next up previous
Next: Wstęp Up: Wstęp do współczesnej statystyki Previous: O książce


Spis tresciPiotr J. Durka 2003-11-05