Photographs and hobby


1. Flowers


1.1 Balkon05.jpg

       

1.2 Tecza2.jpg


2. Telescope


2.1 April 19, 2005

       

2.2 April 23, 2005My WWW page


Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) - Division of Solid State Physics