"Zrobiłem straszną rzecz. Zapostulowałem istnienie cząstek, które nie mogą być odkryte..." - W. Pauli
 
/Strona główna/Pochodzenie neutrin

Ulubione

Drukuj

Mapa

Kontakt
 
Pochodzenie neutrin

Neutrina produkowane są w wielu źródłach. Naturalnych i stworzonych przez człowieka. Naturalnymi źródłami są między innymi Słońce, inne gwiazdy oraz oddziaływania cząstek promieniowania kosmicznego z atomami atmosfery ziemskiej. Źródłami tworzonymi przez człowieka są akceleratory cząstek elementarnych oraz reaktory jądrowe. Jednym z najciekawszych źródeł neutrin pochodzenia naturalnego są przemiany promieniotwórcze zachodzące we wnętrzu Ziemi. Innym niezmiernie interesującym momentem w którym narodziły się neutrina był początek Wszechświata, czyli Wielki Wybuch. Neutrina pochodzące z różnych procesów dają możliwość studiowania wielu własności tych cząstek, a także samych procesów, które doprowadziły do ich wyprodukowania.

Gwiazdy

Energia gwiazd pochodzi z procesu syntezy jądrowej, czyli zamieniania lekkich pierwiastków w cięższe. W reakcjach tych oprócz owych ciężkich pierwiastków produkowana jest ogromna liczba neutrin, które opuszczają gwiazdę i udają się w przestrzeń międzygwiazdową. Część z owych neutrin dociera do Ziemi i może być na niej wykrywana. Oczywiście na Ziemi najłatwiej wykryć neutrina pochodzące ze Słońca, gdyż jest ono najbliższą naszej planecie gwiazdą, a co za tym idzie strumień neutrin pochodzących z niego jest najbardziej intensywny. Oczywiście wszystkie inne gwiazdy we Wszechświecie są równie wydajnymi producentami neutrin. Dodatkowo istnieje jeden moment w życiu niektórych gwiazd, gdy produkują one neutrina z intensywnością przekraczającą sumaryczną produkcję neutrin wszystkich pozostałych gwiazd w całej galaktyce. Momentem tym jest śmierć gwiazdy, wybuch supernowej.

Czytaj więcej...

Atmosfera ziemska

Z przestrzeni międzygwiazdowej do górnych warstw atmosfery dochodzi promieniowanie kosmiczne. Promieniowaniem tym są bardzo szybko poruszające się cząstki takie jak elektrony i jądra atomowe. Cząstki te zderzają się z atomami atmosfery. W zderzeniach produkowane są krótko żyjące obiekty takie jak piony. Piony rozpadają się na miony i anty-neutrina mionowe. Miony również żyją krótko i rozpadają się na elektrony, neutrina mionowe i anty-neutrina elektronowe. Neutrina produkowane w atmosferze docierają do powierzchni Ziemi, gdzie mogą być rejestrowane przez specjalne detektory.

Czytaj więcej...

Działalność ludzi

Naukowcy odkryli neutrina w latach 50-tych w eksperymencie umieszczonym przy reaktorze jądrowym. Dziś, aby lepiej poznać własności owych cząstek część doświadczeń pracuje w sąsiedztwie reaktorów bądź specjalnie przygotowanych do produkcji neutrin akceleratorów. Część doświaczeń natomiast umieszczona jest w sporej odległości od reaktorów, czy akceleratorów, jednak mierzy pochodzące z nich neutrina. Celem tych eksperymentów jest zbadanie w jaki sposób w przestrzeni propagują się neutrina.

Czytaj więcej...

Wielki Wybuch

Około 14 miliardów lat temu w Wielkim Wybuchu narodził się Wszechświat. W pierwotnej zupie cząstek elementarnych, która wypełniała Wszechświat zaraz po jego narodzinach znajdowały się również neutrina i anty-neutrina. Po upływie około jednej sekundy od Wielkiego Początku neutrina przestały praktycznie oddziaływać z pozostałymi cząstkami zupy. Gdyby dziś udało się naukowcom wykryć owe, tzw. reliktowe neutrina, odtworzony zostałby obraz młodego Wszechświata, mającego wiek zaledwie jednej sekundy. Niestety neutrina pochodzące z tego wczesnego okresu mają dziś bardzo małe energie i w stosunku do neutrin słonecznych jest ich bardzo mało. Póki co nie udało się ich wykryć.

Czytaj więcej...

Wnętrze Ziemi

We wnętrzu naszej planety znajdują się pierwiastki promieniotwórcze, między innymi uran i radioaktywny tor. W czasie ich rozpadu wytwarzana jest pewna liczba neutrin, które uciekają z wnętrza Ziemi i mogłyby zostać zarejestrowane przez eksperymenty znajdujące się na powierzchni. Pomiar owych neutrin dałby możliwość bezpośredniego wglądu w intensywność przemian promieniotwórczych wewnątrz naszej planety, a tym samym potwierdził lub odrzucił modele geofizyczne naszej planety. Eksperymenty, których celem jest zmierzenie owych geoneutrin właśnie trwają.

Czytaj więcej...


.  
 | Kontakt | Mapa| Podziękowania |  © Odkrywanie Neutrin