Technologie informacyjne i komunikacyjne


Strona wykładu

Ogłoszenia:

Kolokwium poprawkowe (można poprawiać jedno wybrane kolokwium):
dane_poprawa.txt

Kolokwium grupa wtorkowa: 24 stycznia 2023
Kolokwium grupa środowa: 25 stycznia 2023
Kolokwium grupa czwartkowa: 26 stycznia 2023
Chęć poprawiania kolokwium należy zgłosić drogą mailową do niedzieli 22 stycznia 2023.

Kalendarz zajęć

Instrukcja logowania się na komputery pracowni komputerowej z komputerów prywatnych


Materiały do ćwiczeń:
Linux:
Bash cheat sheet
Linux-101-Hacks - książka
Prezentacja z ćwiczen - Linux
Zadania do wykonania na/po ćwiczeniach - Linux


LaTeX:
The Not So Short Introduction to LaTeX 2ε
Prezentacja z ćwiczen - Latex
Zadania do wykonania na ćwiczeniach - Latex
Zadania dodatkowe "dla chętnych"


Python:
Prezentacja z ćwiczen - Python
Zadania przygotowujące do kolokwium - opracował dr Przemysław Olbratowski
Zadania dodatkowe

Przykłady ćwiczeń:
Dane do ćwiczeń: Przydatne linki:


Mathematica:
Prezentacja z ćwiczeń - Mathematica
Rozwiązania zadań z ćwiczeń
Zadania dodatkowe do samodzielnego wykonania - opracował Paweł Klimczewski

Dane do ćwiczeń:
Przydatne linki: