Informacja o stypendium im. prof. Leonarda Sosnowskiego

Stypendium zostało ufundowane dla uczczenia pamięci Profesora Leonarda Sosnowskiego, który jest twórcą warszawskiej szkoły fizyki półprzewodników.

Przez kilkanaście lat funkcjonowania Stypendium jedynym jego fundatorem był prof.Jacek Łagowski z USA, student i wychowanek prof. Leonarda Sosnowskiego. Począwszy od roku 2010 Stypendium fundowane jest z darowizn samodzielnych pracowników naukowych warszawskiego ośrodka fizyki półprzewodników oraz darczyńców z zagranicy - wywodzących się z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego lub naukowo i emocjonalnie związanych z tym ośrodkiem.

Od 2020 roku Stypendium fundowane jest w dwóch kategoriach: Najlepszy student i Najlepszy doktorant. Pierwsza kategoria dotyczy studentów I roku studiów II stopnia Wydziału Fizyki UW kierunków lub specjalizacji (teoretycznych bądź doświadczalnych) związanych z fizyką ciała stałego. Jest to kontynuowanie tradycji sprzed 2020 roku. Druga kategoria dotyczy doktorantów III roku lub wyższych lat studiów doktoranckich w Polsce, którzy zgłosili pracę na Międzynarodową Szkołę i Konferencję Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec" („Jaszowiec" International School & Conference on the Physics of Semiconductors), odbywającą się w roku przyznawania Stypendium. 

 • Stypendium w kategorii Najlepszy student przyznawane jest na podstawie wykazu ocen uzyskanych w trakcie studiów, oceny pracy licencjackiej i ich dorobku naukowego, często udokumentowanego publikacjami naukowymi, a także opinii opiekunów naukowych. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium jest zgłoszenie abstraktu na „Jaszowiec" w roku uczestniczenia w konkursie. Środki przyznawane jako Stypendium mają służyć pomocy finansowej w trakcie wykonywania pracy magisterskiej. 
 • Stypendium w kategorii Najlepszy doktorant przyznawane jest najlepszym doktorantom na podstawie oceny pracy magisterskiej i ich dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami naukowymi, a także opinii opiekunów naukowych. 

Uroczyste wręczenie Stypendium odbywa się w trakcie dorocznej Międzynarodowej Szkoły i Konferencji Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec" („Jaszowiec" International School & Conference on the Physics of Semiconductors).

Dokumenty do złożenia w 2022 roku.

Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego
w kategorii Najlepszy student

Uprzejmie informujemy, że do dnia 25 kwietnia 2022 r. włącznie można składać dokumenty w konkursie na Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego w kategorii Najlepszy student.

1. Stypendium jest skierowane do studentów I roku II stopnia, studiujących na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kierunków studiów lub specjalizacji (teoretycznych bądź doświadczalnych) związanych z fizyką ciała stałego. Środki przyznawane jako Stypendium mają służyć pomocy finansowej w trakcie wykonywania pracy magisterskiej.

2. Dokumenty:

 • karta przebiegu studiów za okres studiów I stopnia,
 • karta dotychczasowego przebiegu studiów II stopnia,
 • praca licencjacka,
 • ocena pracy licencjackiej oraz jej recenzje
 • ocena z egzaminu licencjackiego oraz ocena końcowa studiów licencjackich 
 • informacje o pozostałych dotychczasowych osiągnięciach związanych z przebiegiem studiów i pracą naukową: nagrodach i stypendiach, publikacjach naukowych, udziale w projektach badawczych, udziale w konferencjach (z podaniem informacji o charakterze prezentacji - referat, plakat), odbytych praktykach i innych,

należy składać do 25 kwietnia 2022 r., wyłącznie w formie elektronicznej na adres: olga.babicka@fuw.edu.pl

Ponadto:

Według Regulaminu Stypendium warunkiem koniecznym jego przyznania jest zgłoszenie abstraktu na „Jaszowiec" w roku uczestniczenia w konkursie. Dla osób, które tego nie zrobiły: można jeszcze zgłosić abstrakt w ramach „Late Abstracts submission" do 25 kwietnia 2022 na adres Maria.Kaminska@fuw.edu.pl. Profil naukowy 50th International  School and Conference on the Physics of Semiconductors „Jaszowiec 2022" jest opisany na stronie https://www.jaszowiec.edu.pl/about,  zaś instrukcja dotycząca abstraktu znajduje się na stronie: https://www.jaszowiec.edu.pl/abstracts.

