Facebook
 

Rezerwacje sal

Prowadzimy ewidencję rezerwacji sal. Rezerwacji podlegają wszystkie sale dydaktyczne Wydziału Fizyki. Sale dydaktyczne w budynku Wydziału Fizyki, przy ul. Hożej 69, ul. Pasteura 7 oraz ul. Smyczkowej 5/7 mogą rezerwować pracownicy i doktoranci Wydziału Fizyki UW z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych zajęć, konsultacji, kolokwiów czy egzaminów.

Inne rezerwacje, jak również rezerwacje czynione przez osoby z zewnątrz, na wydarzenia takie jak sympozja, zjazdy czy spotkania, wykłady jednorazowe wymagają ustaleń z Władzami Wydziału i uzyskania ich zgody.

Zgłoszenie rezerwacji przyjmowane jest drogą e-mailową na adres rezerwacje@fuw.edu.pl i powinno zawierać następujące informacje:

1. Cel rezerwacji.

2. Nazwisko osoby, która dokonuje rezerwacji.

3. Nazwę sali.

4. Termin rezerwacji: data oraz przedział godzinowy.

UWAGA ! Przed dokonaniem wyboru konkretnej sali oraz terminu rezerwacji prosimy o zapoznanie się z aktualnym stanem rezerwacji jednorazowych oraz rezerwacji stałych, ujętych w planie zajęć.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń dotyczących wyłącznie sal wolnych. Nie będziemy dokonywać rejestracji rezerwacji w terminach już zajętych. Potwierdzeniem rezerwacji jest pojawienie się jej na stronie rezerwacji jednorazowych ze statusem „potwierdzona”.

UWAGA ! Rezerwacje na kolokwia i egzaminy otrzymują status „niepotwierdzona”. Zmiana statusu na „potwierdzona” leży w gestii Opiekuna Roku.

Wynajęcie i rezerwacja sal przez osoby spoza Wydziału Fizyki

Wydział Fizyki UW umożliwia wynajem sal dydaktycznych dla instytucji, firm i osób spoza Wydziału Fizyki w celu zorganizowania na przykład zebrań, szkoleń czy konferencji.

W takich przypadkach wymagana jest zgoda Władz Wydziału i uzgodnienie warunków finansowych. Można tego dokonać poprzez uzgodnienia z Dyrektorem Administracyjnym Wydziału Fizyki lub bezpośrednio w biurze Dziekana Wydziału.

Wszelkich informacji na temat wynajmu sal (zasady wynajmu, cennik itp.) udziela p. Krystyna Wójcik - tel. +48 22 55 32 210.

Po uzgodnieniu warunków wynajmu sali prosimy dopełnić procedury rezerwacyjnej opisanej powyżej.

Ostatnia modyfikacja strony: 2012.08.31 19:57.14
Copyright © 2007-2012 by Pracownia Pokazów Wykładowych
Wszelkie prawa zastrzeżone - All rights reserved