Środowe wykłady dla grup szkolnych

Wykłady te są przeznaczone dla grup szkolnych i mają na celu zainteresowanie młodzieży fizyką poprzez przedstawienie różnorodnych doświadczeń i pokazów. Mogą one też stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Wykłady otwarte prowadzą najlepsi wykładowcy i demonstratorzy Wydziału Fizyki UW.

Zajęcia te odbywają się w sali wykładowej (0.03 lub 0.03a) Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5), w środy, w godzinach 12:00–13:00 (dla szkół podstawowych) oraz 13:30–14:30 (dla szkół ponadpodstawowych).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na wykładzie, przewyższającą zapotrzebowanie, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na tej stronie, po opublikowaniu terminarza zajęć na najbliższy semestr.
W przypadku rezygnacji z zajęć bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu. Pozwoli to innym chętnym szkołom skorzystać z wykładu.

Aktualności

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa