PRACOWNIA LIDAROWA

 

Uniwersytet Warszawski   Wydział Fizyki   Instytut Fizyki Doświadczalnej   Zakład Optyki

 

ENGLISH VERSION

Działanie lidaru

 

LIDAR (ang. LIght DetectingAnd Ranging) jest laserowym urządzeniem przeznaczonym do zdalnego monitoringu własności atmosfery. Umożliwia pomiar wielu jej parametrów atmosfery, m. in.: temperatury, siły i kierunku wiatru, rodzaju i wielkości zanieczyszczeń oraz stężenia aerozolu, czy tez rozkładu rozmiarów jego cząstek.  

W LABORATORIUM LIDAROWYM ZO IFD WF UW opracowujemy zdalne metody badania własności atmosfery za pomocą światła laserowego. Obecnie prace (w tym magisterskie, licencjackie i doktorskie) koncentrują się na technikach wyznaczania rozkładów rozmiarów cząstek aerozolu za pomocą lidarów pracujących jednocześnie na wielu długościach fal światła. Badania te (wykonywane wspólnie z IGF UW) dostarczają oryginalnych informacji o fizyce atmosfery, o procesach zachodzących w chmurach, oddziaływaniu aerozolu na bilans promieniowania słonecznego itp. Informacje te służą m. innymi poznaniu globalnych procesów klimatycznych i procesów formowania pogody 

Rozwój technik laserowych, przypadający na przełom lat 60 i 70 sprawił, że lidary obecnie stanowią ważną metodę monitoringu atmosfery. Pomiary polegają na wysłaniu wiązki świetlnej w atmosferę i analizie jej echa optycznego. Są to jedne z nielicznych zdalnych technik umożliwiających badania z dużą zdolnością przestrzenną, a nawet wykonywanie map przestrzennych.

 

Pomiary lidarowe nad Warszawą 16-17.04.2010

 

O nas

Nasz zespół

Nasze lidary

Tematyka badawcza

Nasze publikacje

Eksperymenty

WRNP 2010

COAST 2009

CUMULUS 2008

MACRON 2007

SAWA 2006

Współpraca

Dla studentów

Pracownia Fizyczna Ćwiczenie

MSOŚ Ćwiczenie

Proponowane tematy prac

Linki

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Michał Posyniak 2010