do góry         o książce

2.1 Podstawowe terminy

Przeglądarka
(browser) -- program komputerowy (np. Netscape lub Internet Explorer) konieczny do wyświetlania stron WWW. Znajduje się w każdym współczesnym komputerze. Najnowsze wersje są na płytach CD-ROM dołączanych do czasopism komputerowych oraz dostępne za darmo w Internecie.
Odnośnik
(link) -- wyróżniony fragment tekstu (lub obrazek) na stronie WWW, którego kliknięcie przenosi nas na inną stronę. Tekst odnośnika wyróżnia się zwykle podkreśleniem i kolorem. Po najechaniu na odnośnik kursor myszki zmienia kształt.
Wyszukiwarka
(search engine) -- dostępna przez Internet baza danych, w której gromadzone są informacje o stronach WWW z całego świata lub jego części, umożliwiająca wyszukiwanie stron, w których np. występują interesujące nas hasła.
Portal
(albo hub) -- strona w Internecie oferująca dostęp do informacji uporządkowanej według tematów.

Przykładowe widoki portali przedstawione są na rysunkach 1.5-1.8 i 2.5-2.7, a wyszukiwarki -- na rysunkach 2.8-2.10. Przedstawiają one wygląd tych serwisów w połowie roku 2000.


do góry o książce
Dalej: 2.2 Zaczynamy! Do góry: 2. Skok w cyberprzestrzeń Wstecz: 2. Skok w cyberprzestrzeń