Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 22.1.2019 13:47

Rezerwacje

Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl

22.1.2019 (wtorek)

godziny sala wydarzenie stan
11:00 – 14:00 B2.38Biof Seminarium Profesora Stolarskiego (rezerwacja) potwierdzona
13:00 – 16:00 1.22 Komisja Rekrutacyjna Studiów Doktoranckich (rezerwacja) potwierdzona
14:00 – 15:00 B2.38Biof Spotkanie Journal Clubu (rezerwacja) potwierdzona
15:30 – 17:30 B2.38Biof Seminarium (rezerwacja) potwierdzona
16:00 – 18:00 0.06 Konsultacje z analizy III (rezerwacja) potwierdzona
18:00 – 21:00 1.01 Matematyka III (kolokwium dodatkowe) wstępna

23.1.2019 (środa)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 10:30 B2.38Biof Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych (kolokwium dodatkowe) potwierdzona
14:00 – 16:00 B0.02 konsultacje z fizyki statystycznej A (rezerwacja) potwierdzona
16:00 – 17:30 B0.17 Spotkanie informacyjne (rezerwacja) potwierdzona
16:00 – 19:00 2.12 Konsultacje z Fizyki Statystyczna A (rezerwacja) potwierdzona

24.1.2019 (czwartek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 11:00 0.03a Fizyka z matematyką cz. I (egzamin zerowy) wstępna
10:00 – 12:00 1.02 Egzamin doktorski z biofizyki (rezerwacja) potwierdzona
15:00 – 17:00 0.06 Przygotowanie pokazów (rezerwacja) wstępna
17:00 – 20:00 0.03 Zapytaj fizyka (rezerwacja) wstępna
17:00 – 20:00 0.03a Zapytaj fizyka (rezerwacja) wstępna
17:00 – 20:00 0.06 Jak TO działa? Urządzenia kwantowe (rezerwacja) wstępna
17:30 – 20:00 0.48 Próba chóru (rezerwacja) potwierdzona

25.1.2019 (piątek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 2.25 Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek (egzamin poprawkowy) wstępna
10:00 – 11:00 2.12 Obrona pracy magisterskiej (obrona pracy magisterskiej) potwierdzona
12:00 – 15:00 B0.17 Kwantowa teoria pomiaru i estymacji (egzamin) wstępna
14:00 – 18:00 B2.38Biof Zebranie Zakładu (rezerwacja) potwierdzona
15:00 – 17:00 1.28komp. Analiza sygnałów (kolokwium) wstępna
15:00 – 17:00 1.30komp. Analiza sygnałów (kolokwium) wstępna
15:00 – 17:00 1.38 konsultacje z fizyki statystycznej A (rezerwacja) potwierdzona
16:00 – 20:00 2.06 Matematyka I (egzamin) wstępna

26.1.2019 (sobota)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 0.03 Wszechświat cząstek elementarnych (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna (kolokwium) wstępna
10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna (kolokwium) wstępna
10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna (kolokwium) wstępna
10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna (kolokwium) wstępna
10:00 – 17:00 2.06 Konsultacje z analizy III (rezerwacja) potwierdzona
13:00 – 17:00 1.40 Informacja kwantowa 1/2 (egzamin pisemny) wstępna

28.1.2019 (poniedziałek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 1.38 Wstęp do biofizyki (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03a Rachunek różniczkowy i całkowy (kolokwium) wstępna
09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.40 Algebra I R (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A (egzamin) wstępna
09:00 – 14:00 1.01 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 1.02 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 B0.21 Statystyka II (egzamin) potwierdzona
10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A (egzamin ustny) potwierdzona
11:30 – 14:30 B2.38Biof Obrona doktorska - Magdalena Ciechanowicz (rezerwacja) potwierdzona
17:00 – 20:00 1.40 Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego (egzamin pisemny) wstępna

29.1.2019 (wtorek)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I (egzamin pisemny) potwierdzona
08:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 0.03 Analiza I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.01 Analiza I R (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.02 Teoria Grup I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 B0.14 Mechanika klasyczna (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 B0.21 Wstęp do fizyki I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 15:00 2.11 Teoria Operatorów (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 17:00 1.38 Wstęp do biofizyki (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 12:00 B2.38Biof Elements of Astronomy and Nuclear Astrophysics (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 15:00 Cyklotron A Matematyka dla optyków okularowych III (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A (egzamin ustny) potwierdzona
12:00 – 15:00 0.06 Podstawy fizyki I (egzamin pisemny) wstępna
13:00 – 17:00 0.03 Podstawy fizyki III (egzamin pisemny) wstępna