Kapituła Stypendium im. Leonarda Sosnowskiego

Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego
w kategorii Najlepszy doktorant

Uprzejmie informujemy, że do dnia 25 kwietnia 2022 r. włącznie można składać dokumenty w konkursie na Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego w kategorii Najlepszy doktorant.

Stypendium to dotyczy doktorantów III roku lub wyższych lat studiów doktoranckich w Polsce, którzy zgłosili pracę na Międzynarodową Szkołę i Konferencję Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec" 2022 („Jaszowiec" International School & Conference on the Physics of Semiconductors 2022). Jest ono przyznawane najlepszym doktorantom na podstawie oceny pracy magisterskiej i ich dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami naukowymi, a także opinii opiekunów naukowych.

Dokumenty należy przesłać na adres przewodniczącego Zespołu przyznającego golnik@fuw.edu.pl

 1. Wersja elektroniczna pracy magisterskiej oraz jej recenzji
 2. Wersje elektroniczne dotychczasowych publikacji oraz opis wkładu poszczególnych współautorów w ich powstanie sporządzony przez kandydata
 3. Kopię abstraktu zgłoszonego na „Jaszowiec 2022"
 4. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych
 5. Opinia promotora (powinna być nadesłana bezpośrednio z jego adresu mailowego)
 6. Można załączyć również opinie innych pracowników naukowych (powinny być nadesłane bezpośrednio z ich adresów mailowych)

Według Regulaminu Stypendium warunkiem koniecznym jego przyznania jest zgłoszenie abstraktu na „Jaszowiec" w roku uczestniczenia w konkursie. Strona Jaszowca, gdzie można zgłosić abstrakt: https://registration.jaszowiec.edu.pl/

Skład Zespołu przyznającego Stypendium naukowe im. Profesora Leonarda Sosnowskiego w kategorii Najlepszy doktorant w roku 2022

 1. prof. Dariusz Wasik, Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 2. prof. Andrzej Golnik, Uniwersytet Warszawski - przewodniczący
 3. prof. Jacek Kossut, Instytut Fizyki PAN
 4. prof. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska
 5. prof. Stanisław Krukowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Unipress
 6. dr hab. Michał A. Borysiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

W imieniu Zespołu przyznającego

Andrzej Golnik

Lista Laureatów

Laureatami Stypendium/Nagrody im. prof. Leonarda Sosnowskiego w kolejnych latach byli:

  Najlepszy student Najlepszy doktorant
2021 Sara Piotrowska - laureatka
Mateusz Kędziora - wyróżnienie
 Katarzyna Rechcińska
2020 Piotr Tatarczak - laureat
Tomasz Fąs - wyróżnienie
Przenysław Oliwa - wyróżnienie
Aleksander Korneluk - wyróżnienie
 
2019 Katarzyna Ludwiczak  
2018 Aleksander Rodek  
2017 Kacper Oreszczuk  
2016 Jan Krzywda  
2015 Mateusz Król  
2014 Karol Żmuda  
2013 Dawid Zygmunt  
2012 Joanna Urban  
2011 Tomasz Smoleński  
2010 Jakub Kobak  
2009 Radosław Madej  
2008 Piotr Juszyński  
2007 Tomasz Kazimierczuk  
2006 Mateusz Goryca  
2005 nie przyznano  
2004 nie przyznano  
2003 Piotr Beliczyński  
2002 Barbara Chwalisz  
2001 Łukasz Cywński
Konrad Dziadkowski
 
2000 Jarosław Simiński  
1999    
1998 Mariusz Gwardiak  
1997 nie przyznano  
1996 Maria Sobol  
1995 Jacek Szczytko  
1994    
1993 Piotr Kossacki  
1992    
1991 Wojciech Mac