proseminarium Fizyki Półprzewodników w semestrze letnim 2019/2020

L.p. Data Temat Opiekun Referent
1 2020-02-26 organizacja, o prezentacji    
2 2020-03-04 kriogenika/szkolenie BHP    
3 2020-03-25 prezentacja laboratoriów (wycieczka)
   
4 2020-04-01 prezentacja technologii i charakteryzacji (wycieczka)
   
    Referaty długie 30-40 min.    
5 2020-04-15      
6 2020-04-22
     
7 2020-04-29
Rentgenowskie badania dyfraktometryczne - narzędzie badania cienkich warstw. dr Mateusz Tokarczyk Jakub Iwański
8 2020-04-29
     
9 2020-05-06
     
    Referat o wybranej publikacji Zakładu z ostatnich 3 lat (krótki 15 min)    
10a 2020-05-27      
10b 2020-05-27      
10c 2020-05-27      
11a 2020-06-03      
11b 2020-06-03      

proseminarium Fizyki Półprzewodników w semestrze letnim 2018/2019

L.p. Data Temat Opiekun Referent
1 2019-02-27 organizacja, o prezentacji, kriogenika/szkolenie BHP    
2 2019-03-06 prezentacja laboratoriów (wycieczka)
   
3 2019-03-20 prezentacja technologii i charakteryzacji (wycieczka)
   
    Referaty długie 30-40 min.    
4 2019-04-10 Fotoprzewodnictwo, ogniwa słoneczne dr hab. Krzysztof Korona, prof. UW Jakub Rogoża
5 2019-04-17
Rozpraszanie Ramana prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
Artur Dobrowolski
5 2019-04-17
Ultraszybka magnetospektroskopia prof. dr hab. Piotr Kossacki
Małgorzata Domańska
6 2019-04-24
Metody spektroskopii korelacyjnej dr Tomasz Kazimierczuk Marcin Muszyński
6 2019-04-24
Rentgenowskie badania dyfraktometryczne - narzędzie badania cienkich warstw. dr hab. Grzegorz Kowalski Katarzyna Ludwiczak
7 2019-05-08
Metody badawcze transportu, magnetotransportu i ciśnień hydrostatycznych dr hab. Marta Borysiewicz Janusz Mierzejewski
7 2019-05-08 Spektroskopia w dalekiej podczerwieni dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. UW
Karolina Karpińska
8 2019-05-15
Pomiary namagnesowania dr hab. Jacek Szczytko Mateusz Wolniewicz
8 2019-05-15
laserowanie w mikrownękach półprzewodnikowych
dr hab. Jan Suffczyński
Magdalena Furman
    Referat o wybranej publikacji Zakładu z ostatnich 3 lat (krótki 15 min)    
  2019-05-22 Optical fiber micro-connector with nanometer positioning precision for rapid prototyping of photonic devices Optics Express, 2018, 26.9: 11513-11518 Jakub Rogoża
  2019-05-22 Surface-enhanced Raman scattering in graphene deposited on AlxGa1-xN/GaN axial heterostructure nanowires Applied Surface Science , 2019, 475: 559-564 Małgorzata Domańska
  2019-05-22 Magnetic field induced polarization enhancement in monolayers of tungsten dichalcogenides: effects of temperaturę 2D Materials, 2018 , 5.1: 015023 Marcin Muszyński
  2019-05-29 Sub-bandgap Voltage Electroluminescence and Magneto-oscillations in a WSe2 Light-Emitting van der Waals Heterostructure NANO LETTERS, 2017, 17.3: 1425-1430 Katarzyna Ludwiczak
  2019-05-29 In Situ Raman Spectroscopy of Solution-Gated Graphene on Copper Acta Phys Pol A 132.2: 360-362
Nanotechnology 2016, 27.4
Artur Dobrowolski
  2019-05-29 Aluminum-free nitride laser diodes: waveguiding, electrical and degradation properties Optics Express, 2017, 25.26: 33113-33121 Karolina Karpińska
  2019-06-05 Antireflective Photonic Structure for Coherent Nonlinear Spectroscopy of Single Magnetic Quantum Dots Cryst. Growth Des., 2017, 17 (6), pp 2987–2992 Janusz Mierzejewski
  2019-06-05 Spin polarized semimagnetic exciton-polariton condensate in magnetic field Scientific Reports, 2018, 8: 6694-1 - 7 Mateusz Wolniewicz
  2019-06-05
Tunable optical spin Hall effect in a liquid crystal microcavity Light-Science & Applications, 2018, 7: 74-1-6 Magdalena Furman

proseminarium Fizyki Półprzewodników w semestrze letnim 2017/2018

L.p. Data Temat Opiekun Referent
1 2018-02-28 prezentacja Zakładu, organizacja, o prezentacji, szkolenie BHP/kriogenika    
2 2018-03-07 prezentacja technologii i charakteryzacji (wycieczka)
   
3 2018-03-14 prezentacja laboratoriów (wycieczka)
   
    Referaty długie 45-75 min.    
4 2018-03-21      
5 2018-04-04 Spektroskopia w dalekiej podczerwieni dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. nzw UW Przemysław Puła
6 2018-04-11 Metody badawcze transportu, magnetotransportu i ciśnień hydrostatycznych prof. dr hab. Michał Baj Janusz Mierzejewski
7 2018-04-18 Obrazowanie w przestrzeni rzeczywistej i w przestrzeni pędów dla mikrownęk półprzewodnikowych. dr Barbara Piętka Karolina Łempicka
8 2018-04-25 Eksfoliacja i struktury Van der Waalsa dr Johannes Binder Jakub Wagner
9 2018-05-09 Epitaksja chemiczna(MOCVD) mgr Krzysztof Pakuła Oliwia Szawcow
10 2018-05-16 Rentgenowskie badania dyfraktometryczne - narzędzie badania cienkich warstw. dr hab. Grzegorz Kowalski /
dr Mateusz Tokarczyk
Bartłomiej Sowiński
11 2018-05-23 Pomiary namagnesowania dr hab. Jacek Szczytko Arkadiusz Grempka
12 2018-05-30 Rozpraszanie Ramana prof. dr hab. Andrzej Wysmołek Marta Wrońska
13 2018-06-06 Ultraszybka magnetospektroskopia prof. dr hab. Piotr Kossacki Aleksander Rodek
14 2018-06-13 Epitaksja z wiązek molekularnych dr hab. Wojciech Pacuski Katarzyna Rogoża

proseminarium fizyki pólprzewodnków w semestrze letnim 2016/2017

 Data Temat Opiekun Prezentację przygotuje
1 2017-03-01 prezentacja Zakładu, organizacja, o prezentacji, szkolenie BHP/kriogenika    
2 2017-03-08 prezentacja technologii i charakteryzacji (wycieczka)    
3 2017-03-15 prezentacja grup badawczych LUMNP, Polaryton, MICROSPEC, LSM    
4 2017-03-22 prezentacja grup badawczych LEZO (EPR), THzLab, FTS, LMNP, SQUID, LBRtg    
    Referaty o metodach doświadczalnych (długie 45-75 min)    
5 2017-03-29 Rentgenowskie badania dyfraktometryczne - narzędzie badania cienkich warstw. dr hab. Grzegorz Kowalski Maciej Krajewski
6 2017-04-05 Pomiary namagnesowania dr hab. Jacek Szczytko Małgorzata Bąk
7 2017-04-12 Rezonans magnetyczny prof. dr hab. Maria Kamińska Konrad Puźniak
8 2017-04-26 Spektroskopia w podczerwieni dr hab. Andrzej Witowski Kacper Oreszczuk
9 2017-05-10 Metody badawcze transportu, magnetotransportu i ciśnień hydrostatycznych dr Marta Borysiewicz  
10 2017-05-17 Elektroniczne techniki ultraszybkich pomiarów korelacyjnych i czasowo rozdzielczych dr Mateusz Goryca Marcin Osiekowicz
11 2017-05-24 Pomiary optyczne w polach magnetycznych dr hab. Andrzej Wysmołek Łukasz Bała
12 2017-05-31 Obrazowanie w przestrzeni rzeczywistej i w przestrzeni pędów dla mikrownęk półprzewodnikowych. dr Barbara Piętka Aleksandra Łopion
    Referat o wybranej publikacji Zakładu z ostatnich 3 lat (krótki 15 min)    
13 2017-06-07 9:15 Raman scattering of few-layers MoTe2, M.Grzeszczyk et al., 2D Materials (2016)
  Maciej Krajewski
13 2017-06-07 9:40 Resonant quenching of Raman scattering due to out-of-plane A1g/A’1 modes in few-layer MoTe2, K. Gołasa et al. Nanophotonics (2017)   Łukasz Bala
13 2017-06-07 10:05 Determining Curie temperature of (Ga,Mn)As samples based on electrical transport measurements: Low Curie temperature case, A. Kwiatkowski et al., Apl. Phys. Lett. (2016)   Małgorzata Bąk
13 2017-06-07 10:30 Tuning Valley Polarization in a WSe2 Monolayer with a Tiny Magnetic Field, T. Smoleński el al., Phys. Rev. X (2016)
  Aleksandra Łopion
14 2017-06-14 9:15     Kacper Oreszczuk
14 2017-06-14 9:40     Marcin Osiekowicz
14 2017-06-14 10:05     Konrad Puźniak

Tematy seminariów studenckich, rok akademicki 2015/2016 (semestr letni)

  Data Tytuł Opiekun Prezenter
1 2016-03-02 BHP kriogenika    
2 2016-03-09
prezentacja o prezentacji    
3 2016-03-16 Prezentacja Zakładu, technologii i charakteryzacji (wycieczka)    
4 2016-03-23 Prezentacja grup badawczych (wycieczka)    
5 2016-04-06 Obrazowanie w przestrzeni rzeczywistej i w przestrzeni pędów na przykładzie emisji polarytonów ekscytonowych w mikrownękach półprzewodnikowych. dr Barbara Piętka Rafał Mirek
6 2016-04-13 Rentgenowskie badania dyfraktometryczne - narzędzie badania cienkich warstw. dr hab. Grzegorz Kowalski Bartłomiej Seredyński
7 2016-04-27   dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. nzw. UW Andrzej Janaszek
8 2016-05-18 prezentacje krótkie    

Tematy seminariów studenckich, rok akademicki 2009/2010 (semestr zimowy)

  Tytuł Opiekun e-mail Prezenter Data
1 Prezentacja o prezentacji       1.10.2009
2 BHP kriogenika       8.10.2009
3 Prezentacja zakładu       15.10.2009
4 Prezentacja zakładu       22.10.2009
5 Epitaksja chemiczna(MOCVD) Mgr Krzysztof Pakuła Krzysztof.Pakula @fuw.edu.pl Tomasz Tarkowski 29.10.2009
6 Mikroskop sił atomowych (AFM) Mgr Rafał Bożek Rafal.Bozek @fuw.edu.pl Zieleniewski Krzysztof 5.11.2009
7 Badania półprzewodników -- nanostruktur w szczególności -- przy pomocy rozpraszania neutronów prof. T. Giebułtowicz (gościnnie z Oregon State University) tgiebult@physics. oregonstate.edu Woińska Magdalena 12.11.2009
8 Badania w dalekiej i bliskiej podczerwieni Dr hab. Andrzej Witowski Andrzej.Witowski @fuw.edu.pl Masztalerz Kinga 19.11.2009
9 Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) Prof. Maria Kamińska Maria.Kaminska @fuw.edu.pl Gołasa Katarzyna 26.11.2009
10 Elektroniczne techniki ultraszybkich pomiarów korelacyjnych i czasowo rozdzielczych Mgr Mateusz Goryca Mateusz Goryca Kobak Jakub 3.12.2009
11 Pomiary w silnych polach magnetycznych Dr hab. Andrzej Wysmołek Andrzej.Wysmolek @fuw.edu.pl Kozubal Maciej 10.12.2009
12 Pomiary szumów w półprzewodnikach Dr Jacek Przybytek Jacek.Przybytek @fuw.edu.pl Lewińska Sabina 17.12.2009
13 Badania magnetotransportu elektronowego w mikro i nanostrukturach półprzewodnikowych. Prof. Michał Baj Michal.Baj@fuw.edu.pl Yavorskiy Dmitriy 7.01.2010
14         14.01.2010
15         21.01.2010