Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych

Strona główna

Prowadzone badania

Członkowie naszego zespołu pracują nad kwantową teorią cząstek i pól w zastosowaniu do opisu oddziaływań elementarnych w Modelu Standardowym i jego rozszerzeniach. Badania oddziaływań silnych dotyczą głównie opisu struktury hadronów i fotonów oraz stanów związanych ciężkich kwarków, z użyciem zaawansowanych procedur grupy renormalizacji i metod komputerowych. W badaniach oddziaływań elektrosłabych główny nacisk położony jest na precyzyjne obliczenia poprawek kwantowych w Modelu Standardowym, z minimalnym i z rozszerzonym sektorem Higgsa, oraz w modelach supersymetrycznych. Rozwijane są również badania teoretyczne nad zagadnieniami łączącymi fizykę cząstek elementarnych, astrofizykę i kosmologię. Członkowie naszego zespołu uczestniczą w popularyzacji nauki i upowszechnianiu zasad wydajnego uczenia się.

Adres

Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa, Polska
Fax: +48 22 5532995

Wydział Fizyki