Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 14.11.2018 14:06

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.03 08:00 – 12:00 0.03 Matematyka I kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 08:00 – 20:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 08:00 – 18:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. astro.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A egzamin wstępna

↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A egzamin wstępna

↑ do góryI rok II st. ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 2.07 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2019.01.26 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin ustny wstępna
2019.01.30 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. j. i cz. elem.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 2.07 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2019.01.26 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin ustny wstępna
2019.01.30 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. m. skon.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 Cyklotron B Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2018.11.30 16:00 – 19:00 1.40 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.12.05 15:00 – 18:00 1.40 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.12.17 09:00 – 13:00 1.40 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 14:00 1.01 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 14:00 1.03 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 14:00 1.38 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 B2.38Biof Elektrodynamika dla neuroinformatyków kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 1.02 Elektrodynamika dla neuroinformatyków kolokwium wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. teor.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2018.11.30 16:00 – 19:00 1.40 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A kolokwium wstępna
2018.12.05 15:00 – 18:00 1.40 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 2.07 Mechanika kwantowa II B kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.26 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A egzamin wstępna
2019.01.28 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin ustny wstępna
2019.01.30 10:00 – 17:00 [inna P] Mechanika kwantowa II A egzamin ustny pokój 4.21 potwierdzona
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.40 Mechanika kwantowa II A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.07 Mechanika kwantowa II B egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.30 16:00 – 19:00 1.40 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna
2018.12.05 15:00 – 18:00 1.40 Fizyka statystyczna B kolokwium wstępna

↑ do góryI rok II st. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 Cyklotron A Fizyka statystyczna A egzamin wstępna

↑ do góryI rok II st. neuroinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 B2.38Biof Elektrodynamika dla neuroinformatyków kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 1.02 Elektrodynamika dla neuroinformatyków kolokwium wstępna

↑ do góryI rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2018.11.26 09:00 – 12:00 1.03 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 12:00 1.02 Wybrane zagadnienia fizyki i matematyki kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:00 0.06 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.21 08:00 – 11:00 0.06 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2019.01.24 09:00 – 11:00 0.03a Fizyka z matematyką cz. I egzamin zerowy wstępna
2019.01.28 09:00 – 12:00 1.38 Wstęp do biofizyki egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 17:00 1.38 Wstęp do biofizyki egzamin ustny wstępna
2019.01.30 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - wykład wstępna
2019.01.30 09:00 – 12:00 1.40 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - wykład wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.08 09:00 – 12:00 1.02 Wybrane zagadnienia fizyki i matematyki egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:30 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - ćwiczenia wstępna
2019.02.20 09:00 – 12:00 0.06 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - wykład wstępna
2019.02.21 13:30 – 16:00 1.02 Wybrane zagadnienia fizyki i matematyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 14:00 1.38 Wstęp do biofizyki egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 B0.14 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 B0.14 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03a Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2019.02.05 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2019.02.06 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2019.02.07 09:00 – 18:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.08 09:00 – 18:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 Cyklotron A Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 18:00 2.08 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 1.03 Optyka geometryczna i instrumentalna kolokwium Kolokwium 1 wstępna
2018.11.26 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2018.11.26 09:00 – 12:00 1.03 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.02 Optyka geometryczna i instrumentalna kolokwium Kolokwium 1 poprawka wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:00 0.06 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 1.03 Optyka geometryczna i instrumentalna kolokwium Kolokwium 2 wstępna
2019.01.21 08:00 – 11:00 0.06 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 1.03 Optyka geometryczna i instrumentalna kolokwium Kolokwium 2 poprawka wstępna
2019.01.24 09:00 – 11:00 0.03a Fizyka z matematyką cz. I egzamin zerowy wstępna
2019.01.30 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - wykład wstępna
2019.01.30 09:00 – 12:00 1.40 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - wykład wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 1.03 Optyka geometryczna i instrumentalna egzamin wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:30 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - ćwiczenia wstępna
2019.02.20 09:00 – 12:00 0.06 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny Egzamin pisemny - wykład wstępna
2019.02.22 09:00 – 13:00 1.02 Optyka geometryczna i instrumentalna egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.03 08:00 – 12:00 0.03 Matematyka I kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 08:00 – 20:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 08:00 – 18:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I kolokwium wstępna
2018.11.26 09:00 – 13:00 B0.14 Algebra I R kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I R kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 0.03a Algebra I R kolokwium wstępna
2019.01.21 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 1.40 Algebra I R egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.01 Analiza I R egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 2.23 Algebra I R egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 15:00 2.11 Analiza I R egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 2.11 Analiza I R egzamin ustny wstępna
2019.02.02 08:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 12:00 – 20:00 2.12 Podstawy fizyki I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 09:00 – 12:00 2.12 Podstawy fizyki I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 08:00 – 13:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 2.03 Analiza I R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 15:00 – 18:00 2.11 Podstawy fizyki I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 1.02 Algebra I R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 15:00 2.03 Analiza I R egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.23 Algebra I R egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 B0.14 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 B0.14 Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03a Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2019.02.05 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2019.02.06 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2019.02.07 09:00 – 18:00 0.06 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.08 09:00 – 18:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 Cyklotron A Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 18:00 2.08 Algebra z geometrią egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.03 08:00 – 12:00 0.03 Matematyka I kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 08:00 – 20:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 08:00 – 18:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.01 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2018.12.03 08:00 – 12:00 0.03 Matematyka I kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03a Algebra z geometrią I kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:00 – 11:30 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 12:00 0.03 Analiza I kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.19 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka I kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 0.06 Analiza I egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin pisemny wstępna
2019.02.04 08:00 – 20:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 08:00 – 18:00 0.03a Matematyka I egzamin ustny wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.27komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.28komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.29komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.07 10:00 – 13:00 1.30komp. Technologia informacyjna kolokwium wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03 Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 0.03a Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 1.03 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.25 09:00 – 18:00 2.11 Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka III kolokwium wstępna
2018.11.19 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2018.12.03 09:00 – 13:00 0.03a Mechanika klasyczna kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron A Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron B Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.17 09:00 – 13:00 1.01 Matematyka III kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 1.01 Mechanika klasyczna kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 B0.14 Mechanika klasyczna egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka III egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.03 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 B0.14 Mechanika klasyczna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok II st. inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 Cyklotron B Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2018.12.17 09:00 – 13:00 1.40 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 14:00 1.01 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 14:00 1.03 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 14:00 1.38 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryII rok astro.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.10 10:00 – 12:00 OA prac. komp. Programowanie dla astronomów kolokwium wstępna

