Pracownia

Podczas Letniej Szkoły Fizyki odbędzie się cykl zajęć, w ramach których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać zadania z zakresu Mechaniki, Optyki, Elektryczności, Promieniowania i Fizyki Falowej. Zajęcia będą odbywały się w godz. 9:30 – 12:00 na Pracowni Technik Pomiarowych (ul. Pasteura 5).

Poniżej przedstawiamy kalendarz zajęć na pracowni. Każdy uczestnik w jeden dzień wybiera jedno z zaproponowanych ćwiczeń. Kliknij na tytuł by dowiedzieć się więcej.

Pracownia Fizyczna dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów

27.06
2018
„Pracownia fizyczna dla szkoły podstawowej / gimnazjum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 12/32
29.06
2018
„Pracownia fizyczna dla szkoły podstawowej / gimnazjum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 18/32
03.07
2018
„Pracownia fizyczna dla szkoły podstawowej / gimnazjum”
prowadzący: Jan Stefan Bihałowicz, Olga Czerwiakowa, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 22/32
05.07
2018
„Pracownia fizyczna dla szkoły podstawowej / gimnazjum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 27/32
06.07
2018
„Pracownia elektroniczna dla szkoły podstawowej / gimnazjum”
prowadzący: Ewa Adamska, Dominika Wójcik, Tomasz Cap
Wolne miejsca: 20/32

Pracownia Fizyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

26.06
2018
„Pracownia fizyczna dla liceum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 0/32
28.06
2018
„Pracownia fizyczna dla liceum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 3/32
02.07
2018
„Pracownia elektroniczna dla liceum”
prowadzący: Ewa Adamska, Dominika Wójcik, Tomasz Cap
Wolne miejsca: 0/32
04.07
2018
„Pracownia fizyczna dla liceum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 8/32
06.07
2018
„Pracownia fizyczna dla liceum”
prowadzący: Olga Czerwiakowa, Jan Stefan Bihałowicz, Mateusz Filipek, Adam Spyra
Wolne miejsca: 6/32
LOGO