next up previous contents
Next: Spis tresci Up: Wstęp do współczesnej statystyki Previous: Wstęp do współczesnej statystyki   Spis tresci

O książce

Redakcja: Beata Bednarczuk, Witold Mizerski

Projekt okładki: Paweł Łukomski

Ilustracja na okładce:
© zefa/Henryk T. Kaiser

Książkę złożył Autor za pomocą programu LATEX, czcionką antykwa Półtawskiego. Czcionkę tę zaprojektował w latach 1923-1928 grafik i typograf Adam Półtawski, a polskiej typografii komputerowej przywróciła Grupa Użytkowników Systemu TEX http:www.gust.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana żadną metodą ani w żadnej formie bez pisemnej zgody Autora.

Copyright ©2003 by Piotr Jerzy Durka
http://durka.info

Wydawca:
Wydawnictwo Adamantan
ul. Powstańców Śląskich 106B/33
PL 01-466 Warszawa
tel. (0-22) 4361955, fax 4361965
internet: www.adamantan.com.pl

ISBN 83-85655-82-4

Warszawa 2003

Druk:
OpolGraf S.A.
ul. Niedziałkowskiego 8-12
45-085 OpolePiotr J. Durka 2003-11-05