Warsztaty

Podczas Letniej Szkoły Fizyki odbędzie się cykl warsztatów w laboratoriach naukowych (ŚLCJ, pracownie optyczne, biofizyczne, technologiczne oraz inne), gdzie uczestnicy będą mogli brać udział w warsztatach prowadzonych przez naukowców Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego obejmujących zakres aktualnych badań naukowych. Zajęcia będą odbywały się w godz. 10:00 – 12:00 w poszczególnych laboratoriach.

Poniżej przedstawiamy wstępny kalendarz zajęć na warsztatowych. Kliknij na tytuł by dowiedzieć się więcej.

Warsztaty dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów

26.06
2018
„Człowiek jako źródło promieniowania - metody fizyki jądrowej w medycynie”
prowadzący: Przemysław Sękowski, Marcelina Bednarczyk
Wolne miejsca: 0/10
26.06
2018
„Optyka eksperymentalna”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
26.06
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Urszula Kaźmierczak, Monika Paluch-Ferszt
Wolne miejsca: 0/5
26.06
2018
„Jak otrzymać kryształy białek i co z tego wynika?”
prowadzący: Marta Narczyk, Marta Łyczek
Wolne miejsca: 0/5
26.06
2018
„Promieniowanie wokół nas - czyli jakim cudem jeszcze żyjemy i kiedy panikować??”
prowadzący: Natalia Sokołowska, Monika Piersa
Wolne miejsca: 0/10
26.06
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 6/6
26.06
2018
„Od DNA do białka - zrób to sam”
prowadzący: Joanna Krasowska, Małgorzata Bartkiewicz
Wolne miejsca: 0/6
28.06
2018
„Człowiek jako źródło promieniowania - metody fizyki jądrowej w medycynie”
prowadzący: Przemysław Sękowski, Marcelina Bednarczyk
Wolne miejsca: 4/10
28.06
2018
„Optyka eksperymentalna”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
28.06
2018
„Od DNA do białka - zrób to sam”
prowadzący: Joanna Krasowska, Małgorzata Bartkiewicz
Wolne miejsca: 0/6
28.06
2018
„Jak otrzymać kryształy białek i co z tego wynika”
prowadzący: Marta Narczyk, Marta Łyczek
Wolne miejsca: 2/5
28.06
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Urszula Kaźmierczak, Monika Paluch-Ferszt
Wolne miejsca: 3/5
28.06
2018
„Promieniowanie wokół nas - czyli jakim cudem jeszcze żyjemy i kiedy panikować??”
prowadzący: Monika Piersa, Natalia Sokołowska
Wolne miejsca: 0/10
28.06
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 1/6
02.07
2018
„Co widać w podczerwieni?”
prowadzący: Małgorzata Bartkiewicz, Joanna Krasowska
Wolne miejsca: 0/6
02.07
2018
„Struktury tak małe, że aż to widać, czyli optyczne badanie struktur półprzewodnikowych”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
02.07
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 0/6
02.07
2018
„Co kryształ ma w środku? – laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej”
prowadzący: Mateusz Tokarczyk, Aleksandra Dąbrowska
Wolne miejsca: 0/6
02.07
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Monika Paluch-Ferszt, Urszula Kaźmierczak
Wolne miejsca: 4/5
02.07
2018
„Barwy okiem fizyka czyli jak można „mierzyć" kolory”
prowadzący: Anna Modrak-Wójcik, Beata Wielgus-Kutrowska
Wolne miejsca: 0/6
02.07
2018
„Zapoznanie z promieniowaniem”
prowadzący: Natalia Sokołowska, Aleksandra Ciemny
Wolne miejsca: 2/10
04.07
2018
„Co widać w podczerwieni?”
prowadzący: Małgorzata Bartkiewicz, Joanna Krasowska
Wolne miejsca: 1/6
04.07
2018
„Struktury tak małe, że aż to widać, czyli optyczne badanie struktur półprzewodnikowych”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
04.07
2018
„Zapoznanie z promieniowaniem”
prowadzący: Natalia Sokołowska, Aleksandra Ciemny
Wolne miejsca: 8/10
04.07
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 3/6
04.07
2018
„Co kryształ ma w środku? – laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej”
prowadzący: Mateusz Tokarczyk, Aleksandra Dąbrowska
Wolne miejsca: 1/6
04.07
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Monika Paluch-Ferszt, Urszula Kaźmierczak
Wolne miejsca: 2/5
04.07
2018
„Barwy okiem fizyka czyli jak można „mierzyć" kolory”
prowadzący: Anna Modrak-Wójcik, Beata Wielgus-Kutrowska
Wolne miejsca: 0/6

Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

27.06
2018
„Człowiek jako źródło promieniowania - metody fizyki jądrowej w medycynie”
prowadzący: Przemysław Sękowski, Marcelina Bednarczyk
Wolne miejsca: 2/10
27.06
2018
„Optyka eksperymentalna”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
27.06
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Urszula Kaźmierczak, Monika Paluch-Ferszt
Wolne miejsca: 0/5
27.06
2018
„Jak otrzymać kryształy białek i co z tego wynika?”
prowadzący: Marta Narczyk, Marta Łyczek
Wolne miejsca: 0/5
27.06
2018
„Promieniowanie wokół nas - czyli jakim cudem jeszcze żyjemy i kiedy panikować??”
prowadzący: Natalia Sokołowska, Monika Piersa
Wolne miejsca: 1/10
27.06
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 0/6
27.06
2018
„Od DNA do białka - zrób to sam”
prowadzący: Joanna Krasowska, Małgorzata Bartkiewicz
Wolne miejsca: 0/6
29.06
2018
„Człowiek jako źródło promieniowania - metody fizyki jądrowej w medycynie”
prowadzący: Przemysław Sękowski, Marcelina Bednarczyk
Wolne miejsca: 5/10
29.06
2018
„Optyka eksperymentalna”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
29.06
2018
„Od DNA do białka - zrób to sam”
prowadzący: Joanna Krasowska, Małgorzata Bartkiewicz
Wolne miejsca: 0/6
29.06
2018
„Jak otrzymać kryształy białek i co z tego wynika”
prowadzący: Marta Narczyk, Marta Łyczek
Wolne miejsca: 1/5
29.06
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Urszula Kaźmierczak, Monika Paluch-Ferszt
Wolne miejsca: 0/5
29.06
2018
„Promieniowanie wokół nas - czyli jakim cudem jeszcze żyjemy i kiedy panikować??”
prowadzący: Monika Piersa, Natalia Sokołowska
Wolne miejsca: 0/10
29.06
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 0/6
03.07
2018
„Co widać w podczerwieni?”
prowadzący: Małgorzata Bartkiewicz, Joanna Krasowska
Wolne miejsca: 0/6
03.07
2018
„Struktury tak małe, że aż to widać, czyli optyczne badanie struktur półprzewodnikowych”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
03.07
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 0/6
03.07
2018
„Co kryształ ma w środku? – laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej”
prowadzący: Mateusz Tokarczyk, Aleksandra Dąbrowska
Wolne miejsca: 0/6
03.07
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Monika Paluch-Ferszt, Urszula Kaźmierczak
Wolne miejsca: 0/5
03.07
2018
„Barwy okiem fizyka czyli jak można „mierzyć" kolory”
prowadzący: Anna Modrak-Wójcik, Beata Wielgus-Kutrowska
Wolne miejsca: 1/6
03.07
2018
„Zapoznanie z promieniowaniem”
prowadzący: Natalia Sokołowska, Aleksandra Ciemny
Wolne miejsca: 2/10
05.07
2018
„Co widać w podczerwieni?”
prowadzący: Małgorzata Bartkiewicz, Joanna Krasowska
Wolne miejsca: 0/6
05.07
2018
„Struktury tak małe, że aż to widać, czyli optyczne badanie struktur półprzewodnikowych”
prowadzący: Maciej Ściesiek, Krzysztof Sawicki
Wolne miejsca: 0/7
05.07
2018
„Zapoznanie z promieniowaniem”
prowadzący: Adam Kubiela, Aleksandra Ciemny
Wolne miejsca: 0/10
05.07
2018
„Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych”
prowadzący: Igor Własny, Ewa Łacińska
Wolne miejsca: 0/6
05.07
2018
„Co kryształ ma w środku? – laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej”
prowadzący: Mateusz Tokarczyk, Aleksandra Dąbrowska
Wolne miejsca: 0/6
05.07
2018
„Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego”
prowadzący: Monika Paluch-Ferszt, Urszula Kaźmierczak
Wolne miejsca: 0/5
05.07
2018
„Barwy okiem fizyka czyli jak można „mierzyć" kolory”
prowadzący: Anna Modrak-Wójcik, Beata Wielgus-Kutrowska
Wolne miejsca: 0/6
LOGO