Emerytowani pracownicy, współpracownicy, wolontariusze

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
prof. dr hab. Michał Baj 3.02 2255-32702 Michal.Baj@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Baranowski 3.02 2255-32702 Jacek.Baranowski@fuw.edu.pl
mgr Aleksander Bogucki -1.50 2255-32490 Aleksander.Bogucki@fuw.edu.pl
dr hab. Grzegorz Kowalski 3.101   Grzegorz.Kowalski@fuw.edu.pl
dr Jacek Przybytek -1.36   Jacek.Przybytek@fuw.edu.pl
dr hab. Janusz Sadowski 3.07, CeNT I p. 230 2255-32707 janusz.sadowski@fuw.edu.pl
dr hab. Andrzej Witowski 3.70 2255-32770 Andrzej.Witowski@fuw.edu.pl
dr Dmitriy Yavorskiy -1.45   Dmitriy.Yavorskiy@fuw.edu.pl

Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
prof. dr hab. Andrzej Golnik 3.77 2255-32-777 Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
prof dr hab. Adam Babiński 3.25 2255-32-725 Adam.Babinski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Golnik 3.77 2255-32-777 Andrzej.Golnik@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Maria Kamińska 3.67 2255-32-767 Maria.Kaminska@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Korona 3.99 2255-32-799 Krzysztof.Korona@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Kossacki 3.26 2255-32-726 Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Jerzy Łusakowski 3.70 2255-32-770 Jerzy.Lusakowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Majhofer 3.19 2255-32-719 Andrzej.Majhofer@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Marek Potemski 3.27 2255-32-727 Marek.Potemski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski 3.100 2255-32-700 Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Twardowski 3.32 2255-32-732 Andrzej.Twardowski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Dariusz Wasik 3.01 2255-32-701 Dariusz.Wasik@fuw.edu.pl
prof dr hab. Andrzej Wysmołek 3.93 2255-32-793 Andrzej.Wysmolek@fuw.edu.pl
dr hab. Maciej Molas, prof. UW
3.21
2255-32-721 Maciej.Molas@fuw.edu.pl
dr hab. Wojciech Pacuski, prof. UW 3.07,
CeNT I p. 230
2255-32-707(biuro)
2255-32-852 (lab)
Wojciech.Pacuski@fuw.edu.pl
dr hab. Barbara Piętka, prof. UW 3.64 2255-32-764 Barbara.Pietka@fuw.edu.pl
dr hab. Jacek Szczytko, prof. UW 3.64 2255-32-764 Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl
dr hab. Agnieszka Wołoś, prof. UW 3.66 2255-32-766 Agnieszka.Wolos@fuw.edu.pl
       
dr hab. Marta Borysiewicz 3.04 2255-32-704 Marta.Gryglas@fuw.edu.pl
dr hab. Aneta Drabińska 3.66 2255-32-766 Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl
dr hab. Tomasz Kazimierczuk 3.11 2255-32-711 Tomasz.Kazimierczuk@fuw.edu.pl
dr hab. Jan Suffczyński 3.07 2255-32-707 (biuro)
2255-32-480 (lab)
2255-32-482 (lab)
Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl
       
dr Igor Antoniazzi 3.25 2255-32-25 Igor.Antoniazzi@fuw.edu.pl
dr Johannes Binder 3.92 2255-32-792 Johannes.Binder@fuw.edu.pl
dr Bruno Cury Camargo 3.101 2255-32-789 Bruno.Camargo@fuw.edu.pl
dr Aleksandra Dąbrowska CeNT I p. 229 2255 32 505 Aleksandra.Dabrowska@fuw.edu.pl
dr Mateusz Goryca 3.21 2255-32-721 Mateusz.Goryca@fuw.edu.pl
dr Michał Grzybowski 3.04 2255-32-704 Michał.Grzybowski@fuw.edu.pl
dr Tomasz Jakubczyk 3.92 2255-32-703 Tomasz.Jakubczyk@fuw.edu.pl
dr inż. Piotr Kapuściński 3.03 2255-32-792 Piotr.Kapuscinski@fuw.edu.pl
dr Arka Karmakar 3.03 2255-32-792 Piotr.Kapuscinski@fuw.edu.pl
dr inż. Andrzej Opala 3.65 2255-32-765 Andrzej.Opalai@fuw.edu.pl
dr Karol Nogajewski CeNT I p. 01.231
2255 32 854 Karol.Nogajewski@fuw.edu.pl
dr Jan Pawłowski CeNT I p. 01.192 2255-32-875 Jan.Pawłowski@fuw.edu.pl
dr Emilia Pruszyńska-Karbownik 3.04 2255-32-704 Emilia.Karbownik@fuw.edu.pl
dr Helgi Sigurdsson 3.65 2255-32-765 Helgi.Sigurdsson@fuw.edu.pl
dr Mateusz Tokarczyk CeNT1 p. 01.171
3.101
2255-32-548 lab. CeNT I
2255-32-789
Mateusz.Tokarczyk@fuw.edu.pl
dr Paweł Trautman 3.65 2255-32-765, Pawel.Trautman@fuw.edu.pl
dr inż Krzysztof Tyszka 3.49 2255-32-749 krzysztof.tyszka@fuw.edu.pl
       
mgr Olga Babicka 3.78 2255-32-778 Olga.Babicka@fuw.edu.pl
mgr Marta Bilska CeNT I p. 01.192 2255-32-875 Marta.Bilska@fuw.edu.pl
mgr Rafał Bożek CeNT I p. 175 2255-32-937,
2255-32-525
Rafal.Bozek@fuw.edu.pl
mgr Natasza Gajda CeNT I p. 01.231
2255 32 854
Natasza.Gajda@fuw.edu.pl
mgr inż. Bartosz Karpiłowski -1.56 2255-32-496 Bartosz.Karpilowski@fuw.edu.pl
mgr Paweł Kulboka 3.07 2255-32-707 Pawel.Kulboka@fuw.edu.pl
mgr Jerzy Plesiewicz CeNT I p. 01.229 2255-32-505 Jerzy.Plesiewicz@fuw.edu.pl
lic. Ewelina Król 3.78 2255-32-778 Ewelina.Krol@fuw.edu.pl
Marcin Król -1.56 2255-32-496 Marcin.Krol@fuw.edu.pl
Marek Słodkowski -1.45 2255-32-485 Marek.Slodkowski@fuw.edu.pl

Doktoranci i studenci z diamentowym grantem

Imię i nazwisko Pokój Telefon Adres e-mail
mgr Aliaksei Bohdan 3.48 32-748 Aliaksei.Bohdan@fuw.edu.pl
mgr Nilesh Dalla 3.79 55-32-779 Nilesh.Dalla@fuw.edu.pl
mgr Tomasz Fąs 3.05 55-32-705 Tomasz.Fas@fuw.edu.pl
mgr Magdalena Furman 3.79 55-32-779 Magdalena.Furman@fuw.edu.pl
mgr Gayatri 3.09 55-32-709 gayatri@fuw.edu.pl
mgr Jakub Iwański 3.69 55-32-769 Jakub.Iwanski@fuw.edu.pl
mgr Małgorzata Jakubowska 3.48 55-32-748 Malgorzata.Jakubowska@fuw.edu.pl
mgr Mateusz Kędziora 3.49 55-32-749 Mateusz.Kedziora@fuw.edu.pl
mgr Łucja Kipczak 3.09 55-32-709 Lucja.Kipczak@fuw.edu.pl
mgr Maciej Krajewski 3.69 55-32-769 Maciej.Krajewski@fuw.edu.pl
mgr Julia Kucharek 3.79 55-32-709 ulia.Kucharek@fuw.edu.pl
mgr Katarzyna Ludwiczak 3.96 55-32-796 Katarzyna.Ludwiczak@fuw.edu.pl
mgr Wojciech Mech 3.96 55-32-796 Wojciech.Mech@fuw.edu.pl
mgr Bartłomiej Macieja 3.69 55-32-769 Bartlomiej.Macieja@fuw.edu.pl
mgr Marcin Muszyński 3.69 55-32-769 Marcin.Muszynski@fuw.edu.pl
mgr Zuzanna Ogorzałek -1.36  
mgr Przemysław Oliwa 3.03 55-32-703 Przemyslaw.Oliwa@fuw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Olkowska-Pucko 3.09 55-32-709 Katarzyna.Olkowska-Pucko@fuw.edu.pl
mgr Mateusz Raczyński 3.06 55-32-706 Mateusz.Raczynski@fuw.edu.pl
mgr Aleksander Rodek 3.05 55-32-705 aleksander.rodek@fuw.edu.pl
mgr Jakub Rogoża 3.96 55-32-796 Jakub.Rogoza@fuw.edu.pl
mgr Joanna Wincukiewicz (d Sitnicka) 3.48 55-32-748 Joanna.Sitnicka@fuw.edu.pl
mgr Natalia Zawadzka 3.09 55-32-709 Natalia.Zawadzka@fuw.edu.pl

Zdjęcie z października 1986 roku
tl_files/zdjecia zakladowe/zfcs1986v2.jpg

Zdjęcie pracowników i doktoranów Zakładu Fizyki Ciała Stałego wykonane w 2009 rokutl_files/zdjecia zakladowe/zaklad-2009.jpg

 

Zdjęcie pracowników i doktorantów Zakładu Fizyki Ciała Stałego wykonane w 2014 rokutl_files/zdjecia zakladowe/zaklad-2014-3522.jpg

Zdjęcie z 2018 roku
tl_files/zdjecia zakladowe/zfcs2018v2.jpg

zdjęcie z 2022

tl_files/ZFCS_2022-05-31a.jpg