Zajęcia z Pracowni Technik Pomiarowych dla Inżynierii Nanostruktur

odbywają się raz w każdy czwartek w semestrze zimowym w godzinach 14:00-18:00

zgodnie z harmonogramem:

  Harmonogram zajęć Inżynierii Nanostruktur


  Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


  Regulamin Pracowni Technik Pomiarowych dla Inżynierii Nanostruktur
zajęć na Wydziale Fizyki:Instrukcje do ćwiczeń:


1. Efekt Halla. Instrukcja. - prof. dr hab. Andrzej Golnik


2. Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Instrukcja. - prof. dr hab. Andrzej Golnik


3. Fotoprąd. Instrukckcja. - dr hab. Krzysztof Korona


4. Fotoluminescencja. Instrukcja. - dr hab. Krzysztof Korona


5. Mikroskopia sił atomowych. Instrukcja. - mgr Rafał Bożek


6. Optyka światłowodowa. Instrukcja. - dr Tomasz Stefaniuk

6. Optyka światłowodowa. Pytania.


7. Laser półprzewodnikowy. Instrukcja. - prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-Aparatura pomiarowa.
7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-Diody półprzewodnikowe.
7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-Laser.
7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-Przyrządy półprzewodnikowe.
7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-Przyrządy spektralne.
7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-Kalibarcja lasera.
7. Laser półprzewodnikowy. Materiały-kalibracja.
10. Oznaczanie zawartości grup tlenowych na powierzchni nanomateriałów węglowych metodą Boehma. Instrukcja. - mgr Maciej Fronczak
Powrót do strony głównej