next up previous contents
Next: O książce   Spis tresci

Fragmenty książki Wstęp do współczesnej statystyki, P.J. Durka 2003, wydawnictwo Adamantan