Pracownia indywidualna dla uczniów

Co roku w semestrze zimowym prowadzimy Indywidualną Pracownię Fizyczną dla uczniów. Pracownia skierowana jest do młodzieży od ósmej klasy szkoły podstawowej, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu fizyki. Na pracowni uczniowie wykonują zadania eksperymentalne opracowane specjalnie dla uczniów.
Dla zainteresowanych uczniów istnieje możliwość zaliczenia pracowni na ocenę, która będzie honorowana w przypadku podjęcia studiów na naszym Wydziale. Warunkiem jest stworzenie minimum 6-cio osobowej grupy uczniów zainteresowanych takim sposobem zaliczania zajęć. Grupa ta będzie wykonywać ćwiczenia przeznaczone dla studentów I roku Wydziału Fizyki UW. Szczegóły obowiązujących ćwiczeń dla tej grupy znajdują się na stronie: http://pracownie1.fuw.edu.pl/anipw/

Zajęcia te są bezpłatne.

Zajęcia na pracowni odbywają się w semestrze zimowym (od października do grudnia) na I piętrze budynku B Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5, sala B1.30 wejście od ul. Banacha), w każdy poniedziałek, w godzinach 15:30-18:30.

Uczniowie chcący otrzymać zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach proszeni są o kontakt mailowy (wo-malpka-fuw.edu.pl). Zaświadczenia wydawane są w przypadku obecności na przynajmniej ośmiu z dziesięciu zajęć.

Pierwsze zajęcia odbędą się 8 października 2018 r.

  • Terminarz wszystkich zajęć.
  • Zajęcia otwarte wspierane są
    ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
    Organizatorzy:
    Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
    Projekt współfinansuje m.st. Warszawa