30.1.2019 (środa)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 12:00 1.40 Fizyka z matematyką cz. I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03 Matematyka III (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 Cyklotron A Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 14:00 1.03 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 15:00 2.11 Teoria Grup I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 0.03a Analiza I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.23 Algebra I R (egzamin ustny) wstępna
09:30 – 15:00 2.24 Podstawy fizyki I (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 15:00 2.22 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A (egzamin ustny) potwierdzona
10:00 – 17:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej I (egzamin) potwierdzona
11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
13:00 – 15:00 1.01 Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe (egzamin pisemny) wstępna
13:00 – 17:00 2.21 Elektrodynamika dla neuroinformatyków (egzamin) wstępna
14:00 – 18:00 1.40 Fizyka statystyczna B (egzamin pisemny) wstępna
16:00 – 19:00 1.02 Seminarium "Układy otwarte" (rezerwacja) potwierdzona
18:00 – 21:00 1.01 Fizyka dla humanistów na przykładach z nauk o Ziemi (egzamin) potwierdzona
18:00 – 21:00 1.01 Fizyka w domu i w naukach o Ziemi (egzamin) potwierdzona

31.1.2019 (czwartek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 Cyklotron A Elektrodynamika (egzamin) potwierdzona
09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.03 Mechanika klasyczna R (kolokwium) wstępna
09:00 – 15:00 2.11 Analiza I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.12 Podstawy fizyki III (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 0.06 Analiza I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Analiza statystyczna wyników doświadczalnych (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 12:00 2.25 Zastosowania fizyki jądrowej (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 14:00 1.38 Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika (egzamin ustny) wstępna
12:00 – 15:00 1.27komp. Praktyka programowania (egzamin) wstępna
12:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) potwierdzona
14:00 – 15:30 0.03a Fizyka we współczesnym świecie (egzamin) wstępna
17:30 – 20:00 0.48 Próba chóru (rezerwacja) potwierdzona

1.2.2019 (piątek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.06 Elektrodynamika (egzamin) potwierdzona
09:00 – 13:00 1.03 Optyka geometryczna i instrumentalna (egzamin) wstępna
09:00 – 13:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 2.11 Analiza I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 14:00 1.02 Advanced Quantum Mechanics for nanotechnology (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 2.03 Analiza statystyczna wyników doświadczalnych (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.12 Analiza III (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III (egzamin ustny) wstępna
09:30 – 11:30 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii (kolokwium) wstępna
09:30 – 11:30 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii (kolokwium) wstępna
10:00 – 12:30 0.03 Fizyka dla geologów (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 1.01 Elektrodynamika R (egzamin) wstępna
10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 17:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej I (egzamin) potwierdzona

2.2.2019 (sobota)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.03 Mechanika klasyczna R (egzamin poprawkowy pisemny) wstępna

4.2.2019 (poniedziałek)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 20:00 0.03a Matematyka I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03 Drgania i fale (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.06 Algebra z geometrią (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.03 Geometria różniczkowa I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 B0.14 Warsztaty dla studentów projektu COMPLETE ITN-ETN (rezerwacja) potwierdzona
09:00 – 18:00 B4.58 Warsztaty dla studentów projektu COMPLETE ITN-ETN (rezerwacja) potwierdzona
09:30 – 11:30 [inna P] Kliniczne aspekty pomiaru refrakcji (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 2.25 Biochemia (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 Wydz. Chemii Chemia ograniczna z elementami biochemii (egzamin) potwierdzona
10:00 – 14:00 [inna P] Fizyka jądrowa (egzamin) wstępna
11:00 – 14:00 1.01 Cosmology (egzamin pisemny) wstępna
12:00 – 14:00 1.02 Wstęp do biologii (egzamin pisemny) potwierdzona
12:00 – 20:00 2.12 Podstawy fizyki I (egzamin ustny) wstępna
14:00 – 16:30 1.03 Metody numeryczne w optyce (egzamin pisemny) wstępna
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt