"Zrobiłem straszną rzecz. Zapostulowałem istnienie cząstek, które nie mogą być odkryte..." - W. Pauli
 
/Strona główna/Polacy a neutrina

Ulubione

Drukuj

Mapa

Kontakt
 
Polacy a neutrina

Zapewne interesuje Cie drogi czytelniku, gdzie Polska i Polacy znajdują się na mapie fizyki neutrin. Czy nasi naukowcy, doktoranci, studenci mogą poszczycić się wkładem w rozwój owej dziedziny, czy też jest ona egzotyczną dziedziną nie uprawianą w Polsce. Nie będziemy wymieniać tu wszystkich naukowców polskiego pochodzenia, którzy dokonywali neutrinowych odkryć w różnych momentach rozwoju owej gałęzi nauki. Kilku bowiem noblistów przedstawionych na stronach "Odkrywanie Neutrin" miało swoje korzenie w Polsce. Powiemy za to w skrócie o badaniach, które prowadzą we współpracy z instytutami zagranicznymi polscy uczeni.


W Polsce istnieją cztery silne ośrodki fizyki neutrin: Warszawa, Kraków, Katowice i Wrocław:  • Najsilniejsza grupa fizyków neutrinowych to Warszawska Grupa Neutrinowa. Stanowią ją naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Problemów Jądrowych oraz Politechniki Warszawskiej. Grupa pracuje przy eksperymentach: Super-Kamiokande, Minos, Icarus, K2K, T2K znajdujących się w Japonii, USA i Europie. Przygotowuje sprzęt i oprogramowanie do owych eksperymentów, analizuje dane pochodzące z nich i dokonuj odkryć. Najważniejsze odkrycie w fizyce neutrin ostatnich lat - potwierdzenie oscylacji neutrin stało się udziałem również Warszawskiej Grupy Neutrinowej. W Instytucie Problemów Jądrowych pracują także naukowcy zajmujący się poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta.
  • Krakowski Instytut Fizyki Jądrowej jest zaangażowany w eksperyment Icarus i T2K.
  • Na Uniwersytecie Wrocławskim działa Wrocławska Grupa Neutrinowa. Grupa ta jest również zaangażowana w eksperymenty T2K i Icarus. Fizycy wchodzący w jej skład pracują także nad teoretycznymi modelami oddziaływań neutrin.
  • Grupa fizyków z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest zaangażowana w eksperymenty Icarus i T2K.Polscy fizycy biorą udział we wszystkich fazach eksperymentów, w które są zaangażowani - poczynając od przygotowywania sprzętu i oprogramowania, uczestnictwie w zbieraniu danych przez eksperyment, ich analizowaniu, a skończywszy na przygotowywaniu publikacji, w której przedstawiany jest ostateczny wynik, odkrycie. Współpraca pomiędzy polskimi grupami i ośrodkami zagranicznymi wciąż jest poszerzana. Neutrinowe grupy polskie powiększają się, zdobywają doświadczenie i rozwijają. Dysponując świetnym wykształceniem i doskonałymi umiejętnościami, polscy fizycy są cenieni przez międzynarodowe zespoły naukowców neutrinowych i ich przyłączenie się do owych zespołów jest zawsze pożądane.

Jeśli jesteś jeszcze przed wyborem kierunku studiów i zainteresowała Cię fizyka neutrin to specjalizować w niej możesz się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu bądź Katowicach. Również w innych ośrodkach fizyki w kraju pracują naukowcy, którzy w mniejszym lub większym stopniu zajmują się tymi zagadnieniami.


.

ICARUS:


SUPER-KAMIOKANDE:


MINOS:


KEK:


 
 | Kontakt | Mapa| Podziękowania |  © Odkrywanie Neutrin