Środowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli pt. „Proste i efektowne doświadczenia fizyczne”

Wykłady te są przeznaczone dla grup szkolnych i mają na celu zainteresowanie młodzieży fizyką poprzez przedstawienie różnorodnych doświadczeń i pokazów. Mogą one też stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Wykłady otwarte prowadzą najlepsi wykładowcy i demonstratorzy Wydziału Fizyki UW.

Zajęcia te odbywają się w sali wykładowej (0.03 lub 0.03a) Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5), w środy, w godzinach 12:00–13:00 (dla szkół podstawowych) oraz 13:30–14:30 (dla szkół ponadpodstawowych).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup chcących uczestniczyć w zajęciach. Rejestracji należy dokonywać u p. Jadwigii Poznańskiej.


Aktualności

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa