Wszechświat cząstek elementarnych

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr letni roku akademickiego 2009/2010
Wydział Fizyki

Prowadzący:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-309
Kontakt osobisty:
Pokój 316, Hoża 69

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-365
Kontakt osobisty:
Pokój 108, pawilon IPJ
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzamin

Egzamin pisemny
7 czerwca 2010
Wyniki egzaminu
Ocena końcowa oprócz punktów uwzględnia także obecności na wykładzie

Egzamin dodatkowy (II termin)
22 czerwca 2010, godz. 13:30-16:00 w sali SST, budynek Wydziału Fizyki, Hoża 69
(sala, w której odbywał się wykład).

Wpisy do indeksu
można uzyskać bezpośrednio u wykładowców (patrz "kontakt osobisty" powyżej).
indeksy można też zostawiać w sekretariacie Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych: pok. 2 (pawilon IPJ)


Lista pytań egzaminacyjnych
Uzupełniana po każdym wykładzie

Materiały z wykładów

Wprowadzenie
wykład 17.02.2010 : PDF
Detekcja cząstek
wykład 24.02.2010 : PDF
Cząstki elementarne, odkrycia i liczby kwantowe
wykład 3.03.2010 : PDF
Spin, oddziaływania słabe, diagramy Feynmana
wykład 10.03.2010 : PDF
Oddziaływania elektromagnetyczne i silne, biegnące stałe sprzężenia
wykład 17.03.2010 : PDF
Oddziaływania kolorowe i słabe, masa W
wykład 24.03.2010 : PDF
Źródła cząstek
wykład 31.03.2010 : PDF
Teoria cząstek, rola symetrii, Model Standardowy
wykład 14.04.2010 : PDF
Prawdopodobieństwo procesów dla bardzo dużych energii, konieczność istnienia cząstki Higgsa
wykład 21.04.2010 : PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 28.04.2010 : PDF
Testy Modelu Standardowego
wykład 5.05.2010 : PDF
Neutrina
wykład 12.05.2010 : PDF
Poza Modelem Standardowym
wykład 19.05.2010 : PDF
Ewolucja Wszechświata
wykład 26.05.2010 : PDF
Ciemna strona Wszechświata
wykład 02.06.2010 : PDF

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz też:
Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim 2008/2009
Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim 2007/2008