Seminaria Fizyki Półprzewodników (wtorkowe) w latach 2000/01 - 2022/2023

seminaria

1 2000-02-22 M. Wojdak Fotoluminescencja warstw AlGaN.GaN 37
2 2000-02-29 Paweł Trautman Detektory UV na bazie GaN 40
3 2000-03-07 Jacek Przybytek Współczesne hallotrony 38
4 2000-03-14 Piotr Kossacki O wyzszości ekscytonów naładowanych nad neutralnym 39
5 2000-03-21 Marta Gryglas Tunelowanie elektronów przez pojedyńczą barierę w wysokich ciśnieniach 32
6 2000-03-28 Krzysztof Karpierz Płytkie donory w cienkich warstwach n-CdTe 33
7 2000-04-04 Rafał Bożek Poszukiwanie uniwesalnych podłoży do heteroepitaksji 42
8 2000-04-11 Krzysztof Pakuła Obserwacja warstw GaN i AlN przy użyciu mikroskopu sił atomowych 35
9 2000-04-18 A. Esser Czas życia promienisty trionu w GaAs QW 33
10 2000-05-09 R. Doradziński Domieszkowanie GaN w metodzie amonotermalnej 37
11 2000-05-23 Wiktor Maślana Efekt Faradaya w badaniu stanów ekscytonowych 42
12 2000-06-13 Bernard Devaud ultrafast dynamics of semiconductor microstructures 26
         
1 2000-10-17 mgr Marcin Zając GaN:Mn nowy półprzewodnik półmagnetyczny 32
2 2000-10-24 prof. G. Vogl Hahn-Meitner Institute 37
3 2000-11-07 A. Kasińska fotoluminescencja heterostruktur AlGaN/GaN 38
4 2000-11-14 W. Paszczenko Magnetic properties of VoSb2O4 32
5 2000-11-21 dr Adam Babiński Pseudomorficzna struktura GaAs/InGaAs/AlGaAs modulacyjnie domieszkowana planarnie. 32
6 2000-11-28 mgr Michał Szot Fotoprzewodnictwo w dalekiej podczerwieni w studniach kwantowych CdTe/CdMgTe 33
7 2000-12-05 mgr Łukasz Kłopotowski Tunelowanie spolaryzowanych spinów 31
8 2000-12-12 mgr Arkadiusz Kudelski Mikroluminescencja zerowymiarowych stanów ekscytonowych w strukturach II-VI 30
9 2000-12-19 J. Szczytko Krawędź absorpcji w obecności silnego nieporządku 30
10 2001-01-09 Dariusz Wasik Absorpcja GaN w podczerwieni 37
11 2001-01-16 mgr Michał Herbich Hexagonalne półprzewodniki półmagnetyczne z chromem i wanadem 33
         
1 2001-02-20 prof. Piotr Bogusławski Pola elektryczne w kryształach typu GaN i strukturach III-V 25
2 2001-02-27 dr hab. A. Golnik Rozpraszanie ramanowskie rezonansowe ze spin-flipem w cienkich warstwach CdMnTe 28
3 2001-03-06 dr Krzysztof Korona Czy łatwo jest ekscytonowi wyemitować foton? 29
4 2001-03-13 dr Piotr Kossacki Spektroskopia naładowanych ekscytonów 36
5 2001-03-20 mgr M. Wojdak Magnetooptyka stanów wzbudzonych w donorze w GaN 30
6 2001-03-27 dr Paweł Trautman Detektory UV z barierą Schottky'ego na GaN typu n 32
7 2001-04-03 Joanna Siwiec-Matuszyk Rozpraszanie międzypasmowe w dwuwymiarowym gazie elektronowym 33
8 2001-04-10 Marta Gryglas Międzydolinowe rezonansowe tunelowanie przez pojedynczą barierę w wysokich ciśnieniach 29
9 2001-04-24 mgr Rafał Bożek Wzrost InSb na GaAs 29
10 2001-05-08 dr Adam Babiński Finansowanie badań naukowych w 5 programie ramowym Unii Europejskiej 27
11 2001-05-15 dr Krzysztof Karpierz Badania magnetospektroskopowe w dalekiej podczerwieni w układzie wielostudni CdTe/CdMgTe 31
12 2001-05-22 prof. Roman Stępniewski Struktura subtelna stanów energetycznych neutralnego eKscytonu w GaN 31
         
1 2001-10-09 dr Wojciech Mac  Supersieci magnetyczne EuS/PbTe i EuTe/PbTe 42
2 2001-10-23 Wiktor Maślana Nowa metoda domieszkowania na typ p studni kwantowych w CdMnTe 37
3 2001-10-30 M. Pietras Mikrokrystaliczny GaN:Zn otrzymywany metodą amonotermalną 37
4 2001-11-06 A. Kasińska Wyznaczanie pól elektrycznych metodą elektroodbicia 36
5 2001-11-13 Andrzej Wysmołek Selektywna luminescencja par donor-akceptor w silnym polu magnetycznym 32
6 2001-11-20 Łukasz Kłopotowski Ekscytony w układzie sprzężonych studni kwantowych 43
7 2001-11-27 Marta Gryglas Zanim zobaczymy tunelowanie przez pojedyncze domieszki 41
8 2001-12-11 Herve Boukari CdMnTe quantum wells: hybrid structures and control of ferromagnetism 33
9 2001-12-18 Krzysztof Korona Co było pierwsze: pole czy prąd?  
10 2002-01-08 Michał Szot Fotoprzewodnictwo w dalekiej podczerwieni na studniach kwantowych CdTe/CdMgTe:J 36
11 2002-01-15 Krzysztof Pakuła Wpływ rozciągłych defektów krystalicznych na morfologię warstw GaN 30
         
1 2002-02-19 Joanna Siwiec-Matuszyk Rozpraszanie międzypasmowe w dwuwymiarowym gazie elektronowym 38
2 2002-02-26 Andrzej Golnik Anizotropia funkcji dielektrycznej monokryształów GaN w podczerwieni 36
3 2002-03-05 dr Piotr Kossacki Szybkie pomiary transmisji ekscytonowej 42
4 2002-03-12 dr Paweł Trautman Ekscytonowa krawędź absorpcji w GaN 34
5 2002-03-19 dr Andrzej Wysmołek Podwójne studnie kwantowe GaAs/AlAs typu II 33
6 2002-03-26 prof. Tomasz Giebułtowicz Nieelastyczne rozpraszanie neutronów 36
7 2002-04-09 Marcin Zając Ferromagnetyczne zachowanie próbek GaN:Mn 41
8 2002-04-16 Arkadiusz Kudelski Wzmocnienie anizotropii w polu magnetycznym 34
9 2002-04-23 Agnieszka Wołoś Własności optyczne domieszki Mn w objętościowych kryształach GaN 40
10 2002-05-07 Jerzy Łusakowski Heterostruktury domieszkowane akceptorami 38
11 2002-05-14 Z Adamus Degradacja struktur CdTe/CdMgTe wyhodowanych na podłożu GaAs 30
12 2002-05-21 Krzysztof Karpierz Magnetofotoprzewodnctwo studni kwantowych CdTe/CdMgTe:J w dalekiej podczerwieni - mechanizm niezależny od energii FIR 35
13 2002-05-28 Tomasz Słupiński MBE ekstremalnie silnie domieszkowanych półprzewodników ferromagnetycznych InMnAs i InGaMnAs 31
         
1 2002-10-15 Jan Suffczyński Identyfikacja przejść ekscytonowych w układzie dwóch studni kwantowych sprzężonych poprzez barierę półmagnetyczną 38
2 2002-10-22 Henry Mariette Optical properties of cubic GaN quantum dots and comparison with hexagonal ones 35
3 2002-11-05 Katarzyna Kowalik Optyczna anizotropia w studniach parabolicznych i półparabolicznych CdTe/CdMnTe 30
4 2002-11-12 Konrad Dziatkowski Optyczne badania nieuporządkowanego GaAs 32
5 2002-11-19 dr Jerzy Łusakowski Fluktuacje potencjału w półizolującym GaAs 34
6 2002-11-26 prof. P. Lefebvre Optical properties of group-III nitride based quantum wells and quantum boxes 35
7 2002-12-03 dr Paweł Trautman Metastabilne zwężenia ekscytonowych linii absorpcyjnych w GaN 34
8 2002-12-10 dr Andrzej Wysmołek Rezonansowe oddziaływania fononów LO ze wzbudzonymi stanami donora w GaN 29
9 2002-12-17 dr hab. Andrzej Golnik Kilka refleksji o pomiarach magnetooptycznego efektu Kerra 34
10 2003-01-07 dr Krzysztof Korona Kinetyka procesów wielocząstkowych w GaN 34
11 2003-01-14 mgr Paulina Płochocka Dynamika neutralnych i naładowanych ekscytonów 36
         
1 2003-02-25 Wiktor Maślana Nowa faza magnetyczna w studniach kwantowych CdMnTe z wysoką zawartością manganu 33
2 2003-03-04 mgr Rafał Bożek Mikroskop z sondą Kelvin'a 32
3 2003-03-11 Michał Szot Wpływ pola elektrycznego i podświetlenia światłem widzialnym na przejścia wewnątrzdomieszkowe w studniach kwantowych CdTe/CdMgTe:J 29
4 2003-03-18 dr Piotr Kossacki Spektroskopia w słabym impulsowym polu magnetycznym 30
5 2003-03-25 Marta Gryglas  Rezonansowe tunelowanie przez pojedyncze domieszki 33
6 2003-04-08 Marcin Zając Charakteryzacja magnetyczna i optyczna (Ga,Fe)N 35
7 2003-04-15 Agnieszka Wołoś Mn w GaN 29
8 2003-04-29 Aneta Drabińska Foto i elektroodbicie w heterostrukturach AlGaN/GaN 30
9 2003-05-06 Arkadiusz Kudelski Anizotropia w strukturach naprężonych 26
10 2003-05-13 Joanna Siwiec-Matuszyk Pomiary pojemnościowe 29
11 2003-05-20 dr Jerzy Łusakowski Rozdzielona w czasie luminescencja GaAs/GaAlAs domieszkowanej planarnie akceptorami 31
1 2003-10-14 mgr Barbara Chwalisz 2DEG na heterozłączach GaN/AlGaN 40
2 2003-10-21 mgr Wojciech Pacuski Naprężone studnie kwantowe CdMnTe/CdMgTe 36
3 2003-10-28 mgr Jan Suffczyński Równowaga dynamiczna między ekscytonami naładowanymi i nienaładowanymi w układach dwóch studni kwantowych 37
4 2003-11-04 dr Krzysztof Karpierz Badania magnetooptyczne cienkich warstw n-InAs w dalekiej podczerwieni 30
5 2003-11-18 konrad Dziadkowski Rezonans ferromagnetyczny w InGaMnSe 34
6 2003-12-02 dr Paweł Trautman Podstawowa krawędź absorpcji w GaN 30
7 2004-01-06 dr jacek Przybytek Fluktuacje niskiej częstości w półprzewodnikach 28
8 2004-01-13 Andrzej Golnik O mapach mikroluminescencji 38

 


1 2004-02-17 dr Krzysztof Korona Kinetyka powtórzeń fononowych w GaN 28
2 2004-02-24 Paulina Płochocka Oddziaływania pomiędzy naładowanymi a nienaładowanymi ekscytonami 32
3 2004-03-02 Wiktor Maślana Fluktuacje w ferromagnetycznych studniach kwantowych (Cd,Mn)Te 32
4 2004-03-16 Marta Gryglas Udział fononów w tunelowaniu przez pojedyncze domieszki 28
5 2004-03-23 Piotr Kossacki Fotoluminescencja studni kwantowych ze spinowo spolaryzowanym gazem dziur 33
6 2004-03-30 Marcin Zając Wpływ płytkich akceptorów (Mg,Zn) na magnetyzm GaN:Mn 33
7 2004-04-06 dr Jerzy Łusakowski Efekt Starka dla akceptorów w heterostrukturach GaAs/GaAlAs 37
8 2004-04-20 prof. Jan Gaj Emisja fotonów z kropki kwantowej 34
9 2004-05-04 Agnieszka Wołoś Badanie neutralnej domieszki Mn w GaN w silnych polach magnetycznych 31
10 2004-05-11 dr Maciej Wojdak Fotoluminescencja jonów Er3+ w cienkich warstwach SiO2 z nanokryształami Si 34
11 2004-05-18 Michał Szot Przejścia wewnątrzdomieszkowe, które nie podlegają "skalowaniu" energetycznemu 33
12 2004-05-25 Katarzyna kowalik Ekscyton, biekscyton i trion w polu elektrycznym w kropkach kwantowych 34

 


1 2004-10-05 prof. Michał Baj
prof. Marian Grynberg
Sprawy organizacyjne Zakładu
Refleksje z Konferencji ICPS we Flagstaff
35
2 2004-10-12 Artur Trajnerowicz Badanie efektu izotopowego w widmie fononów w YBaCuO 33
3 2004-10-19 Katarzyna Surowiecka Luminescencja w studniach kwantowych GaAs/GaAlAs (wpływ pola elektrycznego) 34
4 2004-10-26 mgr Maciej Sakowicz Lumiescencja z rozdzielczością czasową heterozłącza GaAs/GaAlAs:Be 34
5 2004-11-02 mgr Małagorzata Jaworek Rezonansowy efekt Ramana w GaN:Mn 34
6 2004-11-09 Jan Suffczyński Mikroluminescencja kropek kwantowych cdTe/cdZnTe 35
7 2004-11-16 Adam Babiński Lokalizacja ekscytonów w strukturach InAs/GaAs 34
8 2004-11-23 dr Paweł Trautman Podstawowa krawędż absorpcji w krystalicznym i amorficznym GaN 24
9 2004-12-07 dr Jacek Przybytek Fluktuacje niskiej częstości pradu tunelowego w strukturze z pojedynczą barierą 33
10 2004-12-21 dr Krzysztof Korona Kinetyka InP:Mn 31
11 2005-01-04 dr hab. Andrzej Golnik Temperatura spinów jonów magnetycznych w studniach kwantowych CdMnTe 33
12 2005-01-11 mgr Wojciech Zaleszczyk Magnetospektroskopia w dalekiej podczerwieni w studni kwantowej CdTe/CdMgTe 34
13 2005-01-18 Katarzyna Kowalik Wpływ pola elektrycznego na strukturę przejść ekscytonowych w kropkach kwantowych 30

 


1
2005-02-22 dr Jerzy Łusakowski Emisja promieniowania THz z nanostruktur półprzewodnikowych 35
2
2005-03-01 mgr Jacek Kasprzak Kondensacja polaritonów w mikrownęce półprzewodnikowej 29
3
2005-03-08 prof. Jacek Furdyna Próby uzyskania wysokiej temperatury Curie w półprzewodnikach ferromagnetycznych II-Mn-V 38
4
2005-03-15 dr Piotr Kossacki Spektroskopia w słabych impulsowych polach magnetycznych 33
5
2005-03-22 dr Krzysztof Karpierz Detekcja promieniowania THz przez submikronowe tranzystory polowe GaInAs/AlInAs 33
6
2005-04-12 Barbara Chwalisz Kompleksy ekscytonowe w naturalnych kropkach kwantowych na interfejsie GaAs/AlAs 31
  2005-04-19 mgr Marcin Zając Synteza amonotermalna GaN domieszkowanego metalami przejściowymi 28
  2005-04-26 dr Andrzej Wysmołek Magnetospektroskopia płytkich akceptorów w GaN 28
  2005-05-10 dr Adam Babiński Magnetooptyka pojedynczych kropek kwantowych 31
  2005-05-17 dr Tomasz Słupiński Przemiana fazowa (porządek-nieporządek) przy granicy domieszkowania w GaAs 27
  2005-05-24 Wojciech Pacuski Magnetooptyka ZnO z Co 28

 


1
2005-10-04 Jacek Szczytko
Tomasz Słupiński
MBE na Hożej (?) 29
2
2005-10-11 dr Adam Babiński Emisja z silnie wzbudzonej kropki kwantowej w polu magnetycznym 30
  2005-10-18 mgr Bernard Piechal Dynamika μ-luminescencji kropek kwantowych pzy pobudzeniu dwuimpulsowym 26
  2005-10-25 mgr Katarzyna Kowalik Wpływ pola elektrzycznego na kompleksy ekscytonowe w kropkach kwantowych - studium anizotropii i energii wiązania 30
  2005-11-08 mgr Maciej Sakowicz Magnetoopór tranzystorów HEMT wytworzonych na heterostrukturach GaN/GaAlN 28
  2005-11-15 dr Jerzy Łusakowski Wpływ ruchu balistycznego na ruchliwość elektronów w tranzystorach krzemowych MOSFET 24
  2005-11-22 mgr Katarzyna Surowiecka Wpływ pola magnetycznego na tunelowanie w układzie studni kwantowych GaAs/GaAlAs 28
  2005-11-29 dr hab. Andrzej Golnik Efekty dynamiczne w studniach kwantowych CdMnTe 25
  2005-12-06 mgr Jan Suffczyński Korrelacja pomiędzy pojedynczymi fotonami z kropek kwantowych 27
  2005-12-13 mgr Artur Trajnerowicz Czasowo-rozdzielcze pomiary dynamiki w szerokiej studni kwantowej II-VI 24
  2005-12-20 mgr Wojciech Pacuski Magnetooptyczne badania warstw Zn1-xCoxO i Ga1-xMnxN 29
  2006-01-10 prof. Marian Grynberg Obserwacja przejść wewnątrzdomieszkowych w jednorodnie domieszkowanych strukturach 2D 31
  2006-01-17 mgr Konrad Dziadkowski Exchange-bias i anizotropia jednokierunkowa w warstwach podwójnych MnO/GaMnAs 33
  2006-01-24 dr Jacek Przybytek Fluktuacje niskiej częstotliwości prądu tunelowego w strukturach z pojedynczą barierą 28

 


  2006-02-21 dr Aneta Drabińska Pomiary ER i PR "trójbarwnych" azotkowych struktur detektorowych 23
  2006-03-07 dr hab. Krzysztof Korona Dynamika transferu energii w kropkach kwantowych 35
  2006-03-14 dr Andrzej Wysmołek Luminescencja głębokich defektów w SiC 38
  2006-03-28 dr Krzysztof Karpierz Donor we fluktuacji potencjału - kropka kwantowa z centrum donorowym 29
  2006-04-04 prof. Marek Potemski Optical probing of composite fermions in a two-dimensional electron gas 33
  2006-04-11 mgr Mateusz Goryca Dynamika namagnesowania w studniach kwantowych (Cd.Mn)Te 27
  2006-04-25 prof. Roman Stępniewski Spotkanie Zakładu 28
  2006-05-09 dt Tomasz Słupiński Poszukiwanie równowagowej granicy domieszkowania GaAs:Mn 28

2006-05-16 Prof. Roman Stępniewski Dydaktyka w Zakładzie i zamówienia aparaturowe na przyszły rok 31

2006-05-23 Prof. Roman Stępniewski, Prof. Marian Grynberg Dydaktyka specjalistyczna w Zakładzie. W jaką stronę technologia w Zakładzie. 27

 


  2006-09-12 Wojciech Knap Teraherz Nanotransistors 18
  2006-09-13 Marek Potemski Spectroscopic studies of semiconductor structures in high magnetic fields 21
  2006-09-15 Marek Skowroński Degradatation of Wide Band Gap Semiconductor Devices 26
  2006-09-26 Marek Potemski Two dimensional electron gas with linear dispersion relation 18
  2006-09-27 Wojciech Knap 2D EG in AlGaN/GaN heterostructures (from first experiments to present THz applications) 13

 


1 2006-10-10 mgr Adam Kwiatkowski Badania własności magnetycznych materiałó kompozytowych MnAs/GaAs 43
2 2006-10-17 mgr M Sakowicz Czas transportowy i czas kwantowy w gazie 2D w tranzystorach 25
3 2006-10-24 mgr Katarzyna Surowiecka Katodoluminescencja kropek kwantowych GaN/AlGaN 36
4 2006-11-07 mgr Artur Trajnerowicz Femtosekundowe pomiary stanów ekscytonowych w studniach kwantowych II-VI 36
5 2006-11-14 prof. Detlef Hommel CdSe/ZnSSe and InGaN/GaN QD and their applications. Problems and challenges. 36
6 2006-11-21 prof. Detlef Hommel Laboratoria naukowe w Niemczech 38
7 2006-11-28 dr Jacek Gosk Magnetyzm materiałów wielofazowych - magnetyzm (Ga,Mn)N 36
8 2006-12-05 dr jacek Przybytek O pomiarach szumu niskoczęstotliwościowego 40
9 2006-12-12 dr Aneta Drabińska Wykorzystanie silnych pół elektrycznych w strukturach AlGaN/GaN do budowy przestrajalnych detektorów UV 28
10 2006-12-19 dr hab. Krzysztof Korona Dynamika rekombinacji w polu elektrycznym  
11 2007-01-09 dr Jerzy Łusakowski TDS i PS7 39
12 2007-01-16 dr hab. Piotr Kossacki Wierność w odtwarzaniu barw 37
13 2007-01-23 dr hab. Adam Babiński Ryby elektryczne. Zachowanie zwierząt. 38

 


1 2007-02-20 dr hab. Dariusz Wasik Kompleksy mangan-wodór w GaP??? 39
2 2007-02-27 dr Andrzej Wysmołek Wstęp do spektroskopii ramanowskiej struktur węglowych 41
3 2007-03-06 Tomasz Kazimierczuk O tajemniczych rezonansach w widmach wzbudzenia kropek kwantowych 33
4 2007-03-13 dr Jacek Szczytko Magnetyczne kropki kwantowe 43
5 2007-03-20 dr Marta Gryglas Litografia 36
6 2007-03-27 prof. Detlef Hommel The focused Ion Beam 40
7 2007-04-03 dr Paweł Trautman Mechanizmy poszerzenia podstawowej krawędzi absorpcji w GaN 33
8 2007-04-17 dr hab. Andrzej Witowski ZnO w podczerwieni 38
9 2007-04-24 mgr Katarzyna Kowalik Controlling the excitonic fine structure in a single semiconductor quantum dot with an external field 31
10 2007-05-08 dr Jacek Kacprzak Korelacja drugiego rzędu w kondensacie polaritonowym 39
11 2007-05-15 prof.. E. Valczewa Interfaces in nitrids 34
12 2007-05-22 dr  Krzysztof Karpierz Czy istnieje histereza w magnetospektroskopii 32
13 2007-06-05 mgr Marcin Zając Synteza amonotermalna magnetycznego CaN 29

    

1 2007-10-02    Zebranie Zakładowe 36
2 2007-10-09 dr Jacek Kasprzak Koherentna uktraszybka spektroskopia (nielicznych) kropek kwantowych 32
3 2007-10-16 mgr Adam Kwiatkowski Badania własności magnetycznych materiałó kompozytowych MnAs/GaAs 29
4 2007-10-23 mgr Mateusz Goryca Dynamika spinów w półmagnetycznych strukturach niskowymiarowych 31
5 2007-10-30 mgr Artur Trajnerowicz Efekty ekscytonowe w warunkach silnego pobudzania 30
6 2007-11-06 Karol Nogajewski Magnetospektroskopia układów wielostudni kwantowych w zakresie dalekiej podczerwieni 26
7 2007-11-13 Maciej Sakowicz Sprzężenie promieniowania E-M z tranzystorami polowymi 31
8 2007-11-20 Aneta Drabińska Studnie kwantowe GaN/AlGaN 30
9 2007-11-27 Benoît Jouault Correlated resistance fluctuations in mesoscopic Hall bars 30
10 2007-12-04 Katarzyna Surowiecka Wpływ pola magnetycznego na czasy zaniku luminescencji w układzie sprzężonych studni kwantowych GaAs/AlGaAs 24
11 2007-12-11 Jacek Przybytek Fluktuatory w GaMnAs:MnAs 22
12 2008-01-15 Tomasz Kazimierczuk Sprzężenie między kropkami kwantowymi: Zabawa z polaryzacją 26
13 2008-01-22 dr hab. Krzysztof Korona Fotodetektory GaN/AlGaN o zmiennych widmach czułości 27

    

1 2008-02-19 dr Marta Gryglas Spektroskopia dwuwymiarowego gazu elektronowego w polu magnetycznym 25
2 2008-02-26 dr Jerzy Łusakowski Detekcja promieniowania THz przez tranzystory polowe w polu magnetycznym 30
3 2008-03-04 dr Krzysztof Karpierz Magneto spektroskopia THz niezależna od energii światła 31
4 2008-03-18 dr hab. Andrzej Wysmołek Magnetyczne prawo Archimedesa 28
5 2008-04-01 dr Jacek Szczytko Oddziaływanie magnetyzne w wielocentrowych kompleksach metali 33
6 2008-04-08 dr hab. Adam Babiński Kompleksy ekscytonowe w kropkach kwantowych 34
7 2008-04-15 dr hab. Piotr Kossacki Machanizmy wzbudzenia kropki kwantowej 25
8 2008-04-22 dr Tomasz Słupiński Badanie wzajemnej deaktywacji elektrycznej donorów Te w GaAs1-xPx:Te x=0,2 przy granicy domieszkowania 26
9 2008-05-06 prof. Jerzy Gronkowski Badania prowadzone w Zakładzie Badań Strukturalnuch 35
10 2008-05-13 dr hab. Grzegorz Kowalski Promieniowanie Synchrotronowe 2008 28
11 2008-05-27 Marian Grynberg Nasz Zakład 31
12 2008-06-03 dr hab. Andrzej Witowski Spektroskopia papieru 31

    

1 2008-10-14 prof. W. Walukiewicz New materials for High Efficient Solar Cell 46
2 2008-10-21 mgr Karol Nogajewski Spektroskopia statystyczna układów wielostudni kwantowych CdTe/CdMgTe w dalekiej podczerwieni 30
3 2008-10-28 dr Leszek Kończewicz Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na elektryczne własności supersieci InAs/GaSb 38
4 2008-11-04 dr Serge Gambarelli Pulse EPR for the efficient tudy of complex- and unusual- paramagnetic systems in chemistry and biology 40
5 2008-11-18 mgr Adam Kwiatkowski Badania podatności AC materiałów kompozytowych MnAs/GaAs 31
6 2008-12-02 mgr Katarzyna Surowiecka Ewolucja czasowa luminescencji z kropek kwantowych GaN/AlGaN 32
7 2008-12-09 mgr Tomasz Kazimierczuk Kwantowe spaghetti 33
8 2008-12-16 mgr Artur Trajnerowicz Siła tłumu - przesunięcia ekscytonów przy silnym pobudzeniu impulsowym 33
9 2009-01-06 M.Grynberg
J.Baranowski
O konferencjach ICPS w Rio i silnych pól w SanPaulo
O epitaksjalnym grafenie
34
10 2009-01-13 dr hab. A. Witowski "Bardzo płytkie" poziomy 30
11 2009-01-20 dr Jacek Szczytko Nanomagnesy i kryształy fotoniczne 35

    

1 2009-02-24 mgr Rafał Bożek Wzrost grafenu na SiC (001) 35
2 2009-03-03 dr Marta Gryglas Spinowo rozdzielony transport tunelowy w strukturach z pojedynczą barierą GaAs/AlAs/GaAs 32
3 2009-03-10 dr hab. Krzysztof Koona Baterie litowe 34
4 2009-03-24 dr Benoît Jouault Hall effect sensors 28
5 2009-03-31 dr hab. Jerzy Łusakowski Nierównowagowy rozzkad elektronów w pomiarach luminescencji 29
6 2009-04-07 dr Tomasz Słupiński Obserwacja rozpraszania elektronów przewodnictwa w obecności statycznych deformacji sieci krystalicznej w metalicznym GaAs 31
7 2009-04-21 dr Jacek Przybytek Fluktuacje prądu tunelowego w strukturze z pojedyńczą barierą 29
8 2009-04-28 mgr Krzysztof Pakuła Dyslokacje w GaN na szafirze (MOVPE) 36
9 2009-05-05 dr A. Drabińska Wzrost i badania warstw grafenu 30
10 2009-05-12 prof. Detlef Hommel Wzrost nanokolumn GaN 34
11 2009-05-19 dr Karla Kuldowa 1.55μm photoluminescence of MOVPE grown InAs/GaAs quantum dots 30
12 2009-05-26 dr Piotr Grabiec Pomieszczenia czyste 31

    

1 2009-10-13 mgr Piotr Juszyński Analiza widm EPR w polimerach organicznych 33
2 2009-10-20 mgr Marcin Białek Wpływ pola magnetycznego na fotonapięcie mierzone w tranzystorach polowych tupu HEMT 38
3 2009-10-27 mgr Tomasz Jakubczyk Badanie struktur fotonicznych o stałej sieci ZnTe 33
4 2009-11-03 inż. Lech Teliga Magnetoopór nanometrowych tranzystorów typu MOSFET 37
5 2009-11-17 dr hab Grzegorz Kowalski Węgiel, grafit, grafen, diament 32
6 2009-11-24 prof. Zbyszek Wasilewski "Ukryte" defekty w heterostrukturach GaAs/AlGaAs 30
7 2009-12-08 dr Marta Gryglas-Borysiewicz Grafit, grafen - badania transportowe 36
8 2009-12-15 dr Jan Suffczyński Pojedyńcze kropki kwantowe InAs/GaAs sprzężone z mikrownęką kwantową 33
9 2010-01-05 mgr Mateusz Goryca Kropki kwantowe CdTe z pojedyńczymi atomami Mn w silnych polach magnetycznych 33
10 2010-01-12 mgr Karol Nogajewski Czy ciekawa fzyka ukryta jest wyłącznie w dobrej jakości tranzystorach? 38
11 2010-01-19 mgr Kacper Grodecki Badania Ramanowskie Struktur węglowych wyhodowanych na SiC 37

    

1 2010-02-16 prof. Andy Szachrajda Quantum transport Experiments in IMS 38
2 2010-02-23 dr Iwona Jóżwik Skanningowa mikroskopia elektronowa 33
3 2010-03-02 mgr Tomasz Kazimierczuk Modelowanie dynamiki pobudzania kropek kwantowych CdTe/ZnTe 37
4 2010-03-09 dr Jacel Szczytko Nanokompozyty 35
5 2010-03-16 dr Aneta Drabińska Azotkowe studnie kwantowe w polu elektrycznym 36
6 2010-03-23 dr hab. Krzysztof Korona Harmoniczne i anharmoniczn drgania atomu tlenu 39
7 2010-03-30 mgr Rafał Bożek Oddziaływania próbnik-próbka w pomiarach FEM i KPFM 36
8 2010-04-13 dr Jacek Przybytek Szum w prądzie przez wąskie bariery 33
9 2010-04-20 dr hab. J. Łusakowski Anharmonic Landau Quantization of Two-Dimensional Electron Gas 31
10 2010-04-27 mgr Adam Kwiatkowski Własności magnetotransportowe nanokompozytów (Mn,Ga)As/GaAs wytwarzanych metodą technik MBE 28
11 2010-05-04 dr Krzysztof Karpierz Efekt pinch-off w bramkowanych strukturach HEMT 31
12 2010-05-11 dr Wojciech Pacuski Wytwarzanie struktur fotonicznych II-VI 35
13 2010-05-18 dr Qing Zhu Controlled Coupling in Pyramidal Quantum Dot Molecular System 34
14 2010-05-25 dr Tomasz Słupiński Osobliwości transportu w metalicznym n-GaAs w obecności strukturalnego nieporządku 29

    

1 2010-10-12 dr hab. Dariusz Wasik
mgr Karol Nogajewski
Konferencja ICPS w Seulu 30
2 2010-10-19 dr J.Suffczyński, M.Grynberg Ciekawe prace na międzynarodowych konferencjach 34
3 2010-10-26 prof. P.Yu The Mystery of Local Vibrational Modes of Oxygen in CdTe 37
4 2010-11-02 J. Baranowski, R.Stępniewski Konferencja grafenowa na Florydzie 33
5 2010-11-16 mgr M. Białek Oscylacje napięcia i oporu 2D gazu elektronowego wywołane promieniowaniem THz 32
6 2010-11-23 prof. Tomasz Szkopek (Mc Gill Univ) Substrate and absorption interaction in graphene 27
7 2010-11-30 mgr Johannes Binder Electron source with a carbon nanotubes as field emitter 30
8 2010-12-07 mgr Maciej Molas Wpływ techniki "indium-flush" na własności optyczne kropek kwantowych 31
9 2010-12-14 dr Barbara Piętka Dynamika powstawania spójności w kondensacie polaritonów ekscytonowych 25
10 2010-12-21  Ignas Grigelionis THz radiation detection 33
11 2011-01-04  mgr Piotr Juszyński GaMnAs (planarny) efekt Halla. Pomiary transportowe 28
12 2011-01-11 mgr Kacper Grodecki Badania ramanowskie struktur węglowych wyhodowanych na SiC 30
13 2011-01-18 dr Marta Borysewicz Pomiary transportowe własności magnetycznych (Ga,Mn)As pod ciśnieniem hydrostatycznym 31

    

1 2011-02-15 dr Jan  Suffczyński GaN z Fe 27
2 2011-02-22 dr hab. Andrzej  Witowski Badania odbicia w podczerwieni kryształów PbCdTe 40
3 2011-03-01 mgr Joanna Papierska Widma fononowe fosforanów litu i metali przejściowych 40
4 2011-03-08 mgr Tomasz Kazimierczuk Spektroskopia kropek kwantowych w CdTe/ZnTe 36
5 2011-03-15 mgr Mateusz Goryca Relaksacja spinowa pojedynczego atomu magnetycznego w wysokim polu magnetycznym 28
6 2011-03-22 prof. Marek Skowroński Carnegie Mellon Univ, USA Tlenki dla zastosowań w pamięciach niemagnetycznych 45
7 2011-03-29 dr Tomasz Słupiński Magnetoopór w silnie domieszkowanym GaAs z fluktuacjami krytycznymi, próba interpretacji wg. C.Herringa 32
8 2011-04-05 dr Jacek Szczytko Molekuły magnetyczne 34
9 2011-04-12 mgr inż. Dominika Ziółkowska In situ studies of a proton exchange membrane for fuel cells using Raman spectroscopy 32
10 2011-04-19 dr hab. Jerzy Łusakowski THz FETs 37
11 2011-05-10 dr Doris Reiter Coherent Control of a Single Mn Spin in single QD 42
12 2011-05-17 mgr Karol Nogajewski Wzbudzenia plazmowe i magneto-plazmowe w opartych na GaN/AlGaN strukturach typu HEMT z periodyczną bramką 36
13 2011-05-24 dr Marcin Koba Modelowanie generacji promieniowania w laserach posiadających ośrodek aktywny w postaci kryształu fotonicznego 36
14 2011-05-31 dr Aneta Drabińska EPR - początek historii na Hożej 43

    

1 2011-10-11 mgr inż. Jan Błaszczyk Sen o węglu 49
2 2011-10-18 mgr Katarzyna Gołasa Wpływ technologicznych warunków wzrostu na fluktuacje potencjału w warstwie zwilżającej w systemie kropek kwantowych III/V 43
3 2011-10-25 mgr Jean-Guy Rousset Optical investigation of homogeneity of GaN:Fe 44
4 2011-11-08 mgr Piotr Kazimierczak Własności optyczne kryształów GaN uzyskiwanych metodą amonotermalną 45
5 2011-11-15 mgr Jakub Kobak Badanie anizotropii optycznej kropek kwantowych CdTe 41
6 2011-11-22  mgr Paulina Perkowska Wpływ luk galowych na własności optyczne GaN 36
7 2011-11-29  mgr Piotr Juszyński Magnetotransport epitaksjalnie naprężonego GaMnAs 38
8 2011-12-06 mgr Kacper Grodecki Badania ramanowskie struktur węglowych wyhodowanych na SiC 39
9 2011-12-13 mgr Karol Nogajewski Niskoenergetyczne wzbudzenia dwuwymiarowego gazu elektronowego w strukturach półprzewodnikowych ze strukturą kwantową GaN/AlGaN 40
10 2011-12-20 mgr Marcin Białek Magnetoplazmony w struktyrach GaAs/GaAlAs 34
11 2012-01-03 mgr Tomasz Jakubczyk Efekty wnękowe dla kropek kwantowych CdTe 45
12 2012-01-10 mgr Maciej Molas Magnetospektroskopia neutralnych kropek kwantowych GaAs/AlAs 40
13 2012-01-17 mgr Joanna Papierska Efekty plazmonowe w strukturach na bazie GaN i ZnO przykrytych metalami 34

    

1 2012-02-21 mgr Ignas Grigelionis Hall mobility determination in p-type Ge-on-Si MOSFETs. 46
2 2012-02-28 mgr Dominika Ziółkowska LiFePO4 Cathode Materials and their Characterization 43
3 2012-03-06 dr hab. Krzysztof Korona Czasowo rozdzielcza luminescencja CaInN/GaN (Ammono) 42
4 2012-03-13 mgr Tomasz Tarkowski Magnetotransport w monokrystalicznym GaAs powyżej równowagowej granicy domieszkowania - przypadek metalu z nieporządkiem 37
5 2012-03-20 mgr Marcin Krajewski W świecie mikrobaterii ... 43
6 2012-03-27 mgr Rafał Bożek STM 41
7 2012-04-03 prof. dr hab. Marian Grynberg Kriogenika na Hożej 48
8 2012-04-17 dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. UW Resonant THz detectors 51
9 2012-04-24 dr Barbara Piętka Wpływ pola B na emisję polarytonów ekscytonowych w mikrownękach półprzewodnikowych 41
10 2012-05-08 dr Konrad Dziatkowski Struktury i zjawiska magnoniczne 42
11 2012-05-15 dr Aneta Drabińska Mikrofalowe badania grafenu 36
12 2012-05-22 dr Adam Kwiatkowski Namagnesowanie nasycenia cienkich warstw (Ga,Mn)As z dużym przestrzennym nieporządkiem i jego związek z budową mikroskopową 39
13 2012-05-29 dr Tomasz Słupiński Pierwsze struktury z materiałów III-V uzyskane w naszym MBE i dalsze plany 42
14 2012-06-05 prof. Andrzej Wawro Cienkowarstwowe nanostruktury magnetyczne 36

    

1 2012-10-16 mgr Maciej  Koperski Badanie absorpcji ekscytonowej w kropkach kwantowych CdTe/ZnTe zawierających pojedyncze jony Mn2+ 42
2 2012-10-23 mgr Krzysztof Gałkowski Badania magnetospektroskopowe nanodrutów kwantowych ZnMnTe/ZnMgTe 43
3 2012-10-30 mgr Marcin Krajewski Magnetyczne nanomateriały 49
4 2012-11-06 mgr Jean-Guy Rousset Mikrownęki hodowane na Wydziale Fizyki 46
5 2012-11-13 mgr Piotr Kazimierczak Badanie warstw grafenowych w strukturach kontaktó omowych na podłożach SiC 46
6 2012-11-20 mgr Jakub Kobak Nowe kropki kwantowe z pojedynczymi jonami magnetycznymi 41
7 2012-11-27 dr Sergey Rumiyantsev Noise in Field Effect Transistors origin and ways to fight with it, ways to use it. 47
8 2012-12-04 mgr Karol Nogajewski Jak przechytrzyć wroga, czyli o praktycznym zastosowaniu prądu upływności bramki? 39
9 2012-12-11 mgr Piotr Juszyński Wpływ ciśnienia na własności magnetyczne warstw GaMnAs. 41
10 2012-12-18 mgr Kacper Grodecki Badania ramanowskie struktur węglowych wyhodowanych na SiC 40
11 2013-01-08 dr Marcin Koba Fotoniczne wzmocnienie efektu Kerra w półprzewodnikach półmagnetycznych 41
12 2013-01-15 mgr Marcin Białek Rezonans cyklotronowy na gorących elektronach w spektroskopii fourierowskiej 41
13 2013-01-22 dr Michał Inglot (Poltechnika Rzeszowska) Domieszki w grafenie - namagnesowanie, efekt Seebecka 43

  
1 2013-02-26 mgr Ignas Grigelionis Cyclotron resonance in CdTe/CdMnTe based 2Deg system 51
2 2013-03-05 mgr Joanna Papierska Modification of emmision properties of semiconductor structures with metal 46
3 2013-03-12 mgr Dominika Ziólkowska Synteza i charakteryzacja materiałów do baterii litowo-jinowych 49
4 2013-03-19 mgr Tomasz Jakubczyk Struktury fotoniczne na bazie ZnTe 48
5 2013-03-26 ngr Katarzyna Gołasa Badania optyczne pojedynczej warstwy MoS2 48
6 2013-04-09 mgr Maciej  Molas Naturalne stany w kropkach kwantowych GaAlAs/AlAs 46
7 2013-04-16 dr Jan Suffczyński Elektryczne i optyczne badania złączy p-n GaFeN/AlGaN QW 40
8 2013-04-23 dr Aneta Drabińska Interferencje kwantowe elektronów w epitaksjalnym grafenie badne bezkontakową metodą spektroskopii mikrofalowej 48
9 2013-04-30 dr Konrad Dziatkowski Modelowanie synchronizacji oscylatorów magnetycznych 35
10 2013-05-07 mgr Krzysztof Pakuła Nowy reaktor MOVPE do związków azotkowych. 45
11 2013-05-14 dr Tomasz Słupiński Wzrost pojedynczych kropek kwantowych InAs araz mikrownęk optycznych GaAs/AlAs w naszym MBE 40
12 2013-05-21 mgr Johannes Binder Solution gated epitaxial graphen FET 46
13 2013-05-28 mgr Sylwia Grankowska Spektroskopowa charakteryzacja materiałów donorowych dla fotowoltaiki organicznej 44
14 2013-06-04 mgr Paulina Perkowska Nanodruty z azotku galu 43

    

1 2013-10-08  organizacyjne   
2 2013-10-15 prof. Marek Potemski Two dimensional allotropes of carbon 51
3 2013-10-22 mgr Maciej  Ściesiek Wytwarzanie i mikroluminescencja kropek kwantowych CdTe/ZnTe i CdTe/ZnSe 40
4 2013-10-29 dr Jacek Kasprzak Koherentna spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych 41
5 2013-11-05 dr hab. Jerzy Łusakowski FET based on CdTe/MgTe QW 35
6 2013-11-12 mgr Piotr Każmierczak Grafen jako czujnik przepływu 39
7 2013-11-26 mgr Jakub Kobak Epitaksja i magnetooptyczna spektroskopia kropek kwantowych Cd/ZnTe i Cd/ZnSe 44
8 2013-12-03 mgr Marcin Białek Obserwacja 2 harmonicznej RC w obszasze THz 36
9 2013-12-10 mgr Jean-Guy Rousset Mikrownęki dla żółtej optoelektroniki i nie tylko 40
10 2013-12-17 mgr Mateusz Tokarczyk Rentgenowskie badania układów warstw grafenowych otrzymywanych metodami sublimacji i CVD 45
11 2014-01-07  Aleksander Bogucki Anisotropy of the in-plane hole g-factor in CdTe/ZnTe QD 49
12 2014-01-14 mgr Rana Sahin Inverted solar cell 40
13 2014-01-21 mgr Tomasz Smoleński transfer polaryzacji i optyczna orientacja spinu jonu Mn2+ w kropce kwantowej CdSe/ZnSe 37


  

1 2014-02-18 dr Barbara Piętka Polarytony ekscytonowe: stan podstwowy i wzbudzony obserwowane w polu magnetycznym 48
2 2014-02-25 mgr Piotr Juszyński Temperatura krytyczna oraz anizotropia magnetyczna GaMnAs z dużym naprężeniem epitaksjalnym. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego. 41
3 2014-03-04 mgr Marcin Krajewski High Temperature Annealing of Iron Nanowires 41
4 2014-03-11 mgr Ignas Grigelionis Magnetoplasmons in CdTe/CdMgTe heterostructures 40
5 2014-03-18 mgr Kacper Grodecki Badania ramanowskie struktur węglowych wyhodowanych na SiC wetodą sublimacji 43
6 2014-03-25 dr Jacek Szczytko Magnetooptyczna metoda pomiaru namagnesowania i czystości nanocząstek metalicznych 44
7 2014-04-01 mgr Johanes Binder Pomiary ramanowskie grafenu 47
8 2014-04-08 dr Marta Borysewicz Własności elektryczne grafeny CVD 46
9 2014-04-15 mgr Maciej  Koperski Anizotropia magnetyczna kilku jonów Mn2+ w kropce kwantowej. Gwałtowna polaryzacja spinu w krytycznym polu magnetycznym. 41
10 2014-04-29 mgr Tomasz Jakubczyk Sprzężenia QD z niezdegenerowanym modem fotonicznym. 38
11 2014-05-06 mgr Dmitriy Yavorskiy Układy optyczne w dalekiej podczerwieni  
12 2014-05-13 dr Paweł Trautman Homemade FETs made on AlxGa1-xN/GaN Sapphire Heterostructures 43
13 2014-05-20 dr hab. Andrzej Witowski Co spektroskopia może powiedzieć o węglu. 40
14 2014-05-27 prof. dr hab. Marian Grynberg Wspomnienia o Hożej 58
  
1 2014-10-07  organizacyjne  47
2 2014-10-14 mgr Krzysztof Sawicki  Spektroskopia kropek kwantowych (Cd,Mn)Te/ZnTe oznaczanych metodą fotolitograficzną " in situ" 44
3 2014-10-21 mgr Aleksandra Dąbrowska (Kosiorek) Technologia wzrostu i badanie właściwości gazu dwuwymiarowego w strukturach GaN/AlGaN 43
4 2014-10-28 dr Karol  Nogajewski Fizyka i technologia heterostruktur van der Waals'a 46
5 2014-11-04 dr Carsten Kruse Versalite II-VI semiconductors, microcavities, Quantum Dots, lasing, strong coupling 42
6 2014-11-18 mgr Szymon Szyszko Spektroskopowe badania trójwymiarowych izolatorów topologicznych 42
7 2014-11-25 mgr Melania Deresz-Oszer Impulsowe pomiary namagnesowania półprzewodników półmagnetycznych 42
8 2014-12-02 mgr Piotr Dróżdż Mechanizmy rekombinacji promienistej w studniach kwantowych InGaN/GaN na zmodyfikowanym podłożu GaN 39
9 2014-12-09 mgr Małgorzata Pilat  Pomiary czasów relaksacji spinowej jonu Mn2+ w strukturach selenkowych 43
10 2014-12-16 prof. Piotr Kaszyński Nowe molekularne materiały oparte o zdelokalizowane rodniki heterocykliczne 44
11 2015-01-13 mgr Anita Gardias
mgr Jarosław Rybusiński
Zjawiska SSVEP oraz jego zastosowania w interfejsach mózg-komputer 50
12 2015-01-20 mgr Dmitriy Yavorskiy Asymetryczna transmisja wiązki THz spolaryzowanej radialnie przez metalowy filtr. Emisja THz przez tranzystory polowe. 42
13 2015-01-27 mgr Maciej Ściesiek Badania optyczne i strukturalne kropek kwantowych Cd(Se,Te) w barierze ZnSe 37

  
1 2015-03-03 mgr Sylwia Grankowska-Ciechanowicz Time-resolved photoluminescence and light-induced electron spin resonance studies of photo-induced charge transfer in new polyazomethines 48
2 2015-03-10 mgr Aleksander Bogucki Badania dynamiki jonów Co2+ w kropkach kwantowych CdTe/ZnTe 43
3 2015-03-17 dr Barbara Piętka Podwójnie ubrane ekscytony. 50
4 2015-03-24 mgr Maciej Koperski Single photon emmiters in exfoliated WSe2 structures 43
5 2015-03-31 mgr Marcin Krajewski Multiwall Carbon Nanotubes covered by Iron Oxides nanoparticles 43
6 2015-04-14 dr  Aneta Drabińska Badanie efektów rozpraszań w grafenie 43
7 2015-04-21 dr Marta Borysiewicz Niespodziewane zachowania mikrohallotronów grafenowych 44
8 2015-04-28 mgr Dominika Ziółkowska Charge/discharge characterisation of electrodes for lithium-ion batteries 36
9 2015-05-05 odwołane (Perkowska)
10 2015-05-12 dr Tomasz Słupiński Wzrost MBE i własności kropek kwantowych InAlGaAs/AlGaAs - obserwacje pojedynczych linii ekscytonowych przy wysokich koncentracjach kropek lekko domieszkowanych Mn 41
11 2015-05-19 mgr Tomasz Smoleński Pojedynczy jon Fe2+ w kropce kwantowej CdSe/ZnSe 48
12 2015-05-26 mgr Jakub Kobak Anizotropia jonu Co2+ w kropce kwantowej CdTe/ZnTe 40
13 2015-06-02 mgr Piotr Kaźmierczak Generacja sygnałów elektrycznych w grafenie pod wpływem przepływu cieczy 44
14 2015-06-09 mgr Katarzyna  Gołasa Rezonansowe rozpraszanie Ramana w cienkich warstwach MoTe2 44
15 2015-06-16 mgr Paulina Perkowska Mikroluminescencja nanodrutów GaN w polu magnetycznym 46

  
1 2015-10-06  organizacyjne  50
2 2015-10-13  Joanna Papierska 3+ valency of iron in nanocrystaline ZnO 31
3 2015-10-20 dr Igor Własny Grafen jako ochrona miedzi przed korozją 41
4 2015-10-27 mgr Krzysztof Gałkowski Pomiary energii wiązania ekscytonu i masy zredukowanej nośników w hybrydowych perowskitach - halogenkach ołowiu i kationu organicznego 42
5 2015-11-03 dr hab.. A. Babiński (za Magdalenę Grzeszczyk) Stany ekscytonowe w naturalnych kropkach kwantowych InAs/GaAs 39
6 2015-11-10  Ewa Łacińska Właściwości optyczne nanodrutów GaN hodowanych na Si z przekładką z Al2O3 46
7 2015-11-17 dr Andrzej Wysmołek (za Paulinę Wiśniewską) Wpływ roztworów wodnych na właściwości optyczne i elektryczne grafenu epitaksjalnego hodowanego na SiC 38
8 2015-11-24 dr Jacek Przybytek  szkolenie BHP - kriogenika 43
9 2015-12-01 dr Agnieszka  Wołoś Elektronowy rezonans spinowy w Bi2Se3 trójwymiarowym izolatorze topologicznym 42
10 2015-12-08 mgr Renata Kasprzyk Analogi kapu znakowane pirenem jako sondy molekularne do badań białek wiążących koniec 5'mRNA 36
11 2015-12-15 prof. dr hab. Andrzej Majhofer Magnetic interactions in an ensemble of cubic nanoparticles: a Monte Carlo study 39
12 2015-12-22 prof. dr hab. Marian  Grynberg Historia fizyki półprzewodników na Hożej 40
13 2016-01-12 dr Mateusz Tokarczyk Reflektometria rentgenowska warstw grafenowych na podłożach SiC 40
14 2016-01-19 mgr Jean-Guy Rousset Mikrownęki zbudowane ze związków Se i Te, technologia, właściwości magneto-optyczne i laserowanie 42
15 2016-01-26 dr hab. Jacek Szczytko Mikroskop konfokalny ZFCS 26


  

1 2016-03-01 prof. dr hab. Tomasz Szoplik Plazmonika w pracach Zakładu Optyki Informacyjnej IGF WF UW. 44
2 2016-03-08 dr Adam Kwiatkowski Przejście fazowe paramagnetyk-ferromagnetyk w (Ga,Mn)As z punktu widzenia pomiarów oporności. 35
3 2016-03-15 mgr Paulina Perkowska Fluktuacje czasowe emisji nanodrutów azotku galu. 39
4 2016-03-22 p;rof. dr hab. Andrzej Golnik Fizyka Ciała Stałego na Hożej w połowie lat 70-tych XX wieku. 14
5 2016-04-05 dr Tomasz Słupiński Silna emisja z pojedynczych QD InGaAs/AlGaAs, porównanie z InAs/GaAs, korelacja z warunkami wzrostu, rola statycznego nieporządku 31
6 2016-04-12 dr Marta Borysiewicz Spintroniczne diody Esakiego (Ga,Mn)As/GaAs 37
7 2016-04-19 dr Jacek Przybytek Stany metastabilne oporu w manganitach lantanowych. W poszukiwaniu szkła elektronowego. 31
8 2016-04-26 mgr Piotr Kaźmierczak Generacja sygnałów elektrycznych w grafenie pod wpływem przepływu cieczy. 34
9 2016-05-10 mgr Jakub Kobak Magnetooptyczne badania kropek kwantowych CdTe i CdSe w ujęciu statystycznym 34
10 2016-05-17 mgr Sylwia Grankowska-Ciechanowicz Polimerowe ogniwa słoneczne 37
11 2016-05-24 prof. dr hab. Roman Stępniewski Dekompozycja widm optycznych z wykorzystaniem „Analizy głównych składowych" (PCA) i właściwości przestrzeni Hilberta 34
12 2016-05-31 mgr Krzysztof Sawicki Laserowanie polarytonowe ze studni CdSe/CdMgSe w mikrownęce optycznej dopasowanej sieciowo do bariery 38
13 2016-06-07 mgr Jarosław Rybusiński Up-konwersja w polu magnetycznym i magnetyczne właściwości nanocząstek up-konwertujących na przykładzie NaYF4: Er3+. Yb3+ Gd3+ 39
14 2016-06-14 mgr Anita Gardias Magnetyczne własności ciekłych kryształów na bazie Benzo[e](1,2,4)triazinylu z różnymi podstawnikami 30

    

1 2016-10-04  organizacyjne 
2 2016-10-11 mgr Melania Deresz Optycznie rejestrowany rezonans w heterostrukturze GaAs/GaAlAs 34
3 2016-10-18 mgr Piotr Dróżdż Poprzeczny transport energii w strukturach diod świecących GaN/InGaN 45
4 2016-10-25 mgr Aleksandra Dąbrowska Technologia wzrostu i charakteryzacja azotku boru 40
5 2016-11-08 mgr Małgorzata Zinkiewicz Rezonansowe rozpraszanie ramanowskie w cienkowarstwowych dichalkogenkach metali przejściowych 46
6 2016-11-15 dr Daniel Stephan Inter-shell dynamics in single InAs/GaAs quantum dots probed by strong THz excitation 45
7 2016-11-22 mgr Paulina Wysmołek Synteza i charakteryzacja spinowo znakowanych analogów końca 5'mRNA, jako sond molekularnych w badaniach EPR 42
8 2016-11-29 mgr Mateusz Król Wpływ pola magnetycznego na nierównowagowe kondensaty półmagnetycznych polarytonów ekscytonowych 36
9 2016-12-06 mgr Marta Kurowska Otrzymywanie i charakteryzacja objętościowych kompozytów szklanych współdomieszkowanych kropkami kwantowymi i nanocząstkami srebra 44
10 2016-12-13 mgr Jakub Kierdaszuk Badanie procesów rozproszeniowych w grafenie na podłożu z nanodrutów azotku galu 40
11 2016-12-20 mgr Myroslava Omelchenko The characterization of liquid crystal phases. Optical and magnetic properties of the phases. 37
12 2017-01-10 mgr Maciej Ściesiek Sprzężone mikrownęki optyczne na bazie materiałów II-VI 38
13 2017-01-17 mgr Dmitriy Yavorskiy Detekcja oraz emisja promieniowania THz przez tranzystory polowe 32
14 2017-01-24 mgr Magda Grzeszczyk Rozpraszanie Ramana w MoTe2: Mody nieaktywne w materiale objętościowym. 46

    

1 2017-02-28 dr Tomasz Kazimierczuk Field Induced polarization Enhancement - spektroskopia optyczna WSe2 i WS2 w małych polach magnetycznych 46
2 2017-03-07  Kacper Oreszczuk Kropki kwantowe CdSe/ZnSe z kilkoma jonami Mn2+ - badania rekombinacji niepromienistej 51
3 2017-03-14 mgr Aleksander Bogucki Optycznie wykrywany rezonans magnetyczny (ODMR) w studniach kwantowych ((Cd,Mn)Te/(Zn,Mg)Te) 46
4 2017-03-21 mgr Jean-Guy Rousset Kreowanie nadciekłych polarytonów w spoczynku 47
5 2017-03-28 dr Katarzyna Gołasa Optyczne własnosci pojedynczych warstw MoS2 poddanych pasywacji superkwasem 42
6 2017-04-04 dr Marta Gryglas-Borysiewicz Transport elektronowy w strukturach dla spintroniki opartych na GaAs 53
7 2017-04-11 dr Wojciech Pacuski Zaprojektowanie, wytworzenie i zbadanie metodami optycznymi nowych układów mikrownęk i struktur kwantowych zawierających jony magnetyczne 50
8 2017-04-19 Katarzyna Lekenta Hybrydowe mikrownęki dla silnego sprzężenia świato-materia 32
9 2017-04-25 dr Jan Suffczyński Wpływ efektów interferencyjnych i wnękowych na właściwości optyczne struktur półprzewodnikowych 50
10 2017-05-09 mgr Ewa Łacińska Widma ramanowskie 1T-TaS2 43
11 2017-05-16 Rafał Mirek Magnetyczne nierównowagowe kondensaty Bosego - Einsteina zero- i jednowymiarowych polarytonów ekscytonowych - diamentowy grant 54
12 2017-05-23 mgr Renata Kasprzyk Opracowanie sond molekularnych do badań układów biofizycznych. 53
13 2017-05-30 mgr Rafał Bożek X-STM implementacja techniki pomiarowej 50
14 2017-06-06 dr Tomasz Słupiński Częściowy lokalny porządek podstawieniowy bliskiego zasięgu atomów domieszek w sieci krystalicznej silnie domieszkowanych niektórych półprzewodników III-V i jego kontrola w technologiach krystalizacji 49
15 2017-06-13 dr Jacek  Przybytek Fluktuacje napiec i pradów w badaniach materii skondensowanej 42

 


1 2017-10-03 organizacyjne 47
2 2017-10-10 mgr Bartłomiej Seredyński Wzrost MBE, eksfoliacja i charakteryzacja optyczna mikrownęk i struktur niskowymiarowych zbdowanych z półprzewodników II-VI 45
3 2017-10-17 mgr Zuzanna Ogorzałek Własności elektryczne ferromagnetycznych diód Esakiego (Ga,Mn)As/GaAs 52
4 2017-10-24  Adam Wincukiewicz Wytwarzanie i optymalizacja perowskitowych ogniw fotowoltaicznych 45
5 2017-10-31 mgr Krzysztof  Sawicki Laserowanie w mikrownękach półprzewodnikowych II-VI 43
6 2017-11-07 mgr Piotr Dróżdż Optyczne badanie fluktuacji w studniach kwantowych InGaN/GaN 44
7 2017-11-14 dr Maciej Molas Oddziaływanie ekscyton-fonon w cienkich warstwach monochalkogenków metli przejściowych 37
8 2017-11-21 mgr Jarosław Rybusiński Magnetyczne i magnetooptyczne właściwości wielofunkcyjnych kompleksów opartych na jonie Er3+ 41
9 2017-11-28 mgr Anita Gardias Magnetyczne właściwości rodników  na bazie benzo[e][1,2,4]triazinylu w zależności od podstawnika na pozycji N(1) 46
10 2017-12-05 mgr Tomasz Smoleński Oddziaływanie jon-nośnik w kropce kwantowej 45
11 2017-12-12 dr Igor Własny Modyfikacja heterostruktur grafen/h-BN za pomocą skupionej wiązki laserowej 45
12 2017-12-19 dr Mateusz Tokarczyk Nowe źródła grafenu zdyspergowanego: grafen otrzymywany z biomasy 39
13 2018-01-09 dr Johannes Binder Electroluminescence and interlayer excitons in van der Waals heterostructures 50
14 2018-01-16 mgr Maciej Ściesiek Transfer wzbudzenia między studniami kwantowymi poprzez sprzężone mody wnękowe 47
15 2018-01-23 dr Jakub Kobak Bezpośrednia detekcja i manipulacja spinami jądrowymi w pojedynczych kropkach kwantowych CdTe/ZnTe 36

 


1 2018-02-27 Mgr Krzysztof Pakuła Epitaksja azotku boru metodą MOVPE 50
2 2018-03-13 Mgr Kamil Sobczak Spektroskopia strat energii eleltronu (EELS) i metody ab-initio badań własności elektronowych układu Bi2Se:Cu 49
3 2018-03-20 Dr Adam Kwiatkowski  Odwracanie symetrii pasm w Pb1-xSnxSe za pomocą ciśnienia hydrostatycznego 45
4 2018-03-27 Mgr Jakub Kierdaszuk Wzmocnione powierzchniowo rozpraszanie ramanowskie w grafenie na nanodrutach GaN z końcówkami AlxGa1-xN 45
5 2018-04-10 Mgr Małgorzata Zinkiewicz Badanie efektów rezonansowych w MoSe2 metodą spektroskopii Ramana 45
6 2018-04-17 Dr Daniel Stephan Quantum Vortices in Magnetic Field 50
7 2018-04-24 Mgr Mateusz Król Strong coupling in WSe2 monolayers 47
8 2018-05-08 Dr Dominika Ziółkowska Elekrolity stałe do baterii typu all-solid-state 39
9 2018-05-15 Mgr Piotr Kaźmierczak Badania przejść fazowych w 1T-TaS2 52
10 2018-05-22 Mgr Magdalena Grzeszczyk Wpływ otoczenia na właściwości optyczne pojedynczych warstw MoSe2 50
11 2018-06-05 Mgr Melania Deresz Źródło promieniowania 75 GHz. Badania przewodnictwa oraz fotoprzewodnictwa HgCdTe. 38
12 2018-06-12 Mgr Joanna Papierska Magnetooptyczn badania tlenku cynku z jonami żelaza 41

 

1 2018-10-09 zebranie organizacyjne   58
2 2018-10-16 mgr Karolina Połczyńska Nowe zwierciadła Bragga i kropki kwantowe 47
3 2018-10-23 mgr Adam Wincukiewicz Perowskity hybrydowe (CH3NH3PbI3-xClx) - problem ich stabilności 43
4 2018-10-30 mgr Aleksandra Łopion Up-konwersja w kryształach jodku ołowiu, plany badań ODMR 46
5 2018-11-06 mgr Wojciech Mech Badania nad zwiększeniem prądu i napięcia dawanego przez polimerowe ogniwa słoneczne 28
6 2018-11-13 mgr Kacper Oreszczuk Dynamika wzbudzeń wąskich spektralnie emiterów w atomowocienkich warstwach WSe2 40
7 2018-11-20 mgr Maciej Krajewski Wytwarzanie i charakterystyka przezroczystych elektrod rGrO i AZO do zastosowań w fotowoltaice 42
8 2018-11-27 mgr Joanna Sitnicka Własnosci elektryczne kondensatorów MOS z okładką (Ga,Mn)As 42
9 2018-12-04 lic Aleksander Rodek Optyczna orientacja jonów Fe2+ w kropce kwantowej CdSe/ZnSe 26+
10 2018-12-11 dr Tomasz Smoleński Signatures od Landau level quantization in the optical spectra of tghtly-bound excitons in MoSe2 momolayer 40
11 2018-12-18 mgr Aleksander Bogucki Zastosowania dwufotonowej litografii laserowej w ciele stałym 47
12 2019-01-08 mgr Piotr Dróżdż Poprzeczny transport energii w strukturach diód świecących GaN/InGaN 39
13 2019-01-15 mgr Krzysztof Sawicki Effects of lasing from single and coupled polariton microcavities made of tellurides and selenides 38
14 2019-01-22 mgr Katarzyna Lekenta Strojony optyczny efekt Halla w mikrownęce ciekłokrystalicznej  
         
1 2019-02-26 dr Barbara Piętka Zjawiska koherentne w gazach polarytonów ekscytonowych w mikrownękach półprzewodnikowych 47
2 2019-03-05 dr hab. Jolanta Borysiuk Własności strukturalne układów warstwowych 44
3 2019-03-12 dr hab. Andrzej Witowski Czarniejsza czerń 50
4 2019-03-19 dr Karol Nogajewski Wybrane właściwości optyczne emiterów pojedynczych fotonów w azotku boru 46
5 2019-03-26 dr Tomasz Kazimierczuk Spiny jądrowe w kropkach i studniach kwantowych badane przez precesję spinu elektronów. 50
6 2019-04-02 mgr Aleksandra Dąbrowska Luminescencja defektowa w azotku boru 41
7 2019-04-09 mgr Rafał Mirek Spinowo spolaryzowane kondensaty półmagnetycznych polarytonów ekscytonowych zlokalizowane w sieciach dwuwymiarowych 46
8 2019-04-16 spotkanie wielkanocne    
9 2019-04-30 mgr Bartłomiej Seredyński Processing epitaksjalnych dichalkogenków metali przejściowych i struktur II-VI 38
10 2019-05-07 mgr Zuzanna Ogorzałek Własności transportowe półprzewodnikowych i metalicznych warstw MnTe2 wyhodowanych metodą MBE 47
11 2019-05-14 dr Maciej Molas Rozpraszanie Ramana w kryształach objętościowych InSe oraz GaSe 46
12 2019-05-21 dr Igor Własny Badanie własności elektronowych heterostruktur opartych o grafen i h-BN 42
13 2019-05-28 mgr Jarosław Rybusiński Magnetyczne własności związków kompleksowych o funkcjonalności opartej na obecności jonu erbu (III) 42
14 2019-06-04 mgr Anita Gardias Magnetyczne własności krystalicznych monorodników organicznych  
1 2019-10-08 spotkanie Zakładowe    
2 2019-10-15 dr Łukasz Zinkiewicz Dyfrakcja światła w trójwymiarowych strukturach wykonanych za pomocą dwufotonowej litografii laserowej 50
3 2019-10-22 dr inż. Krzysztof Tyszka Donor induced Quantum Dots in Si Nanochannels - KPFM observation 45
4 2019-10-29 dr Ekta Rani Study of semiconductor nanocomposites using Raman spectroscopy/mapping 43
5 2019-11-05 mgr Karolina Łempicka Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptyczne/ Perowskity w mikrownękach 46
6 2019-11-12 mgr Aleksander Rodek Dynamika ekscytonów badana metodami pompa-sonda w półprzewodnikowych dichalkogenkach metali przejściowych 37
7 2019-11-19 mgr Melania Deresz Badania optyczne podwójnych studni kwantowych CdTe/CdMgTe z 2DEG 41
8 2019-11-26 mgr Rafał Bożek Badanie monowarstw MoSe2 i MoTe2 za pomocą mikroskopii STM 44
9 2019-12-03 dr Mateusz Tokarczyk Rentgenowskie badanie geometrycznego ułożenia warstw BN na podłożach szafirowych 37
10 2019-12-10 mgr Ewa Łacińska Właściwości polaryzacyjne widm ramanowskich TaS2 38
11 2019-12-17 spotkanie Zakładowe    
12 2020-01-07 mgr Małgorzata Zinkiewicz "Egzotyczne" ekscytony w monowarstwie WS2 49
13 2020-01-14 mgr Mateusz Król Przecięcia stożkowe we wnękach ciekłokrystalicznych 48
14 2020-01-21 dr Johannes Binder
dr Karol Nogajewski
Laboratorium Litografii - informacje, organizacja, plany 52
         
1 2020-02-25 mgr Arkadiusz Ciesielski Segregacja germanu w nanostrukturach metali plazmonicznych 54
2 2020-03-03 mgr Magdalena Grzeszczyk Oddziaływania międzywarstwowe w materiałach 2D

50

3 2020-03-10 dr hab. Nevil Gonzales-Szwacki Borofphene, the graphene rival  44
4 2020-03-17 mgr Jerzy Plesiewicz odwołane  
5 2020-03-24 dr Adam Kwiatkowski odwołane  
6 2020-03-31 mgr Joanna Sitnicka przeniesione  
7 2020-04-07 mgr Joanna Sitnicka

Podstawy techniki ARPES z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego 

61
8 2020-04-21 mgr Dmitriy Yavorskiy Spektroskopia THz warstwy HgCdTe pod ciśnieniem hydrostatycznym  64
9 2020-04-28 mgr Aleksander Bogucki Wyznaczanie parametru sprzężenia spin-sieć w studniach kwantowych (Cd,Mn)Te/(Cd,Mg)Te 51
10 2020-05-05 mgr Karolina Połczyńska Kropki kwantowe CdTe/ZnTe z niklem 66
11 2020-05-12 mgr Wojciech Mech Zastosowanie polianiliny jako warstwy blokującej elektrony  w polimerowo-fullernenowych ogniwach słonecznych  55
12 2020-05-19 mgr Aleksandra Łopion Badanie energii dysocjacji naładowanego ekscytonu w studniach kwantowych z jonami magnetycznymi  60
13 2020-05-26 mgr Adam Wincukiewicz Problem degradacji ogniw perowskitowych

60

14 2020-06-02 mgr Kacper Oreszczuk Dwuimpulsowe pomiary luminescencji w monowarstwach MoSe2  53
15 2020-06-09 mgr Maciej Krajewski Badania ESR sfunkcjonalizowanych fulerenów C60 i C70 50
         
1 2020-10-20 mgr Krzysztof Sawicki Symulatory fotoniczne grafenu oraz efekty nieliniowe w emisji z fotonicznego grafenu 61
2 2020-10-27 prof. Ryszard Buczyński Specialty fibers - guiding light in air and nanostructures 51
3 2020-11-03 dr Bruno Cury Camargo Tuning the high field magnetoresistance anomaly in graphite 56
4 2020-11-10 mgr Marcin Muszyński Właściwości optyczne ekscytonów naładowanych w studni kwantowej ZnO/(Zn,Mg)O
Badania optyczne fazy błękitnej
57
5 2020-11-17 mgr Jakub Rogoża Badania ramanowskie struktur grafen/german oraz obróbka germanu metodą fotokorozji 59
6 2020-11-24 mgr Magdalena Furman Opóźnione w czasie zjawiska nieliniowe obserwowane w kondensatach polarytonów ekscytonowych 55
7 2020-12-01 mgr Renata Kasprzyk Methods of studies on proteins interacting with 5' mRNA end based on nucleotide molecular probes 50
8 2020-12-08 dr Mukul Bhatnagar Enhance of photon harvesting in few-layer MoS2 by fabricating large-area flat-optic nanogratings 54
9 2020-12-15 mgr Katarzyna Ludwiczak Optical studies and passivation of selected laered materials 57
10 2020-12-22 mgr Rafał Mirek Neuromorficzna zbinaryzowana sieć neuronowa 53
11 2021-01-12 mgr Jakub Kierdaszuk Highly effective graphene gating by GaN epilayer & Rods heterostructures 55
12 2021-01-19 mgr Bartłomiej Seredyński Transition metal dichalcogenides grown by Molecular Beam Epitaxy 53
13 2021-01-26 mgr Zuzanna Ogorzałek Thin films of MoTe2 grown by MBE - properties and time-stability 64
         
1 2021-03-02 mgr Katarzyna Rechcińska Enitters in liqud crystal microcavity 48
2 2021-03-09 mgr Andrzej Janaszek Plasmon-enhanced infrared photodetector based on InAs/InAsSb type-II superlattice 54
3 2021-03-16 mgr Mateusz Wróbel Stabilne termicznie i wysoce przewodzące warstwy SAM osadzane na powierzchni srebra 56
4 2021-03-23 dr Tomasz Kazimierczuk Dark/grey excitons 65
5 2021-03-30 mgr Aleksander Rodek Non-linear spectroscopy of neutral excitons in hBN/MoSe2/hBN heterostructure 66
6 2021-04-13 mgr Jerzy Plesiewicz Podstawowe wiadomości dotyczace struktur AlGaN/GaN oraz tranzystorów HEMT 62
7 2021-04-20 lic Julia Kucharek   Hybrid van der Waals heterostructures grown by MBE 69
8 2021-04-27 mgr Karolina Łempicka 2D-Perovskite: light-matter interactions at room temperature. 63
9 2021-05-04 dr Karol Nogajewski Towards fabrication of 2D-materials-based electronic and optoelectronic microdevices @ FUW 63
10 2021-05-11 mgr Joanna Sitnicka Intrinsic topological magnets MnBi2Te4/(Bi2Te3)n  50
11 2021-05-18 dr Krzysztof Tyszka Exciton polariton artificial spiking neuron 59
12 2021-05-25 mgr Ewa Łacińska Ramanowska aktywność optyczna w 1T-TaS2 62
13 2021-06-01 dr Adam Kwiatkowski Modelowanie prądu tunelowego 55
14 2021-06-08 mgr Łukasz Zinkiewicz Laser 3D printing and its applications in optical studies of semiconductors 41+
         
1 2021-10-05 zebranie organizacyjne 40+19
2 2021-10-12   74 lata Zakładu 53+19
3 2021-10-19 dr Igor Antoniazzi Structural and Electronic Properties of Epitaxial Graphene and Nanostructures of Topological Insulator Bi2Se3 35+32
4 2021-10-26 przeniesione/shifted    
5 2021-11-02 dr Michał Grzybowski Epitaxy of an antiferromagnetic semiconductor low dimensional structure and the optical detection of current induced spin switching 32+27
6 2021-11-09 mgr Piotr  Tatarczak  Optical studies of h-BN 23+36
7 2021-11-16 mgr Tomasz  Fąs  Raman magnetospectroscopy of CrPS4 28+38
8 2021-11-23 mgr Jakub  Iwański  FTIR characterization of BN epitaxial layers 26+41
9 2021-11-30 mgr Łucja  Kipczak  Optical spectroscopy of few layers ReSe2 28+43
10 2021-12-07 mgr Przemysław  Oliwa  Optical liquid crystal microcavity - the bridge between quantum mechanics, optics and solid state physics 31+41
11 2021-12-14 mgr Nilesh  Dalla  Synthesis, characterization & Resistive Memory application of ZnSe Quantum Dots 25+38
13 2022-01-11 przeniesione/shifted    
14 2022-01-18 dr Paweł Trautman Avioiding Systematic Errors in Electrical Measurements 20+53
15 2022-01-25 prof. Krzysztof Korona Coupled QW in Electric Field 17+43
1 2022-03-01 mgr Katarzyna Olkowska-Pucko Excitonic complexes in two-dimensional van der Waals structures 22+38
2 2022-03-08 dr Maciej Molas Excitonic complexes in thin layer of semiconducting transition metal dichalcogenides 21+42
3 2022-03-15 mgr Rafał Bożek New AFM in the Solid State Physics Division 17+48
4 2022-03-22 dr Mateusz Tokarczyk Two stage epitaxial growth of boron nitride on off-cut sapphire substrates 22+35
5 2022-03-29 mgr Karolina Połczyńska Single magnetic dopants and how to find them >16+37
6 2022-04-05 mgr Wojciech Mech Impact of polymer solar cell architecture (standard and inverted) on efficiency and ageing character. 28+29
7 2022-04-12 spotkanie Wielkanocne    
8 2022-04-26 mgr Kacper Oreszczuk Magnetic susceptibility od the electron gas in monolayer MoSe2 30+35
9 2022-05-10 mgr Aleksandra Łopion Distribution of Magnetic Ion Relaxation Times within Quantum Well 22+35
10 2022-05-17 prof. Andrzej Golnik Present Status of Cryogenics at FUW 33+27
11 2022-05-24 dr Arka Karmakar Energy transfer in TMD heterostructure 21+35
12 2022-05-31 mgr Marcin Muszyński Tunable photonic band structure and lasing in liquid-crystal microcavities with self-organizing uniform lying helix 46+11
2022-10-04 zebranie organizacyjne 40+11
2022-10-11 dr Jan Pawłowski Scanning microscopy in chemistry 43+13
2022-10-18 mgr Natalia Zawadzka (remotely) Defect related emmision of HfS2 24+15
2022-10-25 Workshop on 2D materials
2022-11-08 dr Emilia Pruszyńska-Karbownik Optical modes in (some) semiconductor structures 37+15
2022-11-15 mgr Mateusz Kędziora Tunable modes of light with strong light-matter coupling and synthetic spin-orbit coupling
33+17
2022-11-22 prof Marcin Konczykowski Simulation of native defects by electron irradiation
38+19
2022-11-29 dr Andrzej Opala (postponed)  
2022-12-06 dr Bruno Cury Camargo What was measured- Artifact erasing through post-processing SQUID magnetometry data 31+19
2022-12-13 mgr Maciej Krajewski Light Management in Perovskite Solar Cells using Nannoimprint Lithography

29+19

2022-12-20 Faculty Cristmas meeting  
2023-01-10 mgr Jakub Rogoża Epitaxial boron nitride - a platform for deep ultraviolet light detectors and emitters  30+13
2023-01-17 mgr Magdalena Furman Nonlinear resonant effects observed in exciton-polariton CdTe-based microcavity
39+12
2023-02-28 dr hab. Piotr Dłużewski, prof. IF PAN Lorentz electron holography- studies of magnetic precipitates Cr-Te in crystal matrix 41+11
2023-03-07 dr Andrzej Opala   25+23
2023-03-14 mgr Mateusz Raczyński Comparison of properties of MoSe2 monolayers: Exfoliated vs MBE-grown 41+13
2023-03-21 mgr Katarzyna Ludwiczak Two faces of hexagonal boron nitride 33+14
2023-03-28 prof. Jerzy Łusakowski Hyperbolic materials and metamaterials 34+17
2023-04-18 mgr Zuzanna Ogorzałek Strain-induced Dirac cone shifts in MBE-grown NiTe2 38+16
2023-04-25 dr Helgi Sigurdsson Interacting Networks of Liquid Light 37+9
2023-05-09 mgr Karolina Łempicka-Mirek Perovskites in birefringent microcavity - photonic effects and polariton condensates at room temperature 36+15
2023-05-16 prof. Daniele Sanvitto Quantum Fluids of Interacting Photons
32+16
2023-05-23 mgr Paweł Kulboka Developement abd characterization of high-finesse open microcavity 28+13
2023-05-30 mgr Aleksander Rodek Four-Wave-Mixing studies of exciton dynamics in a monolayer semiconductor
32+13
2023-06-06 mgr Julia  Kucharek  Hybrid van dre Waals heterostructures grown by MBE
38+14
2023-06-13 mgr Joanna Wincukiewicz Berry curvature in context: Insight into the Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators
39+9

 

seminaria