Mech 3.96 55-32-796 Wojciech.Mech@fuw.edu.pl
mgr Bartłomiej Macieja 3.69 55-32-769 Bartlomiej.Macieja@fuw.edu.pl
mgr Rafał Mirek 3.03 55-32-703 Rafal.Mirek@fuw.edu.pl
mgr Marcin Muszyński 3.69 55-32-769 Marcin.Muszynski@fuw.edu.pl
mgr Zuzanna Ogorzałek 3.79 55-32-779 Zuzanna.Ogorzalek@fuw.edu.pl
mgr Przemysław Oliwa 3.03 55-32-703 Przemyslaw.Oliwa@fuw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Olkowska-Pucko 3.09 55-32-709 Katarzyna.Olkowska-Pucko@fuw.edu.pl
mgr Kacper Oreszczuk 3.06 55-32-706 Kacper.Oreszczuk@fuw.edu.pl
mgr Karolina Połczyńska 3.05 55-32-705 Karolina.Polczynska@fuw.edu.pl
mgr Katarzyna Rechcińska (d. Lekenta) 3.03 55-32-703 Katarzyna.Lekenta@fuw.edu.pl
mgr Aleksander Rodek 3.05 55-32-705 aleksander.rodek@fuw.edu.pl
mgr Jakub Rogoża 3.96 55-32-796 Jakub.Rogoza@fuw.edu.pl
mgr Bartłomiej Seredyński 3.06 55-32-706 Bartlomiej.Seredynski@fuw.edu.pl
mgr Joanna Sitnicka 3.48 55-32-748 Joanna.Sitnicka@fuw.edu.pl
mgr Piotr Stawicki 3.49 55-32-749 Piotr.Stawicki@fuw.edu.pl
mgr Adam Wincukiewicz 3.48 55-32-748 Adam.Wincukiewicz@fuw.edu.pl

Zdjęcie z października 1986 roku
tl_files/zdjecia zakladowe/zfcs1986v2.jpg

Zdjęcie pracowników i doktoranów Zakładu Fizyki Ciała Stałego wykonane w 2009 rokutl_files/zdjecia zakladowe/zaklad-2009.jpg

 

Zdjęcie pracowników i doktorantów Zakładu Fizyki Ciała Stałego wykonane w 2014 rokutl_files/zdjecia zakladowe/zaklad-2014-3522.jpg

Zdjęcie z 2018 roku
tl_files/zdjecia zakladowe/zfcs2018v2.jpg

zdjęcie z 2022

tl_files/ZFCS_2022-05-31a.jpg