next up previous contents
Next: Co znajdziemy w tej Up: Wstęp do współczesnej statystyki Previous: Spis tresci   Spis tresci

Wstęp

Nigdy w historii matematyki tak wielu nie popełniało tak licznych błędów w tak niewielu zastosowaniach2.1 -- chodzi oczywiście o statystykę. Dlaczego?

Na szczęście komputery niosą tu również dobrą nowinę. Są nią nowe2.3, rewolucyjnie proste i intuicyjne metody oparte na idei repróbkowania (ang. resampling) -- testy permutacyjne i bootstrap -- oraz możliwość szerokiego stosowania symulacji Monte Carlo. Uwalniając użytkownika od skomplikowanej teorii i wzorów pozwalają skupić się na istocie pytania, na które statystyka ma odpowiedzieć. Ponadto działają często w sytuacjach, w których tradycyjne metody analityczne zawodzą (jak np. bootstrap w szacowaniu błędów złożonych funkcji).

Nowe metody oparte są na ,,brutalnej mocy'' obliczeniowej. Kilkadziesiąt lat temu fakt ten uniemożliwiał ich praktyczne zastosowanie (pewnie dlatego nie zawracano sobie podówczas głowy ich wymyślaniem). Kilkanaście lat temu stanowiło to poważną przeszkodę w ich rozpowszechnieniu. Dzisiaj stosowanie tych metod może Ci co najwyżej uświadomić, że komputer na Twoim biurku ma w sobie więcej mocy obliczeniowej niż maszyna do pisania, którą na co dzień zastępuje.

Wreszcie niekwestionowanym walorem tych metod jest ich ogromna wartość dydaktyczna, umożliwiająca zrozumienie podstaw przed zmierzeniem się z komplikacjami matematycznymi i ideowymi statystyki klasycznej.Subsections
next up previous contents
Next: Co znajdziemy w tej Up: Wstęp do współczesnej statystyki Previous: Spis tresci   Spis tresci
Piotr J. Durka 2003-11-05