Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 25.9.2018 13:53

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 2.07 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2019.01.26 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. j. i cz. elem.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 2.07 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2019.01.26 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. teor.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 2.07 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2019.01.26 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.25 10:00 – 14:00 1.40 Mechanika i szczególna teoria względności egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.11.26 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2019.02.07 09:00 – 18:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.08 09:00 – 18:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 18:00 2.08 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.05 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I R kolokwium wstępna
2018.11.19 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I R kolokwium wstępna
2019.01.21 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 1.40 Algebra I R egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I R egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.23 Algebra I R egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 15:00 2.11 Analiza I R egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 2.11 Analiza I R egzamin ustny wstępna
2019.02.02 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 12:00 – 20:00 2.12 Podstawy fizyki I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 09:00 – 12:00 2.12 Podstawy fizyki I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 08:00 – 13:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 15:00 – 18:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 1.02 Algebra I R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 15:00 2.03 Analiza I R egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.23 Algebra I R egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.25 10:00 – 14:00 1.40 Mechanika i szczególna teoria względności egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.11.26 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2019.02.07 09:00 – 18:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.08 09:00 – 18:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 18:00 2.08 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.12 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.11.19 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.10.29 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.01 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 B0.14 Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna

↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.12 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.11.19 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.12 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 1.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.02 Analiza zespolona i funkcje specjalne I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.10.29 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.01 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 B0.14 Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna

↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.12 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I kolokwium wstępna
2019.01.07 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.10 09:30 – 12:30 1.27komp. Praktyka programowania kolokwium wstępna
2019.01.31 12:00 – 15:00 1.27komp. Praktyka programowania egzamin wstępna

↑ do góryIII rok euro. s. opt. Okul

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W kolokwium wstępna
2019.01.07 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 1.02 Teoria Grup I kolokwium wstępna
2018.11.26 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.02 Teoria Grup I egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 15:00 2.11 Teoria Operatorów egzamin ustny wstępna
2019.01.30 09:00 – 15:00 2.11 Teoria Grup I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 15:00 2.06 Teoria operatorów egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.19 09:00 – 15:00 2.06 Teoria grup I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 15:00 2.06 Teoria grup I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok optyka okular.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.26 10:00 – 13:00 0.03 Wszechświat cząstek elementarnych egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 14:00 – 15:30 0.03a Fizyka we współczesnym świecie egzamin test poprawkowy wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt