MINOS/MINOS+ w Warszawie

Aktualności MINOS i MINOS+ Teksty prac, seminaria Strony robocze Kontakt

MINOS

MINOS to eksperyment neutrinowy badający zjawisko oscylacji neutrin po przebyciu przez nie drogi 735km. Wykorzystuje wiazkę neutrin (na rysunku schematycznie zaznaczona kolorem jasno-niebieskim) produkowaną w ośrodku Fermilab i rejestrowaną przez dwa detektory. Bliski detektor (masa 1 kt) usytuowany jest w ośrodku Fermilab pod Chicago, 100m pod powierzchnią ziemi, a daleki detektor (masa 5.4 kt) znajduje się 735km dalej w kopalni Soudan, w Minnesocie.

Strona eksperymentu MINOS

MINOS+

Eksperyment MINOS+ jest kontynuacją eksperymentu MINOS. Zbierał dane w latach 2013-2016. Obecnie trwa analiza zebranych danych. Wyższa energia wiązki neutrin od tej której używał eksperyment MINOS pozwala na zbadanie z nieosiągalną dla innych działających eksperymentów dokładnością, zjawiska oscylacji w obszarze energii 4-10 GeV. MINOS+ i MINOS należą również do wiodących eksperymentów sprawdzających hipotezę czy istnieją sterylne neutrina.

Schemat eksperymentu MINOS/MINOS+

Bliski Detektor Bliski detektor w trakcie
      budowy Daleki Detektor Daleki detektor