↑ do góryII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 10:00 – 13:00 2.25 Biochemia kolokwium wstępna
2018.12.03 09:00 – 13:00 2.25 Fizyka z matematyką cz. III kolokwium wstępna
2018.12.17 09:30 – 11:30 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii kolokwium wstępna
2019.01.21 09:00 – 13:00 2.25 Fizyka z matematyką cz. III kolokwium wstępna
2019.01.28 10:00 – 13:00 1.02 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 10:00 – 15:00 2.22 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:30 – 11:30 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii kolokwium wstępna
2019.02.04 10:00 – 13:00 2.25 Biochemia egzamin pisemny wstępna
2019.02.19 10:00 – 13:00 1.02 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 10:00 – 15:00 2.22 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.25 10:00 – 13:00 2.25 Biochemia egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.10 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.01 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 B0.14 Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna

↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka III kolokwium wstępna
2018.11.19 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron A Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron B Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.17 09:00 – 13:00 1.01 Matematyka III kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka III egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.03 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron A Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron B Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.03 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2018.11.26 09:00 – 13:00 Cyklotron B Mechanika klasyczna R kolokwium wstępna
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.03 Geometria różniczkowa I kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I kolokwium wstępna
2018.12.17 09:00 – 13:00 B0.14 Podstawy fizyki III kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 1.03 Analiza zespolona i funkcje specjalne I egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 13:00 – 17:00 0.03 Podstawy fizyki III egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika klasyczna R kolokwium wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.12 Podstawy fizyki III egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin ustny wstępna
2019.02.02 09:00 – 13:00 1.03 Mechanika klasyczna R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 1.03 Geometria różniczkowa I egzamin pisemny wstępna
2019.02.05 09:00 – 16:00 2.23 Geometria różniczkowa I egzamin ustny wstępna
2019.02.05 09:00 – 16:00 2.24 Geometria różniczkowa I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 1.02 Analiza zespolona i funkcje specjalne I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 13:00 0.03a Podstawy fizyki III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 16:00 2.06 Podstawy fizyki III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.22 09:00 – 18:00 2.12 Analiza III egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.10 09:00 – 13:00 1.40 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 0.03a Elektrodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.01 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 B0.14 Elektrodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna
2019.02.21 10:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika egzamin poprawkowy ustny pokój 5.12 wstępna

↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka III kolokwium wstępna
2018.11.26 10:00 – 13:00 1.27komp. Analiza sygnałów kolokwium wstępna
2018.11.26 10:00 – 13:00 1.28komp. Analiza sygnałów kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron A Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.10 09:00 – 13:00 Cyklotron B Drgania i fale kolokwium wstępna
2018.12.17 09:00 – 13:00 1.01 Matematyka III kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 12:00 0.03 Drgania i fale kolokwium wstępna
2019.01.28 10:00 – 13:00 1.29komp. Analiza sygnałów kolokwium wstępna
2019.01.28 10:00 – 13:00 1.30komp. Analiza sygnałów kolokwium wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka III egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin ustny wstępna
2019.02.04 09:00 – 13:00 0.03 Drgania i fale egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03a Matematyka III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.19 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.20 09:00 – 18:00 2.21 Matematyka III egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.22 10:00 – 13:00 1.29komp. Analiza sygnałów kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2019.02.22 10:00 – 13:00 1.30komp. Analiza sygnałów kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna

↑ do góryII rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 10:00 – 13:00 2.25 Biochemia kolokwium wstępna
2019.01.28 10:00 – 13:00 1.02 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 10:00 – 15:00 2.22 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin ustny wstępna
2019.02.04 10:00 – 13:00 2.25 Biochemia egzamin pisemny wstępna
2019.02.19 10:00 – 13:00 1.02 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 10:00 – 15:00 2.22 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.25 10:00 – 13:00 2.25 Biochemia egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.14 13:00 – 16:00 2.12 Electrodynamics egzamin pisemny wstępna
2018.11.19 08:00 – 13:00 1.01 Elektrodynamika kolokwium potwierdzona
2018.11.26 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I kolokwium potwierdzona
2018.12.03 09:00 – 13:00 Cyklotron A Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej kolokwium potwierdzona
2018.12.17 08:00 – 13:00 Cyklotron A Elektrodynamika kolokwium potwierdzona
2019.01.07 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I kolokwium wstępna
2019.01.07 08:00 – 13:00 1.01 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2019.01.14 08:00 – 13:00 1.01 Elektrodynamika kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:00 – 13:00 Cyklotron A Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 10:00 – 17:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin wstępna
2019.01.31 12:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna
2019.02.01 10:00 – 17:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin wstępna
2019.02.18 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 1.01 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 12:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna
2019.02.22 09:00 – 16:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna

↑ do góryIII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.10 09:30 – 12:30 1.27komp. Praktyka programowania kolokwium wstępna
2019.01.31 12:00 – 15:00 1.27komp. Praktyka programowania egzamin wstępna

↑ do góryIII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.20 14:00 – 16:00 1.38 Zastosowania fizyki jądrowej kolokwium wstępna
2019.01.15 14:00 – 16:00 1.38 Zastosowania fizyki jądrowej kolokwium wstępna
2019.01.29 10:00 – 12:00 2.25 Zastosowania fizyki jądrowej egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 10:00 – 12:00 B2.38Biof Elements of Astronomy and Nuclear Astrophysics egzamin pisemny wstępna

↑ do góryIII rok euro. s. opt. Okul

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika kolokwium wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika kolokwium wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.26 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W kolokwium wstępna
2019.01.07 08:00 – 11:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W kolokwium wstępna
2019.01.29 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 10:00 – 17:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin wstępna
2019.02.01 10:00 – 17:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin wstępna
2019.02.18 09:00 – 12:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.11.19 09:00 – 13:00 1.02 Elektrodynamika R kolokwium wstępna
2018.12.10 08:00 – 12:00 0.03 Teoria Grup I kolokwium wstępna
2019.01.07 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR kolokwium wstępna
2019.01.14 09:00 – 13:00 1.02 Elektrodynamika R kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej IR egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.02 Teoria Grup I egzamin pisemny wstępna
2019.01.29 09:00 – 15:00 2.11 Teoria Operatorów egzamin ustny wstępna
2019.01.30 09:00 – 15:00 2.11 Teoria Grup I egzamin ustny wstępna
2019.02.18 09:00 – 15:00 2.06 Teoria operatorów egzamin poprawkowy ustny wstępna
2019.02.19 09:00 – 15:00 2.06 Teoria grup I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 09:00 – 15:00 2.06 Teoria grup I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 Cyklotron A Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej kolokwium potwierdzona
2019.01.30 09:00 – 13:00 Cyklotron A Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 12:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna
2019.02.20 09:00 – 13:00 1.01 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 12:00 – 18:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna
2019.02.22 09:00 – 16:00 [inna_P] Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny pokój 3.33 wstępna

↑ do góryIII rok neuroinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.03 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika kolokwium wstępna
2019.01.30 13:00 – 15:00 1.01 Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 14:00 – 16:00 1.01 Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.01 Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok optyka okular.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.29 09:00 – 13:00 1.40 Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 11:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2019.02.21 09:00 – 13:00 1.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2019.02.22 11:00 – 16:00 2.03 Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.12.17 09:30 – 11:30 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii kolokwium wstępna
2019.02.01 09:30 – 11:30 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii kolokwium wstępna

↑ do góryKryminalistyka

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.31 09:00 – 18:00 2.03 Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin ustny wstępna
2019.02.01 09:00 – 18:00 2.03 Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin ustny wstępna

↑ do góryMSOŚ

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.29 12:00 – 15:00 0.06 Podstawy fizyki I egzamin pisemny wstępna
2019.01.30 09:30 – 15:00 2.24 Podstawy fizyki I egzamin ustny wstępna

↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2019.01.26 10:00 – 13:00 0.03 Wszechświat cząstek elementarnych egzamin pisemny wstępna
2019.01.31 14:00 – 15:30 0.03a Fizyka we współczesnym świecie egzamin test poprawkowy wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
2018.12.03 09:00 – 13:00 B0.14 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej kolokwium potwierdzona
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt