Kropki kwantowe w strukturach

fotonicznych

Mikrofilar z mikrownęką optyczną na lustrach Bragga. Zdjęcie TEM. LPN CNRS Podczas wykładu przedstawiane zostana zagadnienia fizyki sprzężenia swiatło-materia, przede wszystkim w aspekcie sprzężenia emisji półprzewodnikowej kropki kwantowej z modem optycznym mikrownęki optycznej.

Wykład będzie ilustrowany wynikami badań naukowych opublikowanych w ostatnich latach.
Zajęcia będ± zawierać demonstracje (do 15-20% czasu przeznaczonego na cały kurs) przygotowane w srodowisku .

Kwestie organizacyjne:

Termin wykładu: semestr zimowy, środa, 10:15 - 12:00
Miejsce: sala 1.37
Kod w USOSie: 1100-3`KKwSF
Liczba godzin/punktów ETCS: 30h/3pkt
Dla: studentów i doktorantów
Orientacyjny plan wykładu: Plan

Materiały (slajdy i in.): Materiały