Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 22.11.2017 14:06

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium potwierdzona
2017.12.04 09:00 – 13:00 0.06 Analiza I kolokwium potwierdzona
2017.12.04 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I kolokwium potwierdzona
2017.12.11 09:00 – 13:00 Cyklotron A Matematyka I kolokwium potwierdzona
2017.12.18 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium potwierdzona
2018.01.13 09:00 – 12:30 0.06 Fizyka I (mechanika) kolokwium potwierdzona
2018.01.15 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią I kolokwium potwierdzona
2018.01.22 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka I egzamin pisemny potwierdzona
2018.01.31 09:00 – 13:00 Cyklotron A Analiza I egzamin poprawkowy ustny potwierdzona
2018.01.31 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.01 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.01 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.02 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.03 09:00 – 12:30 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny potwierdzona
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią I egzamin pisemny potwierdzona
2018.02.07 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.08 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.17 09:00 – 12:30 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy potwierdzona
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.02.20 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin poprawkowy ustny potwierdzona
2018.02.21 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.02.22 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.02.22 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny potwierdzona
2018.04.23 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2018.06.04 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2018.06.18 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2018.06.20 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin ustny wstępna
2018.06.21 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. astro.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.02 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.40 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.03 Fizyka statystyczna A kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.07 Statistical Physics A kolokwium potwierdzona
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.08 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.09 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.22 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna

↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.02 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.40 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.03 Fizyka statystyczna A kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.07 Statistical Physics A kolokwium potwierdzona
2017.12.11 09:00 – 13:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 12:00 1.01 Wybrane zagadnienia matematyki kolokwium wstępna
2018.02.02 09:00 – 14:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.08 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.09 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.12 09:00 – 13:00 1.01 Wybrane zagadnienia matematyki egzamin pisemny wstępna
2018.02.14 09:00 – 18:00 2.24 Wybrane zagadnienia matematyki egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 14:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 1.02 Wybrane zagadnienia matematyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.22 09:00 – 18:00 2.24 Wybrane zagadnienia matematyki egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.02.22 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. j. i cz. elem.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2018.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 19:00 [inna P] Mechanika kwantowa II B egzamin ustny pokój 5.18 wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 09:00 – 19:00 [inna P] Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny pokój 5.18 wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. m. skon.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:00 – 13:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.02.02 09:00 – 14:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B egzamin pisemny wstępna
2018.02.08 09:00 – 16:00 [inna P] Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin ustny wstępna
2018.02.09 09:00 – 16:00 [inna P] Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 14:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 09:00 – 16:00 [inna P] Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 2.08 Elektrodynamika dla neuroinformatyków kolokwium wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. teor.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.02 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.40 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.03 Fizyka statystyczna A kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.07 Statistical Physics A kolokwium potwierdzona
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 19:00 [inna P] Mechanika kwantowa II B egzamin ustny pokój 5.18 wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.08 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.09 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 09:00 – 19:00 [inna P] Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny pokój 5.18 wstępna
2018.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.22 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna

↑ do góryI rok II st. geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.18 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B egzamin pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 2.24 Fizyka statystyczna B egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.07 Statistical Physics A kolokwium potwierdzona

↑ do góryI rok II st. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.02 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 13:00 1.40 Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.03 Fizyka statystyczna A kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 2.07 Statistical Physics A kolokwium potwierdzona
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.08 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.09 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna
2018.02.22 10:00 – 15:00 [inna P] Fizyka statystyczna A egzamin poprawkowy ustny pok. 5.12 wstępna

↑ do góryI rok II st. neuroinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 2.08 Elektrodynamika dla neuroinformatyków kolokwium wstępna

↑ do góryI rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.34komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:30 B0.21 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 12:30 B0.21 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.34komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:30 B0.21 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 12:00 B0.21 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny (wykład) wstępna
2018.02.19 09:00 – 12:00 B0.21 Fizyka z matematyką cz. I egzamin poprawkowy pisemny Egzamin pisemny (wykład) wstępna
2018.02.21 09:00 – 13:30 B0.21 Fizyka z matematyką cz. I egzamin poprawkowy pisemny Egzamin pisemny (ćwiczenia) wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.22 09:30 – 12:30 [inna P] Laboratorium chemii nieorganicznej z elementami syntezy nieorganicznej kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.01 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.02 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.03 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2018.01.10 09:30 – 12:30 [inna P] Laboratorium chemii nieorganicznej z elementami syntezy nieorganicznej kolokwium wstępna
2018.01.11 08:00 – 10:30 [inna P] Podstawy chemii ogólnej i obliczeń chemicznych kolokwium wstępna
2018.01.17 09:30 – 12:30 [inna P] Laboratorium chemii nieorganicznej z elementami syntezy nieorganicznej kolokwium dodatkowe wstępna
2018.01.25 08:00 – 10:30 [inna P] Podstawy chemii ogólnej i obliczeń chemicznych kolokwium dodatkowe wstępna
2018.01.30 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.01.31 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.01 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.01 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.02 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.02 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.05 13:30 – 17:30 0.03 Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2018.02.06 09:30 – 12:30 [inna P] Laboratorium chemii nieorganicznej z elementami syntezy nieorganicznej kolokwium dodatkowe kolokwium poprawkowe wstępna
2018.02.07 14:00 – 17:00 Wydz. Chemii: Aula Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej egzamin wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 10:00 – 15:00 Wydz. Chemii Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.23 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny pokój 5.21 wstępna

↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 11:00 1.03 Optyka geometryczna i instrumentalna kolokwium wstępna
2017.12.04 09:30 – 12:00 1.40 Podstawy fizyki dla optyków okularowych I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 0.03a Matematyka dla optyków okularowych I kolokwium wstępna
2018.01.15 09:30 – 12:00 0.03a Podstawy fizyki dla optyków okularowych I kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 11:00 1.01 Optyka geometryczna i instrumentalna kolokwium wstępna
2018.01.30 13:00 – 15:00 0.06 Optyka geometryczna i instrumentalna egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 12:00 1.40 Podstawy fizyki dla optyków okularowych I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka dla optyków okularowych I egzamin pisemny wstępna
2018.02.01 10:00 – 16:00 2.22 Podstawy fizyki dla optyków okularowych I egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka dla optyków okularowych I egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.04.23 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2018.06.04 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2018.06.18 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2018.06.20 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin ustny wstępna
2018.06.21 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 09:00 – 13:00 0.06 Analiza I kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 Cyklotron A Matematyka I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 1.02 Fizyka I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 1.40 Fizyka I kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.01.22 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 08:00 – 13:00 0.03a Fizyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 08:00 – 13:00 0.06 Fizyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 Cyklotron A Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.01.31 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2018.02.08 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.02.21 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 B0.14 Algebra I R kolokwium potwierdzona
2017.12.18 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza I R kolokwium Kolokwium 2 potwierdzona
2018.01.22 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I kolokwium potwierdzona
2018.01.29 09:00 – 13:00 B0.14 Algebra I R egzamin pisemny wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza I R egzamin pisemny potwierdzona
2018.01.31 09:00 – 16:00 2.23 Algebra I R egzamin ustny potwierdzona
2018.01.31 09:00 – 16:00 2.24 Algebra I R egzamin ustny potwierdzona
2018.02.01 09:00 – 15:00 2.08 Analiza I R egzamin ustny potwierdzona
2018.02.02 09:00 – 15:00 2.08 Analiza I R egzamin ustny potwierdzona
2018.02.03 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I egzamin pisemny potwierdzona
2018.02.05 12:00 – 20:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.06 12:00 – 20:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin ustny potwierdzona
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.02 Analiza I R egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.02.20 09:00 – 13:00 2.23 Algebra I R egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.02.21 08:00 – 13:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin poprawkowy pisemny potwierdzona
2018.02.21 09:00 – 15:00 2.08 Analiza I R egzamin poprawkowy ustny potwierdzona
2018.02.21 15:00 – 18:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin poprawkowy ustny potwierdzona
2018.02.22 10:00 – 15:00 [inna P] Algebra I R egzamin poprawkowy ustny pok. 5.39 potwierdzona
2018.04.16 09:00 – 13:00 1.01 Analiza II R kolokwium wstępna
2018.05.07 09:00 – 13:00 B0.14 Algebra II R kolokwium wstępna
2018.05.21 09:00 – 13:00 1.01 Analiza II R kolokwium wstępna
2018.06.18 09:00 – 13:00 B0.14 Algebra II R egzamin pisemny wstępna
2018.06.19 09:00 – 13:00 1.01 Analiza II R egzamin pisemny wstępna
2018.06.20 09:00 – 16:00 2.22 Algebra II R egzamin ustny wstępna
2018.06.20 09:00 – 16:00 2.23 Algebra II R egzamin ustny wstępna
2018.06.21 09:00 – 15:00 2.11 Analiza II R egzamin ustny wstępna
2018.06.22 09:00 – 15:00 2.11 Analiza II R egzamin ustny wstępna
2018.09.03 09:00 – 13:00 1.01 Analiza II R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.05 09:00 – 15:00 2.11 Analiza II R egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 2.23 Algebra II R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.11 10:00 – 15:00 [inna P] Algebra II R egzamin poprawkowy ustny pokój 5.39 wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.01 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.02 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.03 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.01.31 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.01 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.01 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.02 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.02 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.05 13:30 – 17:30 0.03 Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 12:00 0.03 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 10:00 – 14:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny pokój 5.21 wstępna
2018.02.23 15:00 – 19:00 [inna P] Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny pokój 5.21 wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.34komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 0.06 Analiza I kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 Cyklotron A Matematyka I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 1.02 Fizyka I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 1.40 Fizyka I kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.01.22 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.34komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 08:00 – 13:00 0.03a Fizyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 08:00 – 13:00 0.06 Fizyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 Cyklotron A Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.01.31 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2018.02.08 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.02.21 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.04.23 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2018.06.04 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2018.06.18 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2018.06.20 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin ustny wstępna
2018.06.21 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.34komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 0.06 Analiza I kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 Cyklotron A Matematyka I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 1.02 Fizyka I kolokwium wstępna
2018.01.08 08:00 – 12:00 1.40 Fizyka I kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 12:00 0.03 Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.01.22 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.22 09:00 – 12:00 1.34komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 08:00 – 13:00 0.03a Fizyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 08:00 – 13:00 0.06 Fizyka I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 Cyklotron A Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.01.31 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2018.02.08 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.02.21 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin ustny wstępna
2018.02.23 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 12:00 1.01 Mechanika klasyczna kolokwium potwierdzona
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale kolokwium potwierdzona
2017.12.18 08:30 – 12:00 0.06 Matematyka III kolokwium potwierdzona
2018.01.08 09:00 – 12:00 0.03 Mechanika klasyczna kolokwium potwierdzona
2018.01.15 09:00 – 13:00 0.06 Analiza III kolokwium potwierdzona
2018.01.15 09:00 – 13:00 1.01 Analiza III - wstepna rezerwacja kolokwium potwierdzona
2018.01.27 09:00 – 13:00 0.03 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2018.01.29 09:00 – 15:00 1.01 Analiza III egzamin ustny wstępna
2018.01.30 09:00 – 15:00 1.01 Analiza III egzamin ustny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.02 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.02.01 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.02 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.05 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.05 12:00 – 15:00 B0.14 Mechanika klasyczna egzamin pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 1.40 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 09:00 – 15:00 1.01 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.05.14 09:00 – 13:00 0.06 Analiza IV kolokwium wstępna
2018.06.18 09:00 – 13:00 0.06 Analiza IV egzamin pisemny wstępna
2018.06.18 09:00 – 15:00 1.01 Analiza IV egzamin ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 0.06 Analiza IV egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 15:00 1.01 Analiza IV egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok II st. ekonofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.28 17:00 – 20:00 1.03 Niegaussowskie procesystochastyczne w naukach przyrodniczych z elementami ekono- i socjofizyki kolokwium wstępna

