Exact Results in Quantum Theory & Gravity

Ścisłe rezultaty teorii kwantów i grawitacji

2021/2022


prof. dr hab. Jan Dereziński, prof. dr hab. Krzysztof Meissner
dr Wojciech Kamiński, dr Grzegorz Łach
<--Pasteura 5, room 1.40, Fridays 14:15 - < 16:00-->


On
Friday, 06.10.2023

Wojciech Kamiński


will give a talk:

TBA

Abstract: TBA

Date Speaker Title Slides
06.10.2023£ Wojciech Kamiński TBA
 
13.10.2023 Blażej Ruba TBA
 
20.10.2023 no seminar
 
27.10.2023 Paweł Jakubczyk TBA
 
03.11.2023
 
10.11.2023
 
17.11.2023
 
24.11.2023
 
01.12.2023 Markus Froeb TBA
 
10.11.2022
 
10.11.2022
 

Past seminars:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023