MINOS/MINOS+ w Warszawie

Aktualności MINOS i MINOS+ Teksty prac, seminaria Strony robocze Kontakt

Strony robocze

Działanie detektorów eksperymentu MINOS

Nauka programu ROOT

Wprowadzenie i przykłady

Definicje klas - najaktualniejsze źródło informacji

Drzewa (TTree = Ntuple)

Dane i wyniki symulacji eksperymentu MINOS przechowywane są w strukturze drzewowej TTree programu ROOT.

Analiza: przykłady skryptów, ważne informacje ...

O plikach z danymi i wynikach symulacji eksperymentu MINOS

Wyniki symulacji dla bliskiego i dalekiego detektora zapisywane są w oddzielnych plikach. Dodatkowo, w oddzielnych plikach zawarte są między innymi wyniki symulacji dla standardowej wiązki neutrin mionowych, w przypadku gdyby oscylacje nie zachodziły i wyniki symulacji dla wiązki sztucznie wzbogaconej w neutrina taonowe ( tak jakby wszystkie neutrina mionowe przeoscylowały w taonowe ).

Aby uzyskać rozkłady dla oddziaływań neutrin mionowych i taonowych, zgodne z modelem oscylacji neutrin, histogramy należy przeważyć używając wzoru na prawdopodobieństwo oscylacji z najnowszymi wartościami parametrów do znalezienia np. tutaj.

Szczegółowe wyjaśnienie nazewnictwa plików z wynikami symulacji.

Dane i wyniki symulacji eksperymentu MINOS przechowywane są w strukturze drzewowej TTree programu ROOT. Drzewo podzielone jest na kilkanaście gałęzi, z których najważniejsze wymienione są poniżej. Poszczególne zmienne: pędy, energie, wysokości zarejestrowanego sygnału (ph = pulse height) itp. to liście drzewa.