↑ do góryII rok II st. inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:00 – 13:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2018.02.02 09:00 – 14:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2018.02.08 09:00 – 16:00 [inna P] Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin ustny wstępna
2018.02.09 09:00 – 16:00 [inna P] Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin ustny wstępna
2018.02.19 09:00 – 14:00 B0.14 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 09:00 – 16:00 [inna P] Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:00 – 13:00 2.23 Fizyka z matematyką cz. III kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 2.23 Fizyka z matematyką cz. III kolokwium wstępna
2018.01.29 09:00 – 13:00 2.23 Fizyka z matematyką cz. III egzamin pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 2.25 Fizyka z matematyką cz. III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 2.23 Fizyka z matematyką cz. III egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 08:30 – 12:00 0.03a Elektrodynamika kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 Cyklotron A Elektrodynamika kolokwium wstępna
2018.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 10:00 – 13:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.05 15:00 – 18:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.06 10:00 – 13:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.06 15:00 – 18:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 10:00 – 13:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.21 15:00 – 18:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny pok. 5.14. wstępna

↑ do góryII rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.01.08 08:00 – 12:00 0.03a Matematyka dla optyków okularowych III kolokwium wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka dla optyków okularowych III egzamin pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka dla optyków okularowych III egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.40 Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.02 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.02.01 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.02 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.05 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna

↑ do góryII rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 09:00 – 13:00 B0.14 Termodynamika kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.40 Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.01.30 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.02 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2018.02.01 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.02 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.05 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 1.02 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 0.03a Geometria różniczkowa I kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 1.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.02 Mechanika klasyczna R kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 2.22 Podstawy fizyki III kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 2.23 Podstawy fizyki III kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 0.06 Analiza III kolokwium potwierdzona
2018.01.15 09:00 – 13:00 1.01 Analiza III - wstepna rezerwacja kolokwium potwierdzona
2018.01.22 09:00 – 13:00 1.02 Mechanika klasyczna R kolokwium wstępna
2018.01.27 09:00 – 13:00 0.03 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2018.01.27 09:00 – 13:00 1.01 Geometria różniczkowa I egzamin pisemny wstępna
2018.01.29 09:00 – 15:00 1.01 Analiza III egzamin ustny wstępna
2018.01.30 09:00 – 15:00 1.01 Analiza III egzamin ustny wstępna
2018.01.30 09:00 – 16:00 2.23 Geometria różniczkowa I egzamin ustny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.03 Podstawy fizyki III egzamin pisemny wstępna
2018.02.01 09:00 – 13:00 1.01 Mechanika klasyczna R egzamin wstępna
2018.02.02 09:00 – 13:00 1.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 09:00 – 15:00 2.12 Podstawy fizyki III egzamin ustny wstępna
2018.02.06 09:00 – 15:00 2.12 Podstawy fizyki III egzamin ustny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Podstawy fizyki III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 1.40 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 09:00 – 15:00 1.01 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 08:30 – 12:00 0.03a Elektrodynamika kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 Cyklotron A Elektrodynamika kolokwium wstępna
2018.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 10:00 – 13:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.05 15:00 – 18:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.06 10:00 – 13:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.06 15:00 – 18:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 10:00 – 13:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pok. 5.14. wstępna
2018.02.21 15:00 – 18:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny pok. 5.14. wstępna

↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 09:00 – 13:00 B0.14 Termodynamika kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 1.40 Drgania i fale kolokwium wstępna
2017.12.18 08:30 – 12:00 0.06 Matematyka III kolokwium wstępna
2018.01.29 10:00 – 13:00 1.27komp. Analiza sygnałów kolokwium wstępna
2018.01.29 10:00 – 13:00 1.28komp. Analiza sygnałów kolokwium wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 09:00 – 13:00 1.02 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2018.02.01 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.02 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.05 09:00 – 16:00 [inna P] Drgania i fale egzamin ustny pokój 3.98 wstępna
2018.02.20 10:00 – 13:00 1.27komp. Analiza sygnałów kolokwium dodatkowe wstępna
2018.02.20 10:00 – 13:00 1.28komp. Analiza sygnałów kolokwium dodatkowe wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej kolokwium wstępna
2017.12.11 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowane kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2017.12.18 09:00 – 13:00 2.06 Electrodynamics kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej kolokwium wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2018.01.15 09:00 – 13:00 2.06 Electrodynamics kolokwium wstępna
2018.01.29 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej egzamin pisemny wstępna
2018.01.30 12:00 – 16:00 0.03 Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2018.02.06 09:00 – 14:00 0.03 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.20 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 09:00 – 14:00 1.40 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryIII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.01.22 11:00 – 12:00 1.01 Symulacje komputerowe w fizyce egzamin pisemny wstępna

↑ do góryIII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:30 – 12:30 1.27komp. Praktyka programowania kolokwium wstępna
2018.02.01 09:30 – 12:30 1.27komp. Praktyka programowania egzamin wstępna

↑ do góryIII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.28 14:00 – 16:00 1.38 Zastosowania fizyki jądrowej kolokwium potwierdzona
2017.12.04 15:00 – 17:00 1.01 Elements of astronomy and nuclear astrophysics kolokwium wstępna
2018.01.16 14:00 – 16:00 1.38 Zastosowania fizyki jądrowej kolokwium potwierdzona
2018.01.26 09:30 – 11:30 Cyklotron A Zastosowania fizyki jądrowej egzamin pisemny potwierdzona
2018.01.30 14:00 – 16:00 B0.14 Elements of astronomy and nuclear astrophysics egzamin pisemny wstępna

↑ do góryIII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.04 09:00 – 13:00 B0.14 Termodynamika kolokwium wstępna

↑ do góryIII rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.11.27 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W kolokwium wstępna
2018.01.29 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin pisemny wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.01 08:00 – 11:00 1.37 Ogólna teoria względności I kolokwium wstępna
2017.12.04 09:00 – 13:00 1.02 Teoria grup I kolokwium wstępna
2017.12.12 08:00 – 09:00 1.37 Ogólna teoria względności I kolokwium wstępna
2018.01.08 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR kolokwium wstępna
2018.01.31 10:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR egzamin pisemny wstępna
2018.02.05 09:00 – 13:00 1.02 Teoria grup I egzamin pisemny wstępna
2018.02.07 09:00 – 17:00 1.02 Teoria grup I egzamin ustny wstępna
2018.02.08 09:00 – 15:00 2.08 Analiza funkcjonalna II egzamin wstępna
2018.02.19 09:00 – 13:00 1.03 Teoria grup I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.21 09:00 – 17:00 1.02 Teoria grup I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.02.22 09:00 – 15:00 2.08 Analiza funkcjonalna II egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryIII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2017.12.11 09:00 – 13:00 0.06 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowane kolokwium wstępna
2018.02.06 09:00 – 14:00 0.03 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin pisemny wstępna
2018.02.21 09:00 – 14:00 1.40 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryIII rok optyka okular.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.01.30 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2018.02.22 09:00 – 13:00 1.02 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.02.23 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryMSOŚ

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.01.31 09:00 – 12:00 1.40 Podstawy fizyki dla optyków okularowych I egzamin pisemny wstępna
2018.01.31 10:00 – 15:00 2.22 Podstawy fizyki dla optyków okularowych I egzamin ustny wstępna

↑ do góryUW - Geologia

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.02.01 10:00 – 12:30 0.03 Fizyka dla geologów egzamin pisemny wstępna
2018.02.23 15:00 – 17:30 0.03 Fizyka dla geologów egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
2018.01.27 13:00 – 16:00 0.06 Wszechswiat Czastek Elementarnych dla Humanistow egzamin pisemny wstępna
2018.01.29 12:00 – 13:30 0.03 Wstęp do geofizyki egzamin pisemny wstępna
2018.02.02 13:00 – 16:00 0.03 Wszechswiat Czastek Elementarnych dla Humanistow egzamin pisemny wstępna
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt