Informacja o stypendium im. prof. Leonarda Sosnowskiego

Stypendium zostało ufundowane dla uczczenia pamięci Profesora Leonarda Sosnowskiego, który jest twórcą warszawskiej szkoły fizyki półprzewodników.

Inicjatorem i głównym fundatorem Stypendium w początkowych kilkunastu latach jego istnienia był prof.Jacek Łagowski z USA, student i wychowanek prof. Leonarda Sosnowskiego. Od 2010 roku Stypendium fundowane jest z darowizn samodzielnych pracowników naukowych warszawskiego ośrodka fizyki półprzewodników oraz darczyńców z zagranicy - wywodzących się z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego lub naukowo i emocjonalnie związanych z tym ośrodkiem.

Od 2020 roku Stypendium fundowane jest w dwóch kategoriach: Najlepszy student i Najlepszy doktorant. W obu przypadkach warunkiem koniecznym dla kandydatów jest współautorstwo pracy zgłoszonej na Międzynarodową Szkołę i Konferencję Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec" (International School & Conference on the Physics of Semiconductors, „Jaszowiec" ), odbywającą się w roku przyznawania Stypendium.

 • Stypendium w kategorii Najlepszy student przyznawane jest najlepszym studentom I roku studiów II stopnia Wydziału Fizyki UW, kierunków lub specjalizacji (teoretycznych bądź doświadczalnych) związanych z fizyką ciała stałego, na podstawie wykazu ocen uzyskanych w trakcie studiów, oceny pracy licencjackiej i dorobku naukowego, często udokumentowanego publikacjami naukowymi, a także opinii opiekunów naukowych. Środki przyznawane jako Stypendium mają służyć pomocy finansowej w trakcie wykonywania pracy magisterskiej. Stypendium w kategorii Najlepszy student stanowi kontynuację tradycji sprzed 2020 roku.
 • Stypendium w kategorii Najlepszy doktorant przyznawane jest najlepszym doktorantom III roku dowolnej Szkoły Doktorskiej w Polsce, na podstawie oceny dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami naukowymi, a także opinii promotora.

Uroczyste wręczenie Stypendium odbywa się w trakcie dorocznej Międzynarodowej Szkoły i Konferencji Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec".

Dokumenty do złożenia w 2024 roku.

Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego

Termin składania dokumentówdo 12 maja 2024!

Uprzejmie informujemy, że dokumenty w konkursie na Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego można składać do dnia 12 maja 2024 r. włącznie 

w kategorii Najlepszy student

 Stypendium jest skierowane do studentów I roku II stopnia, studiujących na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kierunków studiów lub specjalizacji (teoretycznych bądź doświadczalnych) związanych z fizyką ciała stałego. Środki przyznawane jako Stypendium mają służyć pomocy finansowej w trakcie wykonywania pracy magisterskiej.

Dokumenty:

 • karta przebiegu studiów za okres studiów I stopnia,
 • karta dotychczasowego przebiegu studiów II stopnia,
 • praca licencjacka,
 • ocena pracy licencjackiej oraz jej recenzje
 • ocena z egzaminu licencjackiego oraz ocena końcowa studiów licencjackich 
 • informacje o pozostałych dotychczasowych osiągnięciach związanych z przebiegiem studiów i pracą naukową: nagrodach i stypendiach, publikacjach naukowych, udziale w projektach badawczych, udziale w konferencjach (z podaniem informacji o charakterze prezentacji - referat, plakat), odbytych praktykach i innych,

Dokumenty należy przesłać do 12 maja 2024 r., wyłącznie w formie elektronicznej na adres: olga.babicka@fuw.edu.pl

Ponadto:

 • opinia pracownika naukowego, powinna zostać przekazana bezpośrednio przez niego w powyższym terminie na adres: olga.babicka@fuw.edu.pl

Według Regulaminu Stypendium warunkiem koniecznym jego przyznania jest zgłoszenie abstraktu na „Jaszowiec" w roku uczestniczenia w konkursie. 

