Pracownia indywidualna dla uczniów

Co roku w semestrze zimowym prowadzimy Indywidualną Pracownię Fizyczną dla uczniów. Jest to cykl zajęć odbywających się co tydzień na naszej pracowni od października do grudnia każdego roku. Pracownia skierowana jest do młodzieży od ósmej klasy szkoły podstawowej, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu fizyki. Na pracowni uczniowie wykonują zadania eksperymentalne opracowane specjalnie dla uczniów.
Dla zainteresowanych uczniów istnieje możliwość zaliczenia pracowni na ocenę, która będzie honorowana w przypadku podjęcia studiów na naszym Wydziale. Warunkiem jest stworzenie minimum 6-cio osobowej grupy uczniów zainteresowanych takim sposobem zaliczania zajęć. Grupa ta będzie wykonywać ćwiczenia przeznaczone dla studentów I roku Wydziału Fizyki UW. Szczegóły obowiązujących ćwiczeń dla tej grupy znajdują się na stronie: http://pracownie1.fuw.edu.pl/anipw/

Zajęcia te są bezpłatne, na zajęcia obowiązują zapisy.

Zajęcia na pracowni odbywają się w semestrze zimowym (od października do grudnia) na I piętrze budynku B Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Pasteura 5, sala B1.30 wejście od ul. Banacha), w każdy poniedziałek, w godzinach 15:30-18:00.

Uczniowie chcący otrzymać zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach proszeni są o kontakt mailowy (wo-malpka-fuw.edu.pl). Zaświadczenia wydawane są w przypadku nieobecności na nie więcej niż dwóch zajęciach.

Pierwsze zajęcia roku akademickiego 2019/20 odbędą się 7 października 2019 r.
Zapisy rozpoczną się 11-tego września, poprzez formularz umieszczony na tej stronie i będą trwały do wyczerpania wolnych miejsc.
O zakwalifikowaniu na zajęcia poinformujemy każdego uczestnika droga mailową do końca września.

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa