Zmiany w pracowniach wykonywanych w Zakładzie FCS

Studia pierwszego stopnia

·         3 rok 1 stopień oba semestry

o   Studia indywidualne - fizyka

§  Indywidualna praca w laboratorium badawczym (2*50 h) 2*4 ECTS

Studia 2 stopnia

·         1 rok 2 stopień, semestr 1

o   Fizyka

§  Pracownia fizyczna II stopnia A, 45h (3), 5 ECTS

o   Inżynieria Nanostruktur

§  Zaawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. I   45h (3), 4 ECTS
lub Advanced Laboratory for Nanostructure Engineering part 1

·         1 rok 2 stopień, semestr 2

o   Fizyka Materii Skondensowanej i Nanostruktur Półprzewodnikowych

§  III Pracownia półprzewodnikowa (2 ćwiczenia), 120h(8) 11 ECTS

Zamiast

§  Pracownia fizyczna II stopnia B, 45h(3), 5 ECTS

§  III Pracownia półprzewodnikowa, 45h(3), 5 ECTS

o   Fizyka (inne)

§  Pracownia fizyczna II stopnia B, 45h(3), 5 ECTS (b.z.)

·         2 rok 2 stopień (semestr 3)

o   Fizyka Materii Skondensowanej i …

§  Pracownia specjalistyczna I, 180h(12) 20 ECTS

będzie 150h(10) 15 ECTS

o   Inżynieria Nanostruktur

§  Pracownia specjalizacyjna do wyboru, 180h(12) 11 ECTS

będzie 120h(8) 12 ECTS

·         2 rok 2 stopień (semestr 4)

o   Fizyka Materii Skondensowanej i …

§  pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska, 240h(16) 20 ECTS

o   Inżynieria Nanostruktur

§  Pracownia magisterska wraz z pracą magisterską, 210h(14) 20 ECTS

będzie 240h(16) 20 ECTS

·         Zespołowy projekt studencki