Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 17.7.2018 10:40

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 14:00 0.06 Programowanie kolokwium kolokwium zaliczeniowe wstępna
2018.09.06 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.07 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 0.06 Analiza II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 1.02 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.11 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.12 09:00 – 16:00 2.11 Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.12 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. ekonofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.04 09:00 – 13:00 2.25 Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 12:00 – 14:00 2.07 Zaawansowana fizyka jadrowa egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. biomed.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.04 09:00 – 13:00 1.28komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium poprawkowe wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. j. i cz. elem.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 12:00 – 14:00 2.07 Zaawansowana fizyka jadrowa egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. m. skon.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 1.03 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.05 09:00 – 16:00 2.12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.10 10:00 – 14:00 1.01 Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 1.03 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.05 09:00 – 16:00 2.12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 09:00 – 11:00 1.01 Fizyka w doświadczeniach egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.04 09:00 – 12:00 2.23 Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.05 09:00 – 11:00 1.01 Fizyka w doświadczeniach egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.05 09:00 – 13:30 B0.21 Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok bioinformatyki

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 10:00 – 12:30 2.21 Podstawy fizyki egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 10:00 – 14:00 Cyklotron A Mechanika i szczególna teoria względności egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 13:00 0.06 Programowanie IN kolokwium kolokwium zaliczeniowe wstępna
2018.09.05 09:00 – 13:00 2.24 Analiza egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 11:00 1.40 Technologie cyfrowe egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.05 15:00 – 18:00 2.22 Podstawy fizyki dla optyków okularowych II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.06 15:00 – 19:00 2.22 Podstawy fizyki dla optyków okularowych II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.06 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.07 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.10 09:00 – 13:00 0.06 Analiza II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.12 09:00 – 16:00 2.11 Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 1.01 Analiza II R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 13:00 1.40 Podstawy fizyki II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.05 09:00 – 15:00 2.11 Analiza II R egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 2.23 Algebra II R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.11 10:00 – 15:00 [inna P] Algebra II R egzamin poprawkowy ustny pokój 5.39 wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 10:00 – 14:00 Cyklotron A Mechanika i szczególna teoria względności egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 13:00 0.06 Programowanie IN kolokwium kolokwium zaliczeniowe wstępna
2018.09.05 09:00 – 13:00 2.24 Analiza egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 13:00 1.28komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium poprawkowe wstępna
2018.09.06 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.07 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 0.06 Analiza II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 1.02 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.11 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.12 09:00 – 16:00 2.11 Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.12 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 1.40 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 18:00 2.24 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 13:00 1.28komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium poprawkowe wstępna
2018.09.06 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.07 09:00 – 18:00 2.11 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 0.06 Analiza II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 1.02 Matematyka I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.11 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.12 09:00 – 16:00 2.11 Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.12 09:00 – 18:00 2.11 Matematyka I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.10.29 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.11.26 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03 Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2018.12.17 08:30 – 12:00 0.03a Fizyka I (mechanika) kolokwium wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.01.28 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (mechanika) egzamin pisemny wstępna
2019.02.18 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 0.06 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.04 09:00 – 13:00 2.11 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 1.40 Quantum Mechanics I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.10 10:00 – 14:00 1.01 Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.13 09:00 – 13:00 0.06 Analiza IV egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 09:00 – 15:00 1.01 Analiza IV egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.07 15:00 – 17:00 B0.21 Biologia komórki egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.11 10:00 – 13:00 1.02 Metody biofizyki molekularnej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.13 09:00 – 15:00 B0.17 Metody biofizyki molekularnej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 11:00 – 13:00 Wydz. Chemii: Aula Spektroskopia egzamin poprawkowy Wydział Chemii, ul. Pasteura 1 wstępna
2018.09.07 13:00 – 16:00 [inna P] Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej egzamin poprawkowy pisemny sala: 141 (Wydział Chemii Pasteura 1) potwierdzona
2018.09.10 10:00 – 14:00 1.03 Mechanika kwantowa IN egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.12 10:00 – 13:00 2.08 Podstawy fizyki subatomowej kolokwium dodatkowe wstępna
2018.09.14 14:00 – 15:00 Wydz. Chemii Analiza instrumentalna egzamin poprawkowy sala 271 wstępna

↑ do góryII rok fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.04 09:00 – 13:30 B0.21 Fizyka promieniowania jonizującego egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.06 08:00 – 15:00 [inna P] Fizyka promieniowania jonizującego egzamin poprawkowy ustny sala 2.62 wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 09:00 – 13:00 1.02 Analiza funkcjonalna I egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.04 10:00 – 14:00 2.03 Podstawy fizyki IV egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.10 09:00 – 13:00 1.40 Quantum Mechanics I egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 10:00 – 13:00 B0.14 Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin pisemny potwierdzona
2018.09.03 15:00 – 17:00 [inna P] Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin ustny pokój 3.67 potwierdzona
2018.09.04 10:00 – 13:00 Wydz. Chemii Technologie i projektowanie nowych materiałów egzamin pisemny sala 107R (Radiologia) potwierdzona
2018.09.05 11:00 – 13:00 Wydz. Chemii: Aula Spektroskopia egzamin poprawkowy Wydział Chemii, ul. Pasteura 1 wstępna
2018.09.07 13:00 – 16:00 [inna P] Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej egzamin poprawkowy pisemny sala: 141 (Wydział Chemii Pasteura 1) potwierdzona
2018.09.10 10:00 – 14:00 1.03 Mechanika kwantowa IN egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.14 14:00 – 15:00 Wydz. Chemii Analiza instrumentalna egzamin poprawkowy sala 271 wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 10:00 – 12:00 1.02 Astrofizyka egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryIII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.04 09:00 – 12:00 0.06 Elementy fizyki cząstek elementarnych egzamin poprawkowy wstępna
2018.09.05 17:00 – 18:00 B0.14 Eksperyment Fizyczny w Warunkach Ekstremalnych egzamin poprawkowy Test potwierdzona

↑ do góryIII rok ener. i ch. j. (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 17:00 – 18:00 B0.14 Eksperyment Fizyczny w Warunkach Ekstremalnych egzamin poprawkowy Test potwierdzona

↑ do góryIII rok neuroinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.10 11:00 – 12:30 1.38 Neurobiologia egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.11 11:00 – 14:00 [inna P] Neurobiologia egzamin poprawkowy ustny pokój 4.69 wstępna
2018.09.12 10:00 – 12:00 1.01 Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryMSOŚ

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 15:00 – 18:00 2.22 Podstawy fizyki dla optyków okularowych II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2018.09.06 15:00 – 19:00 2.22 Podstawy fizyki dla optyków okularowych II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryUW - Biologia

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 09:00 – 11:00 1.01 Fizyka w doświadczeniach egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryUW - ogólnouniw.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.05 09:00 – 11:00 1.01 Fizyka w doświadczeniach egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2018.09.03 16:00 – 17:00 1.01 History of physical sciences egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt