Pracownia

Podczas Letniej Szkoły Fizyki odbędzie się cykl zajęć, w ramach których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać zadania z zakresu Mechaniki, Optyki, Elektryczności, Promieniowania i Fizyki Falowej. Zajęcia będą odbywały się w godz. 9:30 – 12:00 na Pracowni Technik Pomiarowych (ul. Pasteura 5).

Poniżej przedstawiamy kalendarz zajęć na pracowni. Każdy uczestnik w jeden dzień wybiera jedno z zaproponowanych ćwiczeń. Kliknij na tytuł by dowiedzieć się więcej.

Pracownia Fizyczna dla gimnazjum

28.06
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 6/32
30.06
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 10/32
04.07
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 15/32
06.07
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 10/32
07.07
2017
„Pracownia elektroniczna”
prowadzący: Andrzej Grodzki, Przemysław Sękowski, Monika Piersa, Natalia Sokołowska
Wolne miejsca: 2/32

Pracownia Fizyczna dla szkół ponadgimnazjalnych

27.06
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 1/32
29.06
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 1/32
03.07
2017
„Pracownia elektroniczna”
prowadzący: Andrzej Grodzki, Przemysław Sękowski, Adam Spyra, Tomasz Cap
Wolne miejsca: 1/32
05.07
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 1/32
07.07
2017
„Pracownia fizyczna”
prowadzący: Tomasz Cap, Olga Czarwiakowa, Łukasz Obara, Jan Bihałowicz
Wolne miejsca: 7/32
LOGO