Strona o Metodach numerycznych


I SEMESTR ZAJECWyniki za semestr 2002/2003 wyniki02.ps

Lista programikow zaliczeniowych programy02.psZadania na 14.10.02 zad141002.psWSTEP wstep.ps

WIELOMIANY wielom.ps

WZOR NEVILLE'A intnevil.ps

INTERPOLACJA LAGRANGE'A intlagr.ps

INTERPOLACJA SPLINAMI spline.ps

KWADRATURY 1 kwad.ps

KWADRATURY 2 gauss.ps

calka.tar

MIEJSCA ZEROWE miejzer.ps

SORTOWANIE sort.ps

HEAPSORT heapsort.c

mc.ps

mc.tar


programy.psLITERATURA

Janina i Michal Jankowscy "Przeglad metod i algorytmow numerycznych"

Josef Stoer, Roland Bulirsch "Wstep do analizy numerycznej"

Ake Bjorck, Germund Dahlquist "Metody numeryczne"

Richard G.Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnalow"

Z.Fortuna, B.Macukow, J.Wasowski "Metody numeryczne"


Home page of Numerical Recipes
Numerical Recipes in C
Numerical Recipes in FORTRAN
Linux
ICM

Kontakt z nami
Pawel Jankowski

II SEMESTR ZAJECZAGADNIENIE WLASNE eigen.ps

ZAGADNIENIE WLASNE 1 eigen1.ps

ROWNANIA ROZNICZKOWE rozn.ps

TRANSFORMATA FOURIERA four.ps

SZYBKA TRANSFORMATA FOURIERA (FFT) - OPIS ALGORYTMU I ZASTOSOWAN fft.ps

SZYBKA TRANSFORMATA FOURIERA (FFT) - ZBIOR PROGRAMOW fft_NRC.tar

 1. jest to zbior gotowych programow FFT na podstawie Numerical Recepies
 2. rozpakowujemy komenda "tar -xvf fft_NRC.tar"
 3. four1.c - FFT w jednym wymiarze
 4. realft.c - FFT funkcji rzeczywistej
 5. sinft.c - transformata sinusowa
 6. cosft.c - transformata cosinusowa

TRANSFORMATA FUNKCJI RZECZYWISTEJ, SINUSOWA I COSINUSOWA fourrsc.ps

FOURIER TRANSFORM - opis z Numerical Recepies

 1. Introduction "INTFTNR.ps"
 2. Fourier Transform of Discretely Sampled Data "FTNR.ps"
 3. Fast Fourier Transform (FFT) "FFTNR.ps"

SPLOT, ODPLATANIE, FILTR WIENER'a

 1. OPIS "splot.ps"
 2. OPIS z NR - SPLOT "splotnr.ps"
 3. OPIS z NR - FILTR WIENER'a "wiennr.ps"

ROWNANIA ROZNICZKOWE CZASTKOWE czastk.ps

Satelita grawit.ps