 

w kategorii Najlepszy doktorant

Stypendium to przyznawane jest najlepszym doktorantom III roku dowolnej Szkoły Doktorskiej w Polsce, którzy zgłosili pracę na Międzynarodową Szkołę i Konferencję Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec" 2023 („Jaszowiec" International School & Conference on the Physics of Semiconductors 2023). Jest ono przyznawane najlepszym doktorantom na podstawie oceny ich dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami naukowymi, a także opinii promotora.

Dokumenty należy przesłać do 12 maja 2024 r., wyłącznie w formie elektronicznej na adres:  olga.babicka@fuw.edu.pl 

 1. Wersje elektroniczne dotychczasowych publikacji oraz opis wkładu poszczególnych współautorów w ich powstanie sporządzony przez kandydata
 2. Kopię abstraktu zgłoszonego na „Jaszowiec 2023"
 3. Merytoryczny opis dotychczasowych osiągnięć naukowych
 4. Opinia promotora (powinna być nadesłana bezpośrednio z jego adresu mailowego)
 5. Można poprosić również opinie innych pracowników naukowych (powinny być nadesłane bezpośrednio z ich adresów mailowych)

Według Regulaminu Stypendium warunkiem koniecznym jego przyznania jest zgłoszenie abstraktu na „Jaszowiec" w roku uczestniczenia w konkursie.

Skład Kapituły Stypendium naukowego im. Profesora Leonarda Sosnowskiego w kategorii Najlepszy doktorant w roku 2023:

 1. prof. Dariusz Wasik, Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 2. prof. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski - przewodniczący
 3. prof. Tomasz Story, Instytut Fizyki PAN
 4. prof. Paweł Machnikowski, Politechnika Wrocławska
 5. prof. Stanisław Krukowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Unipress
 6. dr hab. Michał A. Borysiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 

Lista Laureatów

Laureatami Stypendium/Nagrody im. prof. Leonarda Sosnowskiego w kolejnych latach byli:

  Najlepszy student Najlepszy doktorant
2024 Wiktoria Solarska - laureatka
Stanisław Świerczewski - wyróżnienie
Katarzyna Posmyk (PWr) - laureatka
2023

Wojciech Kolesiński - laureat
Joachim Yasurjio Czapiński - wyróżnienie
Kacper Kluczyk - wyróżnienie

Magdalena Furman (UW) - laureatka
Md Shahin Alam (IF PAN) - laureat

Katarzyna Ludwiczak (UW) - wyróżnienie
Marek Burakowski (PWr) - wyróżnienie
2022 Aliaksei Bohdan - laureat nie przyznano
2021 Sara Piotrowska - laureatka
Mateusz Kędziora - wyróżnienie
Katarzyna Rechcińska (UW) - laureatka
2020 Piotr Tatarczak - laureat
Tomasz Fąs - wyróżnienie
Przenysław Oliwa - wyróżnienie
Aleksander Korneluk - wyróżnienie
 
2019 Katarzyna Ludwiczak  
2018 Aleksander Rodek  
2017 Kacper Oreszczuk  
2016 Jan Krzywda  
2015 Mateusz Król  
2014 Karol Żmuda  
2013 Dawid Zygmunt  
2012 Joanna Urban  
2011 Tomasz Smoleński  
2010 Jakub Kobak  
2009 Radosław Madej  
2008 Piotr Juszyński  
2007 Tomasz Kazimierczuk  
2006 Mateusz Goryca  
2005 nie przyznano  
2004 nie przyznano  
2003 Piotr Beliczyński  
2002 Barbara Chwalisz (obecnie Piętka)  
2001 Łukasz Cywński
Konrad Dziadkowski
 
2000 Jarosław Simiński  
1999 ??  
1998 Mariusz Gwardiak  
1997 nie przyznano  
1996 Maria Sobol  
1995 Jacek Szczytko  
1994 ??  
1993 Piotr Kossacki  
1992 Tomasz Tomaszewicz ??  
1991 Wojciech Mac  
1990 Artur Kurpiewski