Wykłady w szkołach

Wykłady z fizyki w szkołach poruszają zarówno współczesne problemy fizyki jak i dotyczą materiału zawartego w podstawie programowej szkół często ją rozszerzając. Są przygotowane w formie prezentacji multimedialnych. Część z wykładów wykorzystuje proste pokazy obrazujące omawiane zagadnienia.

Wykłady sa prowadzone na terenie Państwa szkoły, w uzgodnionym z wykładowcą terminie.

Wykłady mogą być prowadzone zarówno w sali lekcyjnej dla jednej klasy jak i dla większej liczby uczniów na sali gimnastycznej lub w auli.

Lista przygototwanych przez naszych wykładowców wykładów znajduje się zakładce Lista wykładów.

Udział w wykładach jest bezpłatny. Na zajęcia obowiązują zapisy bezpośrednio u każdego wykładowcy.

Aktualności

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa