Pracownia

Podczas Letniej Szkoły Fizyki odbędzie się cykl zajęć, w ramach których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać zadania z zakresu Mechaniki, Optyki, Elektryczności, Promieniowania i Fizyki Falowej. Zajęcia będą odbywały się w godz. 9:30 – 12:00 na Pracowni Technik Pomiarowych (ul. Pasteura 5).

Poniżej przedstawiamy kalendarz zajęć na pracowni. Każdy uczestnik w jeden dzień wybiera jedno z zaproponowanych ćwiczeń. Kliknij na tytuł by dowiedzieć się więcej.

Pracownia Fizyczna dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów

Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.

Pracownia Fizyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Nie ma żadnych wydarzeń tego roku.
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa