Studia II stopnia w ramach specjalności "Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych"

W ramach specjalności:

Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych

prowadzone są aktualnie dwie specjalizacje:


Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych

oraz

Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej